(HBDT) - Tlước nhửng zả tli̭, lơ̭i ích Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) zoong la̭i, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn dẩw xâi zưư̭ng xán fấm da̭t chấn OCOP. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 5 hwiḙ̂n da̭t chấn OCOP va̒ môô̭ch xổ xán fấm daang tlêênh hă̒nh chi̒nh cha̭m dích

 Thâw xu xu kuố HTX thâw an twa̒n Kwiết Chiển, xa̭ Kwiết Chiển (Tân La̭c) ản kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP.

Ản thă̒nh lâ̭p năm 2014, HTX Tân La̭c ơn, xa̭ Thanh Hổi lươ̭ cho̭n fát chiến thương hiḙ̂w cha̒ záw kố lam tlớ thee̒nh xán fấm da̭c chưưng kuố vuu̒ng Mươ̒ng Bi. Bớ nguô̒n ngwiên liḙ̂w la̒ kâl záw kố lam 5 lả kon, moo̭c tư̭ nhiên kweenh năm ta̭i vu̒ng khṷ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, xán fấm kuố HTX ản xán xwất thew chuô̭i, bớ thu muô kâl thươi, xaa̒ng loo̭c ngwiên liḙ̂w dâ̒w baw, xơ chể, doỏng kỏi xán fấm. Ôông Dô̭ Tloo̭ng Hiḙ̂p, Zảm dôốc HTX Tân La̭c Xơn cho mắt: Nhơ̒ xư̭ dôô̒ng hă̒nh, hổ chơ̭ kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, năm 2020 xán fấm cha̒ Záw kố lam kuố HTX ản kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 3 khaw kâp tính. Vởi 2 zoo̒ng xán fấm chỉnh la̒ cha̒ thủl lo va̒ thủl doỏng, cha̒ Záw kố lam ản tiêw thṷ ta̭i kác thi̭ tlươ̒ng môô̭ch xổ thă̒nh fổ lởn nhơ: ha̒ Nô̭i, Da̒ Nă̭ng, Kwaáng Ninh, TF Hô̒ Chỉ Minh....

Thấi ản ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP, UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ ban hă̒nh kể hwa̭ch chiến khai dôô̒ng bô̭ dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn; chí da̭w xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w cho kác nôông xná chú lư̭c; da zaa̭ng hwả kác hi̒nh thức chiê̒n thôông... Chănh thú nguô̒n lư̭c, kân dổi kinh fỉ hổ chơ̭ cho kác xán fấm ản kôông nhâ̭n OCOP dớ dối mởi mâ̭w ma̭, baw bi̒, tem chwi xwất nguô̒n kôốc, tăng kươ̒ng hwa̭t dôô̭ng kết nổl, xúc tiển thương mai, xâi zưư̭ng website kwaáng bả xán fấm

Dôô̒ng chỉ Vủ Mă̭nh Thẳng, Tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n cho mắt thêm: Bảm xát ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương, hwiḙ̂n kỏ nhê̒w zái fáp fát chiến xán fấm OCOP; tư vẩn, hổ chơ̭ thă̒nh lâ̭p HTX, zwănh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó bớ kác nhỏm, hô̭ za di̒nh. Năm 2021, hwiḙ̂n dăng lỉ 3 xán fấm tham za chương chi̒nh, gô̒m: Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm NGo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa; bươ̒i Tân Dôông kuố HTX Tân Dôông, xa̭ Dôông Lai; khwai laang Fủ Kươ̒ng kuố HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Lương Fủ, xa̭ Fủ Kươ̒ng. Dôô̒ng thơ̒i tiếp tṷc kêw go̭i, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ kác zwănh ngiḙ̂p, tố chức, kả nhân dâ̒w tư, fát chiển, xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w nôông xán nhă̒m zúp nôông zân, hô̭ xán xwất yên tâm law dôô̭ng, xán xwất


 


 

KÁC TIN KHÁC


Thu ngân xắch Nha̒ nước da̭t 124,3% zư̭ twản Chỉnh fú zaw

(HBDT) - Khởm 5/1, Kṷc Thể tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thể năm 2021chiến khai nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm 2022. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Kwắch Tất Liêm, Fó Chú ti̭ch UBNZ tính; Dă̭ng Ngoo̭c Minh, Fỏ Tôống kư̭c tlướng Tôống kṷc Thwể.

Wê̒l Iên Thwí muô̒ bưới chỉn

(HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Nơơng kaw hiḙ̂w kwá thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.