(WBDT) - Ngă̒i 29/8 Xớ VH, TT&DL vổi hơ̠p mân Hô̠i ngươ̒i kaw thuối tính khai ma̠c zái Boỏng chiê̒n hơi tlung, kaw thuối tính năm 2017. Dểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính va̒ kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w da̠i ziê̠n Ban Twiên zảw Tính wí, UBNTTQ ku̒ng dông dasww hô̠i viên ngươ̒i kaw thuối tloong tính


Lnh da̠w UBND tính v Hô̠i Ngươ̒i kaw thuối tính tlaw kơ̒w niê̠m cho kác dơn v tham za i


Tlâ̠n thi dẩw zươ̠ dô̠i chwiê̒n hơi nư̠ Mai Châu v dô̠i nư̠ Da̒ Bắc.

Zái dẩw ziê̠n tha tloong 3 ngă̒i bớ 29-31/8 ta̠i Nha̒ thi dẩw tỉnh, vởi xư̠ tham za kuố khaanh 500 vâ̠n dô̠ng viên kuố 22 dô̠i boỏng chiê̒n nam va̒ nư̠ dêểnh bớ 11 wiê̠n thi̠, tha̒nh vổ tloong tính.

Ni la̒ wa̠t dô̠ng thiết thư̠c cha̒w mơ̒ng Kí niê̠m 72 năm ngă̒i kách ma̠ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/0; hướng ửng ngă̒i Kuốc tể ngươ̒i kaw thuối 1/10 va̒ thư̠c hiê̠n "Khảng ha̒nh dô̠ng vi̒ ngươ̒i kaw thuối”. Dô̒ng thơ̒i, ni ku̒ng la̒ môn dâ̒w tiên ản dươ baw hê̠ thôổng thi dẩw chỉnh thức tloong kể wa̠ch tố chức thi dẩw kác zái thế thaw năm 2017. Thông kwa zái nhă̒m thư̠c hiê̠n dươ̒ng lổi, chỉnh xách kuố Dáng va̒ nha̒ nước "Toln zân chăm xóc, vu̠ng zươ̠ng, vát wi vai tlo̒ ngươ̒i kaw thuối” va̒ hướng ửng vong tla̒w thi duô "Thuối kaw chỉ ka̠ng kaw, nêw kương tlaảng vi̒ xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng va̒ Báw vê̠ Tố kuốc ”


                                                                                  P.V

KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.