(HBĐT) - Vừa qua,  dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính chú chi̒ kuô̠c ho̠p dẻnh zả ti̒nh hi̒nh KT-XH 6 khảng dâ̒w năm 2017; tháw lwâ̠n va̒ cho ỉ kiển wơ̒l kác zư̠ tháw tơ̒ chi̒nh, dê̒ a̒n kwan tlo̠ng kuố tính.


6 khảng dâ̒w năm 2017 UBND tính da̒ tâ̠p tlung chí da̠w diê̒w ha̒nh kác zái váp vát chiến KT-XH da̠t ản kết kwá khá kwan. Tăng tlướng kinh tể tâ̒m da̠t 7,88%. Xán xwất nông ngiê̠p, xâi zư̠ng nông thôn mởi dám báw kể wa̠ch dê̒ tha. Chí xổ xán xwất kông ngiê̠p tăng 9,69% xo mân ku̒ng ki̒ năm tlước. Zả tli̠ xán xwất kông ngiê̠p tâ̒m da̠t 13469 tí dô̒ng; tăng 15,91%. Tống mức baảnh leé ha̒ng wả và dwanh thu di̠ch vu̠ tiêw zu̒ng 11000 tí dô̒ng, tăng 19,12% xo mân tâ̒m ni̒ năm hơ. Kim nga̠ch xwất khấw, nhâ̠p khấw tăng tlướng khả. Thu hút 1,5 tliê̠w lươ̠t khéch zu li̠ch. Thu ngân xách nha̒ nước tlêênh diê̠ ba̒n tâ̒m da̠t 1.368 tí dô̒ng bă̒ng 51% so mân zư̠ twản Thú tưởng zaw. Hwa̠t dô̠ng zu li̠ch ziê̠n tha xôi nối, tống zwanh thu tlêênh 500 tí dô̒ng. Kác lỉnh vư̠c văn wả, xa̠ hô̠i, i tể, zảw zu̠c, kuốc pho̒ng, an ninh va̒ châ̠t tư̠ an twa̒n xa̠ hô̠i ản kwan tâm


Chú tch UBND tính Ngwiển Văn Kwang, vát biếw kết lwâ̠n kuô̠c hp.

Mă̠c zu̒ thỉ, KT-XH vẩn ko̒n nhê̒w khỏ khăn nhơ: Tăng tlướng kinh tể ko̒n thấp xo mân mu̠c tiêw dê̒ ra. Tải kơ kẩw kác lỉnh vư̠c ko̒n châ̠m. Chí xố năng lư̠c ka̠nh chanh kuố tính chươ ản kái thiê̠n. Xổ vổn dăng kỉ dâ̒w tư va̒ xổ zwanh ngiê̠p dăng kỉ tha̒nh lâ̠p zám. Mô̠ch xổ zư̠ ản chiến khai châ̠m so mân kam kết. Wiê̠c vát chiến kwi̠ dất xa̠ch chươ chiến biển tích kư̠c. Wa̠t dô̠ng zu li̠ch ko̒n bất kâ̠p. Kông tác khảm, chươ bê̠nh va̒ kwán lỉ zi̠ch vu̠ ko̒n ha̠n chêể. Kái kách ha̒nh chỉnh chươ dáp ửng iêw kâ̒w

Ta̠i kuô̠c ho̠p UBND tính da̒ lẳng iểng và cho ỉ kiển wơ̒l kác tơ̒ tli̒nh, zư̠ tháw. Vát biếw kết lwâ̠n kuô̠c ho̠p, kơ bán thôổng nhất kác nhỏm nhiê̠m vu̠ va̒ zái váp chí da̠w vát chiến KT-XH 6 khảng kuổi năm. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính nhẩn me̠nh: Dớ thư̠c hiê̠n mu̠c tiêw vẩn dẩw tốc dô̠ tăng tlướng tôống xán vấm tlêênh diê̠ ba̒n da̠t 9,03tlớ lêênh. Kác xó nga̒nh, diê̠ vương tiếp tu̠c bảm xát baw chí da̠w diê̒w ha̒nh kuố UBND tính, ku̠ thế wả baw nhiê̠m vu̠ kuố nga̒nh va̒ diê̠ vương tố chức thư̠c hiê̠n Kwiết di̠nh xổ 255/QĐ-UBND ngă̒i 28/2/2017 kuố Chú ti̠ch UBND tính wơ̒l kể wa̠ch thư̠c hiê̠n kái thiê̠n môi tlươ̒ng kinh zwanh, nơng kaw năng lư̠c ka̠nh chanh tính Wa̒ Bi̒nh năm 2017, di̠nh hưởng dêểnh năm 2020. Tăng kươ̒ng kwán lỉ nha̒ nước wơ̒l dâ̒w tư xâi zư̠ng; tâ̠p chung zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc tloong zái voỏng mă̠t bă̒ng, dấi nhanh tiển dô̠ kác kông chi̒nh, zư̠ ản. Xiết chă̠t kí lwâ̠t, kí kương ta̒i chỉnh tiết kiê̠m tloong chi tiêw ngân xách; nơng kaw hiê̠ kwá tải kơ kẩw nga̒nh, lỉnh vư̠c, chăm lo kông tác báw dáw an xinh xa̠ hô̠i, nơng kaw hiê̠ kwá kông tác thanh tla, kiếm tla; nơng kaw chất lươ̠ng kông vu̠, gẳn mân kơ xớ kiếm xwát tlách nhiê̠m ngươ̒i dửng dâ̒w, xứ lỉ ngiêm kác ha̒nh vi nhủng nhiểw, tiêw kư̠c, vi va̠m váp lwâ̠t, ta̠w môi tlươ̒ng thwâ̠n lơ̠i vát chiến xán xwất kinh zwanh...


                                                                                                     PVKÁC TIN KHÁC


Tố chức tlôông 2 ha dắc VietGAP

(HBDT) – HTX zi̭ch vṷ va̒ fát chiến Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn (Mai Châw) ản lươ̭ cho̭n tlôông dắc VietGAP thew zư̭ ản liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm dắc an twa̒n kỏ kwi mô 10 ha.

Kô̭ Ngiḙ̂ ngă̒i mởi

(HBDT) – Dêểnh xa̭ Kô̭ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) dâ̒n tôi ó khói la̭ bới xư̭ thăi dối dêểnh la̭ mă̭t khâw 3 năm wê̒l dích NTM. Da̒ng tloong la̒ng, ngo̭ xỏm, kác kôông chi̒nh kôông kôô̭ng ản xâi zư̭ng khang chang, kheḙch dḙp. Kác mô hi̒nh fát chiến xán xwất zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, zúp ngươ̒i zân ớ ni kỏ wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng.

Ngê̒ chể tác kâl luô̭, dả kắnh Lâm Xơn

(HBDT) – Dâ̒n tôi kám nhâ̭n xư̭ chiến dối kơ kẩw kinh tể tích kư̭c pớ nôông ngiḙ̂p xang kôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ khi̒ dêểnh thăm la̒ng ngê̒ kâl luô̭ va̒ dả kắnh Lâm Xơn (Lương Xơn) paw dâ̒w khảng 9. La̒ng ngê̒ ro̭c thew Kuốc lô̭ 6, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dwa̒n Kết, kách chăng xa chṷ xớ UBND xa̭ Lâm Xơn. Nhê̒w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ thú kôông, dả kắnh dḙp, ẩn tươ̭ng ản tlưng bă̒i ta̭i kác kơ xớ xán xwất. Kác kơ xớ la̒ ngê̒ hwa̭t dôô̭ng khả rô̭. Nhê̒w kheéch ti pô̭, kheéch tham kwan thi̒m hiếw, ngẳm ngỏ xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ kuố la̒ng. Kác ngḙ̂ nhân lă̒nh ngê̒ miḙ̂t mai la̒ wiḙ̂c xảng ta̭w nhê̒w xán fấm la̭ va̒ dḙp mă̭t.

Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh – dám báw an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Ngwiển Thi̭ Hwa̒, Tlướng foo̒ng Tôống hơ̭p Kôông ti CP Nước xă̭ch Hwa̒ Bi̒nh cho mắt: Ka̭ ni̒, Kôông ti kỏ 7 dơn vi̭ tlư̭c thuô̭c gô̒m: Xỉ ngiḙ̂p xâi lắp, kác Xỉ ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh nước xă̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh, Lương Xơn – Ki̒ Xơn, Tân La̭c - Mai Châw, La̭c Xơn – Iên Thwí, Kaw Fong – Bải Cha̭w, Kim Bôi – La̭c Thwí, kỏ 190 kản bô̭, kôông nhân. Xác di̭nh la̒ dơn vi̭ xán xwất, kinh zwanh, thơ̒i zan kwa Kôông ti khi̒ no̒ i kwan tâm dêểnh kôông tác an twa̒n law dôô̭ng vi̒ xư̭ fát chiến kuố zwanh ngiḙ̂p.

Kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng hwi dôô̭ng vổn diḙ̂ fương da̭t 14.815 tí dôô̒ng

(HBDT) – Thew NHNN tính, tôống nguô̒n vổn kuố kác Ngân ha̒ng, tố chức tỉn zṷng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hết kwi̭ III da̭t khânh 22.450 tí dôô̒ng, tăng 10% xo ku̒ng 31/12/2017. Baw gô̒m, vổn hwi dôô̭ng bớ tố chức kinh tể va̒ kư zân da̭t 14.815 tí dôô̒ng, tăng 1.466 tí dôô̒ng, tương dương 11%, ước thư̭c hiḙ̂n dêểnh 30/9 tăng 12,5% xo pơ̭i kuổi năm 2017, dáp ửng 73,8% tí tloo̭ng vổn dâ̒w tư cho wăl, tloong rỉ vổn hwi dôô̭ng tlêênh 12 khảng chiểm 33% nguô̒n vổn hwi dôô̭ng.

Lương Xơn: Tlaw mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ

(HBDT) – Ản xư̭ kwan tâm kuố Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam, Hiḙ̂p hô̭i nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Viḙ̂t nam, nhân Ngă̒i hô̭i Hư̭w kơ Viḙ̂t Nam 2018, khuô̭ng 14/9, Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tố chức tlaw 5 mẳi nôông ngiḙ̂p cho kác Hơ̭p tác xa̭ va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n gô̒m: TXN nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Dô̒ng Xương (xa̭ Tha̒nh Lâ̭p), HTX nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Tla̭i Hwa̒ (xa̭ Hơ̭p Hwa̒) va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ Gươ̒ (xa̭ Kư Iên)