(HBDT) – Khảng 10 la̒ thơ̒i diếm kam Kaw Fong bướ baw thu hwă̭ch. Ngăi bớ dâ̒w vṷ, nôông zân thi̭ chẩn Kaw Fong liên tṷc nhâ̭n ản hơ̭p dôô̒ng kung ửng kam dêểnh thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Mô̭i ngă̒i kỏ ha̒ng tlăm chiển kam ản xwất vươ̒n tloong kẳi bui ản muô̒, ản zả kuố ba̒ kon

 

 

Nha̒ vươ̒n Thwỉ Nga, khu 4, thi̭ chẩn Kaw Fong (Kaw Fong) thu hwă̭ch va̒ tiêw thṷ tlêênh 7 tẩn ngiê Ôn Châw, thu wê̒l 140 tliḙ̂w dôô̒ng ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kheéch ha̒ng zaw zi̭ch.

Zo̭c thew ảng khả tlung tâm thi̭ chẩn tấp nâ̭p xe ô tô kuố thương lải khắp nơi dố wê̒l. Ka̭ ni̒ zôông zân thi̭ chẩn Kaw Fong thu hwă̭ch kác zôổng kam chỉm khởm nhơ kam Mát, Xa̭ Dwa̒i. Ngăi bớ khởm zaw, ba̒ kon da̒ nhô̭n nhi̭p hải kam, cho̭n lươ̭ nhửng tlải vươ̒ dô̭ chỉn dớ doỏng ha̒ng cho ví chiển xe kuố thương lải dêểnh thu muô. Tlước rỉ ba̒ kon vươ̒ kết thúc thu hwă̭ch ngiê Ôn Châw. Ni la̒ lo̭i dă̭c xán chỉn dâ̒w tiên tloong muô̒ kam ớ Kaw Fong. Va̒i năm khânh ni, ngiê Ôn Châw ngă̒i ka̭ng ản nhê̒w kheéch ha̒ng ươ chuô̭ng vi̒ hương vi̭ dâ̭m da̒, dă̭c chưng. Thew chiê xé kuố kác hô̭ tlôông kam, vṷ ni̒ zo thơ̒i tiết ziển biển fức ta̭p da̒ ánh hướng dêểnh xán lươ̭ng, twi nhiên zả baảnh ngiê ta̭i vươ̒n kaw kấp dôi, kấp rưới xo mân vṷ tlước cho rêênh bu̒ dắp ản fâ̒n no̒ xán lươ̭ng.

La̒ dươ̭c kỏ ziḙ̂n tích tlôông kam rôô̭ng nhất tlêênh diḙ̂ ba̒n, thi̭ chẩn Kaw Fong ản vỉ nhơ "thú fú” kuố kác lo̭i kam. Chất lươ̭ng da̒ ản khắng di̭nh, thương hiḙ̂w kam Kaw Fong ngă̒i ka̭ng kỏ chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng, ni la̒ tha̒nh kwá kuố xư̭ ho̭c hói, chi̭w khỏ kuố nôông zân diḙ̂ fương. Vươ̒ chú dôô̭ng áp zṷng KHKT baw xán xwất, xứ zṷng fânbỏn vi xinh, kwi chi̒nh xán xwất thew VietGAP. Kác hô̭ tlôông kam tlêênh diḙ̂ ba̒n luôn ản kản bô̭ KN-KL thi̭ chẩn, hwiḙ̂n dôô̒ng ha̒nh hưởng zẩn ki̭ thwâ̭t, thew ro̭i kwả chi̒nh xinh tlướng kuố kâl va̒ ki̭p thơ̒i khắc fṷc khi̒ kỏ zi̭ch bêḙ̂nh xắi tha.

Di dâ̒w tloong wiḙ̂c ửng zṷng khwa ho̭c kôông ngḙ̂ baw xán xwất, cho tha nhửng xán fấm dám báw chất lươ̭ng an twa̒n, vḙ̂ xinh thư̭c fấm la̒ nhửng nôông zân tiêw biếw nhơ hô̭ Ngwiển Dức Ma̭nh (khu 4), ba̒ Dă̭ng Thi̭ Thu (khu 2), hô̭ chi̭ Da̒w Thi̭ Kwi̒nh Nga (nha̒ vươ̒n Thwỉ Nga, khu 4).

Dổng chỉ Khương Xwân Li̭ch, Fỏ Chú ti̭c UBND thi̭ chẩn Kaw Fong nhâ̭n di̭nh: Pơ̭i zả zaw dô̭ng bớ 20.000 – 25.000 dôô̒ng/kg, kỏ dươ̭c 27.000 dôô̒ng/kg, mởi kết thúc vṷ ngie Ôn Châw, nhê̒w hô̭ da̒ thu wê̒l va̒i chṷc cho dêểnh va̒i tlăm tliḙ̂w dôô̒ng. Thơ̒i diếm ni̒ ba̒ kon thu hwă̭ch kam Mát, kam Xa̭ Dwa̒i, zả thu muô ta̭i vươ̒n tluung bi̒nh bớ 20.000 – 25.000 df/kg, ni la̒ zẩw hiḙ̂w vṷ kam ản zả. Ka̭ ni̒ to̒n thi̭ chẩn Kaw Fong kỏ tlêênh 800 ha tlôông kâl kỏ mủi, ziḙ̂n tích dang baw ki̒ kinh zwanh tlêênh 500 ha, xán lươ̭ng ước da̭t 15.000 tẩn. Chất lươ̭ng da̒ ản khắng di̭nh tlêênh thi̭ tlươ̒ng, kác lo̭i kam kỏ zả tha̒nh ốn di̭nh tluung bi̒nh bớ 18.000 – 25.000 dôô̒ng/kg. Riêng ngiê Ôn Châw, thẩi ră̒ng nhu kâ̒w thi̭ tlươ̒ng ngă̒i ka̭ng tăng, diḙ̂ fương tiếp tṷc khwiển khích ba̒ kon kái ta̭w vươ̒n ta̭p, chiến dối ziḙ̂n tích kẻm hiḙ̂w kwá dớ tlôông. Tăng kươ̒ng kản bô̭ bảm xát diḙ̂ ba̒n, hưởng zẩn ba̒ kon chăm xóc thew dủng kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t, kóp fâ̒n kúng kổ vi̭ thể xán fấm kam Kaw Fong.

  Xem bản dịch  


                                                                                     Thu Hă̒ng

KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.