(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.


Kản bô̭ va̒ nhân zân xa̭ Văn ngiḙ̂ (La̭c Xơn) thươ̒ng xwiên tâ̭p liḙ̂n thế thaw nơng kaw khức khwé.

Foong tla̒w TZDKXZDKVH tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ khức la twá lởn, ta̭w ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n và thu hút dông nhân zân tham za. Kwa foong tla̒w da̒ fát hwi tiê̒m năng, hwi dôô̭ng ản khức meḙnh da̭i do̒n kết to̒n zân tloong thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, AN-QP kuố diḙ̂ fương. Năm 2018, to̒n hwiḙ̂n kỏ 29.320 hô̭ za di̒nh van hwả, chiểm 86% tloong rỉ kỏ 11.498 hô̭ za di̒nh van hwả 3 năm liên tṷc; cỏ 291/363 khu zân khu văn hwả; 149/156 kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p da̭t chwấn van hwả; 283/363 khu zân kư kỏ nha̒ văn hwả, khu thế thaw kỏ chang thiết bi̭ dám báw fṷc vṷ tloong kác buối xinh hwa̭t kác buối xinh hwa̭t kôô̭ng dôô̒ng. 8/28 xa̭ da̭t chwấn nông thôn mởi. Ha̒ng năm tí lḙ̂ ngươ̒i tham za liḙ̂n tâ̭p thế thaw thew tiêw chấn da̭t 29%, ngươ̒i liḙ̂n tâ̭p thươ̒ng xwiên da̭t tlênh 31%, hô̭ za di̒nh thế thaw da̭t tlêênh 21%...

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kwiê̒n, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n La̭c Xơn cho mắt: Dớ kỏ ản kết kwá tlêênh, foong tla̒w TZXZDKVH luôn nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ fổi hơ̭p kuố Mă̭t tlâ̭n, kác hô̭i, dwa̒n thế, xư̭ hướng ửng nhiḙ̂t ti̒nh kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân. Dă̭c biḙ̂t kác káp ngă̒nh kỏ nhê̒w dối mởi tloong wiḙ̂c chí da̭w diê̒w hă̒nh kác nô̭i zung foong tla̒w gẳn ku̒ng kác tiêw chỉ xâi zư̭ng nông thôn mởi, dô thi̭ văn minh. Kác foong tla̒w xâi zư̭ng za di̒nh văn hwả, la̒ng văn hwả, ngươ̒i tốt, wiḙ̂c tốt, diến hi̒nh tiên tiển... ản chiến khai fu̒ hơ̭p tâm tư, ngiḙn voo̭ng kuố nhân zân cho rêênh leenh choỏn di baw kuô̭c khôổng. Thôông kwa kác foong tla̒w thi duô da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân diến hi̒nh tiên tiển kỏ mô hi̒nh tốt, kắch la̒ hăi zoong li̭a zả tli̭ kinh tể kaw. Tiêw biếw nhơ mô hi̒nh ruôi ốp, ta̭w ka zôổng kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng 2, xa̭ Chỉ Thiḙ̂n. Mô hi̒nh chiến dối kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi kuố chi bô̭ Ré Vơng, xa̭ Fủ Lương. Ba̒ Kwắch Thi̭ Zung, xỏm Bui, Nhân Ngiḙ̂, tố tlướng la̒ng ngê̒ mâl tle daanh ta̭w wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho 150 law dôô̭ng kỏ thu nhâ̭p 30 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Ôông Bhu̒i Văn Như̭n, xỏm Kwa̒n, xa̭ Twân Da̭w tlôông bỉl dó lể hô̭t cho thu nhâ̭p 730 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, ta̭w wiḙ̂c la̒ va̒ thu nhâ̭p ốn di̭nh cho 23 law dôô̭ng...

Vởi xư̭ baw kuô̭c kuố kác wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, mă̭t tlâ̭n, kác Hô̭i, dwa̒n thế ku̒ng xư̭ dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng tích kư̭c kuố ngươ̒i zân, foong tla̒w TZDKXZDKVH da̭t ản nhê̒w kết kwá dảng mư̒ng, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng tốt dḙp, tinh thâ̒n do̒n kết kôô̭ng dôô̒ng, tương thân, tương ải, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, xâi zư̭ng nếp khôổng văn minh, môi tlươ̒ng văn hwả lă̒nh ma̭nh.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kwiê̒n, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n La̭c Xơn, dớ tiếp tṷc nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w TZDKXZDKVH, Ban Chí da̭w hwiḙ̂n da̒ dê̒ tha kác nhiḙ̂m vṷ va̒ zái fáp kṷ thế fẩn dẩw năm 2019, hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 86,5% za di̒nh văn hwả; 81,5% khu zân kư văn hwả; 96% kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p da̭t chwấn văn hwả.

Dô̭ Ha̒


KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.

Rẩw ẩn xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.

Tlêênh 200 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018