(HBDT) – Ó chí kác ảng khả liên xỏm, liên hiwḙ̂n, ma̒ ká kwuốc lô̭ 12B va̒ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh i fái quăn mêê̒nh la̭i vi̒ xe kwả tái chớ dất ( ngươ̒i zân diḙ̂ fương hôốc la̒ kwă̭ng hăi dất hiểm) bớ kác xa̭ Vṷ Bình Ân Nghiḙ̂, Iên Ngiḙ̂p (La̭c Xơn) wê̒l lác tính Ha̒ Nam, Ninh Bi̒nh. Thư̭c tla̭ng ni̒ da̒ kẻw za̒i nhê̒w năm kwa, ó chí la̒ chắi mẩw ta̒i ngwiên khwảng xán, ắnh hướng loo̒ng tin nhân zân dổi vởi kôông tác chí da̭w, kwán lỉ, diê̒w hă̒nh kuốc kác kấp chỉnh kwiê̒n tlêênh diḙ̂ ba̒n.


xe kwả tái chớ dất bớ khu vư̭c hô̒ Re, xa̭ Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) tha ang rkhả 12B 
Nhửng ngă̒i kuổi khảng 7 vươ̒ kwa, thew kẳi tló kuố ngươ̒i zân diḙ̂ fương, dâ̒n tôi rḙ̂ ra̒ng thi̒m tha ảng khả khả la̒ la̭, "da̒ng chă̭l kwă̭ng”. Dỏ la̒ tiển ảng khả nô̒l liê̒n hô̒ Át, xa̭ Vṷ Bi̒nh va̒ hô̒ Re xa̭ Ân Ngiḙ̂ dớ kác xe chớ dất tha da̒ng 12B va̒ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh. Trên ảng khả baw khu vư̭c hô̒ Re, hô̒ Át nhê̒w bâ̭n xe dâ̒n tôi fái nép baw lê̒ ảng khả dớ tleẻnh kác xe ben ngúc ngắc chớ dêểnh 50 – 60m3 dất di ngươ̭c chiê̒w. Ngươ̒i zân diḙ̂ fương cho mắt, ngă̒i no̒ i thể, ít thi̒ 15 – 20 lươ̭t xe, nhê̒w 35 – 50 lươ̭t xe chớ dất kwa ni, ảng khả raách hết rơ̒i.
Kwa thìm hiếw ta̭i diḙ̂ ba̒n 2 xa̭ Ân Ngiḙ̂ va̒ Iên Ngiḙ̂p cho thẩi, ti̒nh tla̭ng khai thác, baảnh dất kỏ 2 za̭ng. Dổi vởi zân kư, nhê̒w hô̭ lể zănh ngiḙ̂ san ha̭, kái ta̭w mă̭t bă̒ng dất vươ̒n, dất na̒, thư̭c chất la̒  lể dất baảnh. Ớ ni kỏ ká dâ̒w nâ̭w chwiên thu gom va̒ mổi lải dớ baảnh dất thew zả bớ 35.000 – 40.000 dôô̒ng/m3. Zwanh ngiḙ̂p thi̒ lơ̭i zṷng zănh ngḙ̂ na̭w vét bô̒i lẳng, vớ rôô̭ng hô̒, mṷc dích chỉnh vấn la̒ baảnh dất.
Thew UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn, nhửng năm khânh ni, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 2 dơn vi̭ ản kấp fép hwa̭t dôô̭ng na̭w vét va̒ khai thác xan lấp (ta̭i 3 diếm), gô̒m:Kôông ti Dức Lơ̭i ớ Hô̒ Át, xa̭ Vṷ Lâm ku va̒ hô̒ Mu Ma̭ (xa̭ Iên Ngiḙ̂p), ản UBNZ tính kấp fép khai thác xan lấp dất dêểnh ngă̒i 31/12/2019. Kôông ti TNHH MTV Bi̒nh Thi̭nh Hưng ản kấp fép na̭w vét vớ rôô̭ng hô̒ Re bớ năm 2016, khâw ản za ha̭n dêểnh 30/4/2019.
Ta̭i các văn bán cho fép, ká 2 zwănh ngiḙ̂p Dức Lơ̭i va̒ Bi̒nh Hưng Thi̭nh dê̒w da̒ hết thơ̒i ha̭n hwa̭t dôô̭ng na̭w vét, xan lấp ta̭i kác hô̒ Át, hô̒ Re, Mu Ma̭. Twi nhiên ta̭i kác ô̒ thwí lơ̭i ni̒, kác fương tiḙ̂n, mẳi moóc vấn dang hwa̭t dôô̭ng, nhê̒w xe ô tô tloo̭ng tái lởn vấn dêểnh ni vâ̭n chiến dất di kác tính khác.
Môô̭ch xổ văn bán kuố UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn i nhâ̭n di̭nh: "Wiḙ̂c na̭w vét bô̒i lẳng, vớ rôô̭ng loo̒ng hô̒, nơơng kaw khá năng tích chưở dác la̒ kâ̒n thiết, nhă̒m dám báw nhu kâ̒w thưởi, tiêw tloong nôông ngiḙ̂p, fát chiến KT-XH, ốn di̭nh dơ̒i khôổng nhân zân. Twi nhiên, tloong kwả chi̒nh thi kôông, kác dơn vi̭ chươ thư̭c hiḙ̂n dủng fương ản da̒ ản fê zwiḙ̂t, chú iỉw la̒ khai thác xan lấp zoong dất di khả khác, ko̒n bu̒n thi̒ ó na̭wu vét, thi kôông tha wa̒i fa̭m vi loo̒ng hô̒... xe chớ dất kỏ tloo̭ng tái lởn la̒ hư hoóng ảng khả, thi baw zơ̒ kaw diếm gâi bức xúc cho ngươ̒i zân diḙ̂ fương"
Thơ̒i zan kwa, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l ta̒i ngwiên, môi tlươ̒ng, chẩn chính kác hă̒nh vi vi fa̭m nhơ: tha̒nh lâ̭p kác tố kôông tác liên ngă̒nh kiếm tla kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l ta̒i ngwiên, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n; ban hă̒nh văn bán wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla wiḙ̂c tư̭ xan úi, chiến mṷc dích xứ zṷng dất, khái thác, vâ̭n chiến dất tlải fép. Tloong năm 2018, da̒ tiển hă̒nh 4 kuô̭c kiếm tla, fát hiḙ̂n 5 tlươ̒ng hơ̭p xan ha̭ mă̭t bă̒ng, khai thác dất tlải fép, iêw kâ̒w UBNZ kác xa̭, thi̭ chẩn xứ lỉ vi fa̭m, khắc fṷc hâ̭w kwá thew thấm kwiê̒n. 
Thư̭ tể cho thẩi, ti̒nh tla̭ng môô̭ch xổ zwănh ngiḙ̂p lơ̭i zṷng thi kôông na̭w vét vớ rôô̭ng hô̒ thwí lơ̭i, khai thác, xan lấp va̒ kác hô̭ zâ̭n xan ha̭ mă̭t bă̒ng tlải fép dớ baảnh dất cho tố chứ, kả nhân vâ̭n chiến di khả khác i da̒ ản kiếm tla, nhắc nhớ… mê vấn i nhơ bắt boóc koóc tla diḙ̂, thư̭c tla̭ng vấn ziḙ̂n tha fức ta̭p va̒ kẻw za̒i. Tlêênh diḙ̂ ba̒n ó ít diếm gom dất dêểnh ha̒ng tlăm m3; nhê̒w dất na̒, dất vươ̒n dang bi̭ da̒w bởi, xan úi… vi fa̭m kác kwi di̭nh wê̒l kán lỉ dất dai, ta̒i ngwiên va̒ môi tlươ̒ng, la̒ thất thu NXNN; xe kwả tái vâ̭n chiến dất la̒ ánh hướng lởn dêểnh ảng khả zaw thôông… Thư̭c tla̭ng ni̒ kâ̒n kỏ xư̭ baw kuô̭c tích kư̭c, chắch nhiḙ̂m kuố kác kấp, kác ngă̒nh dớ khởm chẩm zứt ti̒nh tla̭ng "chắi mẩw” ta̒i ngwiên, khwảng xán ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn.
DF

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c: Chiến voo̭ng bớ mô hi̒nh tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh

(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.