(HBDT) - Zi̭p kuổi năm la̒ thơ̒i diến khwai xo̭ Fúc Xa̭n (Mai Châw) ản thu hwă̭ch. Dă̭c xán vuu̒ng kaw ni̒ kaa̭ng ngă̒i kaa̭ng ản ngươ̒i riêw zuu̒ng mắt dêểnh, tin tướng va̒ lươ̭ cho̭n vi̒ chất lươ̭ng hơm ngon.Kheéch kwen ăn thi̒m muô dă̭c xán khwai Fúc Xa̭n daang thu hwă̭ch chỉnh vṷ ta̭i diếm chơ̭ thi̭ chẩn Mai Châw.

Za̭w kwa haa̒ng chṷc diếm baảnh khwai xo̭ Fúc Xa̭n ta̭i chơ̭ tluung tâm thi̭ chẩn Mai Châw, tôi choong la̭i ở kwâ̒i kinh zwănh kuố wa̭ Ha̒ Thi̭ Thwan, hô̭ tiếw thương da̒ nhê̒w năm baảnh mă̭t haa̒ng khwai xo̭ Fúc Xa̭n. Wa̭ Thwan cho mắt khi zoong tha thi̭ tlươ̒ng, tưư̒ng kú khwai ản lươ̭ li̭, dá hết dất, dá rḙt cho rêênh kheéch ngỏ kwa da̒ ưưng mă̭t. Hơn nươ̭ zôổng khwai ni̒ vổn néw, hơm cho rêênh kheéch xă̒nh ăn ó chí dớ za di̒nh thướg thức ma̒ ko̒n muô xổ lươ̭ng nhê̒w dớ la̒ kwa̒.

Baw ngă̒i kuổi twâ̒n thươ̒ng la̒ thơ̒i diếm khwai xo̭ Fúc Xa̭n ản zu kheéch thi̒m muô dư̒ nhất. Chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ Minh Thương, zu kheéch dêểnh bớ Ha̒ Nô̭i chiê xé: Tôi da̒ ản thướng thức dă̭c xán ni̒ nhê̒w bâ̭n, ô ngăi tloong nha̒ tôi i ngiḙ̂n khwai xo̭ Fúc Xa̭n néw, hơm hâ̒m kôô̒ng khaa̒nh kủi hwă̭c nổ wi̭t thi̒ ngon lẳm. Chính vi̒ thể ma̒ zi̭p ni̒ lêênh Mai Châw, tôi muô luôn 40kg zoong wê̒l vươ̒ zuu̒ng tloong nha̒, vươ̒ biểw ho̭ haa̒ng, mo̭l kwen.

Thew dôô̒ng chỉ Châ̒n Ma̭nh Tân, Fỏ Tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n cho mắt khwai xo̭ Fúc Xa̭n nối thiểng, da̒ kỏ thương hiḙ̂w tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Vṷ năm 2021, ngươ̒i zân vuu̒ng Fúc Xa̭n (ku) năi la̒ xa̭ Xơn Thwí zwi chi̒ ziḙ̂n tích tlôông khwáng 40ha, xán lươ̭ngt hu hwă̭ch bi̒nh kwân 18-20 tẩn/ha. Kuu̒ng vởi wiḙ̂c kỏ nha̭n hiḙ̂w chưửng nhâ̭n "Khwai xo̭ Fúc Xa̭n Mai Châw" zuu̒ng cho xán fấm, ti̒nh tlaa̭ng cha̒ chô̭l kôô̒ng khwai xo̭ kác dươ̭c kác dêểnh ản khắc fṷc, xán fấm chwi xwẩ nguô̒n kôốc, tăng khá năng kă̭nh chănh tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Xổ lươ̭ng kỏ ha̭n, khwai xo̭ Fúc Xa̭n thương fấm kỏ mă̭t tlêênh thi̭ tlươ̒ng ko̒n khả zởi ha̭n, chí tâ̭p chuung ớ chơ̭ thi̭ chẩn Mai Châw va̒ kác diếm baảnh haa̒ng dă̭c xán thew muô̒ ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ hḙ̂ thôổng môô̭ch xổ kướ haa̒ng ta̭i Ha̒ Nô̭i. Daảng fẩn khới la̒ vṷ ni̒, khwai xo̭ Fúc Xa̭n baảnh ản zả khwáng 23.000 - 25.000 dôô̒ng/kg. Thu hwă̭ch khươ khaảng 10 dêểnh khwáng tluung twâ̒n khaảng 12 la̒ hết. Kỏ lḙ bớ thiểng ngon dô̒n xa, ô ngăi da̒ tưư̒ng ăn lo̭i khwai xo̭ ni̒ dê̒w nhở mái khwai xo̭ kuố Fúc Xa̭n - Mai Châw. Thôông kwa kêênh zu li̭ch, zi̭ch vṷ, dă̭c xán ni̒ ngă̒i kaa̭ng ản ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước ươ chuô̭ngKÁC TIN KHÁC


Thu ngân xắch Nha̒ nước da̭t 124,3% zư̭ twản Chỉnh fú zaw

(HBDT) - Khởm 5/1, Kṷc Thể tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thể năm 2021chiến khai nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm 2022. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Kwắch Tất Liêm, Fó Chú ti̭ch UBNZ tính; Dă̭ng Ngoo̭c Minh, Fỏ Tôống kư̭c tlướng Tôống kṷc Thwể.

Wê̒l Iên Thwí muô̒ bưới chỉn

(HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Nơơng kaw hiḙ̂w kwá thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.