(WBDT) - Ngă̒i 29/8 Xớ VH, TT&DL vổi hơ̠p mân Hô̠i ngươ̒i kaw thuối tính khai ma̠c zái Boỏng chiê̒n hơi tlung, kaw thuối tính năm 2017. Dểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính va̒ kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w da̠i ziê̠n Ban Twiên zảw Tính wí, UBNTTQ ku̒ng dông dasww hô̠i viên ngươ̒i kaw thuối tloong tính


Lnh da̠w UBND tính v Hô̠i Ngươ̒i kaw thuối tính tlaw kơ̒w niê̠m cho kác dơn v tham za i


Tlâ̠n thi dẩw zươ̠ dô̠i chwiê̒n hơi nư̠ Mai Châu v dô̠i nư̠ Da̒ Bắc.

Zái dẩw ziê̠n tha tloong 3 ngă̒i bớ 29-31/8 ta̠i Nha̒ thi dẩw tỉnh, vởi xư̠ tham za kuố khaanh 500 vâ̠n dô̠ng viên kuố 22 dô̠i boỏng chiê̒n nam va̒ nư̠ dêểnh bớ 11 wiê̠n thi̠, tha̒nh vổ tloong tính.

Ni la̒ wa̠t dô̠ng thiết thư̠c cha̒w mơ̒ng Kí niê̠m 72 năm ngă̒i kách ma̠ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/0; hướng ửng ngă̒i Kuốc tể ngươ̒i kaw thuối 1/10 va̒ thư̠c hiê̠n "Khảng ha̒nh dô̠ng vi̒ ngươ̒i kaw thuối”. Dô̒ng thơ̒i, ni ku̒ng la̒ môn dâ̒w tiên ản dươ baw hê̠ thôổng thi dẩw chỉnh thức tloong kể wa̠ch tố chức thi dẩw kác zái thế thaw năm 2017. Thông kwa zái nhă̒m thư̠c hiê̠n dươ̒ng lổi, chỉnh xách kuố Dáng va̒ nha̒ nước "Toln zân chăm xóc, vu̠ng zươ̠ng, vát wi vai tlo̒ ngươ̒i kaw thuối” va̒ hướng ửng vong tla̒w thi duô "Thuối kaw chỉ ka̠ng kaw, nêw kương tlaảng vi̒ xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng va̒ Báw vê̠ Tố kuốc ”


                                                                                  P.V

KÁC TIN KHÁC


Wa̒ Bi̒nh za̒nh zái nhất to̒n do̒n vởi 11 wi chương wa̒ng, 9 wi chương ba̠c va̒ 5 wi chương dôô̒ng

(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.

Kaw Vong tố chức the̒nh kôông Da̱i hô̱i TDTT lâ̒n thử V, năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ

Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017 tha̒nh kôông thốch de̠p

(WBDT) – Ngă̒i 21/10 ta̠i dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) Bảw Wa̒ Bi̒nh vổi hơ̠p mân Xớ VH, TT&DL, Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức khai ma̠c Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017. Ni la̒ môn thử 7 tlêênh tôống xổ 14 môn nă̒m tloong chương chi̒nh Da̠i hô̠i TDTT kác kấp tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI, năm 2018. Dêểnh zư̱ kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính, ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ kác wiê̱n, tha̒nh vổ, da̱i ziê̱n nha̒ ta̒i chơ̱ chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh.