(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.


Kác VĐV xwất fát nô̭i zung nam chỉnh, nam tlé 5km.

Zái năm năi thu hút 130 vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) dêểnh bớ 20 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Kác VDV cheenh ta̒i ớ 4 nô̭i zung: nam chỉnh, nam tlé 5km va̒ nư̭ chỉnh, nư̭ tlé 3km

Kết kwá zái nhất kả nhân, Ban ố chứ da̒ tlaw 4 zái nhất, 4 zái nhi̒, 4 zái ba va̒ 12 zái khwiển khích cho kác VDV dath tha̒nh tích. Tloong rỉ (chí nêw zái nhất) nô̭i zung nư̭ tlé, nhất: Dinh Thi̭ mai Zang (thi̭ chẩn Lương Xơn); nam tlé: Hwa̒ng Thải Twẩn (xa̭ Hơ̭p Hwa̒); nư̭ chỉnh: Dinh Thi̭ Nga (xa̭ Hơ̭p Hwa̒); nam chỉnh: Hwa̒ng Minh Báw (xa̭ Hơ̭p Hwa̒)


BTC tlaw zái nhất cho kác xa̭ da̭t nhất, nhi̒ to̒n dwa̒n

Zái dôô̒ng dô̭i, nô̭i zung nư̭ tlé; Nhất xa̭ Hơ̭p Hwa̒; nhi̒: thi̭ chẩn Lương Xơn; ba: xa̭ Kư Iên. Nô̭i zung nam tlé, nhất: xa̭ Hơ̭p Hwa̒; nhi̒: thi̭ chẩn Lương Xơn; ba: xa̭ Kư Iên. Nô̭i zung nư̭ chỉnh, nhất: xa̭ Hơ̭p hwa̒; nhi̒: xa̭ Tiển Xơn; ba: xa̭ Kư Iên. Nô̭i zung nam chỉnh, nhất: xa̭ Hơ̭p Hwa̒, nhi̒: xa̭ Tân Vinh; ba: xa̭ Kaw Răm. Zái to̒n dwa̒n, nhất: xa̭ Hơ̭p Hwa̒; nhi̒: thi̭ chẩn Lương Xơn.

Wa̒i tha, Ban Tố chức ko̒n tlaw Zái nam va̒ nư̭ tlé thuối nhất thuô̭c wê̒l 2 VDV Ngwiḙ̂n Tha̒nh Fương ( xa̭ Hơ̭p Tha̒nh, khinh măm 2007), Dinh Thi̭ Kwi̒nh Fương (xa̭ Chươ̒ng Xơn, KN 2009). Zái dơn vi̭ kỏ foong tla̒w: thi̭ chẩn Lương Xơn. Zái HLV xwất xắc nhất: Bu̒i Chỉ Thiết, xa̭ Hơ̭p Hwa̒

Thôông kwa zái nhă̒m cho̭n kavs VDV chiến voo̭ng, kỏ tha̒nh tích xwất xắc, tha̒nh lâ̭p dô̭i tiến, bô̒i zươ̭ng, tâ̭p liḙ̂n, nơng kaw thế lư̭c va̒ ki̭ thwâ̭t dớ chấn bi̭ tham za thi dẩw ta̭i Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh vớ rôô̭ng lâ̒n thử XXVIII zư̭ kiển tố chức baw khảng 8/2019

Linh Nhâ̭t


KÁC TIN KHÁC


Zẩw ẩn môn thế thaw boỏng bâ̒w zṷc ớ kác miê̒n kwê

(HBDT) – Dă̭ch chân lêênh mô̭ch xổ miê̒n kwê ớ hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ Kim Bôi, chắc hắn nhê̒w ngươ̒i ó khói nga̭c nhiên vi̒ thẩi kon rét ớ ni ản tiếp xúc, tâ̭p liḙ̂n va̒ thi dẩw môn boỏng bâ̒w zṷc – môn thế thaw thi dẩw dôô̒ng dô̭i fố biển ta̭i Vương kwuốc Anh, Úc, New Zealand... Nhửng năm kwa, zư̭ ản Pass It Back ó chí dươ môn thế thaw mởi la̭ ni̒ dêểnh khânh kôô̒ng thanh, thiểw niên, ta̭w xân chơi re̒n liḙ̂n khức khwé lee̒nh meḙnh, bố ích ma̒ ko̒n tă̒ng kươ̒ng ki̭ năng khr zúp kác ủn thêm tư̭ tin vươ̭t kwa kác thắch thức tloong kuô̭c khôổng, tăng kươ̒ng khá năng tư̭ thích ửng lan twá dê̒w rỉ tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến foong tla̒w boỏng ba̒n

(HBDT) – Thơ̒I zan khânh ni, boỏng ba̒n la̒ môô̭ch tloong nhửng môn thế thaw ản nhê̒w ngươ̒i ươ thích va̒ fát chiến meḙnh ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw. Nhê̒w zái dẩw ản tố chức da̒ thu hút ngă̒i ka̭ng dôông mo̭l tham za tâ̭p liḙ̂n