(WBDT) - Ngă̒i 29/8 Xớ VH, TT&DL vổi hơ̠p mân Hô̠i ngươ̒i kaw thuối tính khai ma̠c zái Boỏng chiê̒n hơi tlung, kaw thuối tính năm 2017. Dểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính va̒ kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w da̠i ziê̠n Ban Twiên zảw Tính wí, UBNTTQ ku̒ng dông dasww hô̠i viên ngươ̒i kaw thuối tloong tính


Lnh da̠w UBND tính v Hô̠i Ngươ̒i kaw thuối tính tlaw kơ̒w niê̠m cho kác dơn v tham za i


Tlâ̠n thi dẩw zươ̠ dô̠i chwiê̒n hơi nư̠ Mai Châu v dô̠i nư̠ Da̒ Bắc.

Zái dẩw ziê̠n tha tloong 3 ngă̒i bớ 29-31/8 ta̠i Nha̒ thi dẩw tỉnh, vởi xư̠ tham za kuố khaanh 500 vâ̠n dô̠ng viên kuố 22 dô̠i boỏng chiê̒n nam va̒ nư̠ dêểnh bớ 11 wiê̠n thi̠, tha̒nh vổ tloong tính.

Ni la̒ wa̠t dô̠ng thiết thư̠c cha̒w mơ̒ng Kí niê̠m 72 năm ngă̒i kách ma̠ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/0; hướng ửng ngă̒i Kuốc tể ngươ̒i kaw thuối 1/10 va̒ thư̠c hiê̠n "Khảng ha̒nh dô̠ng vi̒ ngươ̒i kaw thuối”. Dô̒ng thơ̒i, ni ku̒ng la̒ môn dâ̒w tiên ản dươ baw hê̠ thôổng thi dẩw chỉnh thức tloong kể wa̠ch tố chức thi dẩw kác zái thế thaw năm 2017. Thông kwa zái nhă̒m thư̠c hiê̠n dươ̒ng lổi, chỉnh xách kuố Dáng va̒ nha̒ nước "Toln zân chăm xóc, vu̠ng zươ̠ng, vát wi vai tlo̒ ngươ̒i kaw thuối” va̒ hướng ửng vong tla̒w thi duô "Thuối kaw chỉ ka̠ng kaw, nêw kương tlaảng vi̒ xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng va̒ Báw vê̠ Tố kuốc ”


                                                                                  P.V

KÁC TIN KHÁC