(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.


Kản bô̭ va̒ nhân zân xa̭ Văn ngiḙ̂ (La̭c Xơn) thươ̒ng xwiên tâ̭p liḙ̂n thế thaw nơng kaw khức khwé.

Foong tla̒w TZDKXZDKVH tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ khức la twá lởn, ta̭w ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n và thu hút dông nhân zân tham za. Kwa foong tla̒w da̒ fát hwi tiê̒m năng, hwi dôô̭ng ản khức meḙnh da̭i do̒n kết to̒n zân tloong thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, AN-QP kuố diḙ̂ fương. Năm 2018, to̒n hwiḙ̂n kỏ 29.320 hô̭ za di̒nh van hwả, chiểm 86% tloong rỉ kỏ 11.498 hô̭ za di̒nh van hwả 3 năm liên tṷc; cỏ 291/363 khu zân khu văn hwả; 149/156 kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p da̭t chwấn van hwả; 283/363 khu zân kư kỏ nha̒ văn hwả, khu thế thaw kỏ chang thiết bi̭ dám báw fṷc vṷ tloong kác buối xinh hwa̭t kác buối xinh hwa̭t kôô̭ng dôô̒ng. 8/28 xa̭ da̭t chwấn nông thôn mởi. Ha̒ng năm tí lḙ̂ ngươ̒i tham za liḙ̂n tâ̭p thế thaw thew tiêw chấn da̭t 29%, ngươ̒i liḙ̂n tâ̭p thươ̒ng xwiên da̭t tlênh 31%, hô̭ za di̒nh thế thaw da̭t tlêênh 21%...

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kwiê̒n, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n La̭c Xơn cho mắt: Dớ kỏ ản kết kwá tlêênh, foong tla̒w TZXZDKVH luôn nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ fổi hơ̭p kuố Mă̭t tlâ̭n, kác hô̭i, dwa̒n thế, xư̭ hướng ửng nhiḙ̂t ti̒nh kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân. Dă̭c biḙ̂t kác káp ngă̒nh kỏ nhê̒w dối mởi tloong wiḙ̂c chí da̭w diê̒w hă̒nh kác nô̭i zung foong tla̒w gẳn ku̒ng kác tiêw chỉ xâi zư̭ng nông thôn mởi, dô thi̭ văn minh. Kác foong tla̒w xâi zư̭ng za di̒nh văn hwả, la̒ng văn hwả, ngươ̒i tốt, wiḙ̂c tốt, diến hi̒nh tiên tiển... ản chiến khai fu̒ hơ̭p tâm tư, ngiḙn voo̭ng kuố nhân zân cho rêênh leenh choỏn di baw kuô̭c khôổng. Thôông kwa kác foong tla̒w thi duô da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân diến hi̒nh tiên tiển kỏ mô hi̒nh tốt, kắch la̒ hăi zoong li̭a zả tli̭ kinh tể kaw. Tiêw biếw nhơ mô hi̒nh ruôi ốp, ta̭w ka zôổng kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng 2, xa̭ Chỉ Thiḙ̂n. Mô hi̒nh chiến dối kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi kuố chi bô̭ Ré Vơng, xa̭ Fủ Lương. Ba̒ Kwắch Thi̭ Zung, xỏm Bui, Nhân Ngiḙ̂, tố tlướng la̒ng ngê̒ mâl tle daanh ta̭w wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho 150 law dôô̭ng kỏ thu nhâ̭p 30 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Ôông Bhu̒i Văn Như̭n, xỏm Kwa̒n, xa̭ Twân Da̭w tlôông bỉl dó lể hô̭t cho thu nhâ̭p 730 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, ta̭w wiḙ̂c la̒ va̒ thu nhâ̭p ốn di̭nh cho 23 law dôô̭ng...

Vởi xư̭ baw kuô̭c kuố kác wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, mă̭t tlâ̭n, kác Hô̭i, dwa̒n thế ku̒ng xư̭ dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng tích kư̭c kuố ngươ̒i zân, foong tla̒w TZDKXZDKVH da̭t ản nhê̒w kết kwá dảng mư̒ng, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng tốt dḙp, tinh thâ̒n do̒n kết kôô̭ng dôô̒ng, tương thân, tương ải, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, xâi zư̭ng nếp khôổng văn minh, môi tlươ̒ng văn hwả lă̒nh ma̭nh.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kwiê̒n, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n La̭c Xơn, dớ tiếp tṷc nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w TZDKXZDKVH, Ban Chí da̭w hwiḙ̂n da̒ dê̒ tha kác nhiḙ̂m vṷ va̒ zái fáp kṷ thế fẩn dẩw năm 2019, hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 86,5% za di̒nh văn hwả; 81,5% khu zân kư văn hwả; 96% kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p da̭t chwấn văn hwả.

Dô̭ Ha̒


KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Thế thaw foong tla̒w xôi dôô̭ng tlớ la̭i

(HBDT) – Khi zi̭ch Covid-19 kỏ ziển biển fức ta̭p tlêênh ká nước va̒ tlloong thơ̒i zan za̭n kắch xa̭ hô̭i, nghiêm túc thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Thú tưởng chỉnh fú, kác hwa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ ta̭m zư̒ng.

Thế thaw zân tô̭c mỏn ăn tinh thâ̒n kuố ngươ̒i zân xa̭ La̭c Xi̭

(HBDT) – Nhửng năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ La̭c Xin, hwiḙ̂n Iên Thwí zwi chi̒ wiḙ̂c liḙ̂n tâ̭p kác môn thế thaw zân tô̭c, thu hút dôông kác thơ̒ng lớp nhân zân tham za. Kwa rỉ kóp fâ̒n nơng kaw khức khwé, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả lee̒nh meḙnh ớ khu zân kư, báw tô̒n, fát hwi nhửng nét dḙp văn hwả chiê̒n thôổng kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tô̭c, thiết thư̭c thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”

Xa̭ Văn Ngiḙ̂ dấi meḙnh foong tla̒w thế zṷc – thế thaw

(HBDT) – Hướng ửng kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”, nhửng năm kwa foong tla̒w thế ṷc – thế thaw (TZTT) xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) luôn ản kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm cho rêênh da̒ kỏ bước fát chiến meḙnh vởi nhê̒w hi̒nh thức da za̭ng, thu hút ản nhêw ngươ̒i zân ớ nhê̒w thơ̒ng lớp, lưở thuối tham za liḙ̂n tâ̭p.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí dwa̭t kúp vô di̭ch Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

(HBĐT) - Bớ ngă̒i 17 – 22/9, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng La̭c Xơn, Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p vởi UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.