(HBDT) – Khảng 10 la̒ thơ̒i diếm kam Kaw Fong bướ baw thu hwă̭ch. Ngăi bớ dâ̒w vṷ, nôông zân thi̭ chẩn Kaw Fong liên tṷc nhâ̭n ản hơ̭p dôô̒ng kung ửng kam dêểnh thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Mô̭i ngă̒i kỏ ha̒ng tlăm chiển kam ản xwất vươ̒n tloong kẳi bui ản muô̒, ản zả kuố ba̒ kon

 

 

Nha̒ vươ̒n Thwỉ Nga, khu 4, thi̭ chẩn Kaw Fong (Kaw Fong) thu hwă̭ch va̒ tiêw thṷ tlêênh 7 tẩn ngiê Ôn Châw, thu wê̒l 140 tliḙ̂w dôô̒ng ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kheéch ha̒ng zaw zi̭ch.

Zo̭c thew ảng khả tlung tâm thi̭ chẩn tấp nâ̭p xe ô tô kuố thương lải khắp nơi dố wê̒l. Ka̭ ni̒ zôông zân thi̭ chẩn Kaw Fong thu hwă̭ch kác zôổng kam chỉm khởm nhơ kam Mát, Xa̭ Dwa̒i. Ngăi bớ khởm zaw, ba̒ kon da̒ nhô̭n nhi̭p hải kam, cho̭n lươ̭ nhửng tlải vươ̒ dô̭ chỉn dớ doỏng ha̒ng cho ví chiển xe kuố thương lải dêểnh thu muô. Tlước rỉ ba̒ kon vươ̒ kết thúc thu hwă̭ch ngiê Ôn Châw. Ni la̒ lo̭i dă̭c xán chỉn dâ̒w tiên tloong muô̒ kam ớ Kaw Fong. Va̒i năm khânh ni, ngiê Ôn Châw ngă̒i ka̭ng ản nhê̒w kheéch ha̒ng ươ chuô̭ng vi̒ hương vi̭ dâ̭m da̒, dă̭c chưng. Thew chiê xé kuố kác hô̭ tlôông kam, vṷ ni̒ zo thơ̒i tiết ziển biển fức ta̭p da̒ ánh hướng dêểnh xán lươ̭ng, twi nhiên zả baảnh ngiê ta̭i vươ̒n kaw kấp dôi, kấp rưới xo mân vṷ tlước cho rêênh bu̒ dắp ản fâ̒n no̒ xán lươ̭ng.

La̒ dươ̭c kỏ ziḙ̂n tích tlôông kam rôô̭ng nhất tlêênh diḙ̂ ba̒n, thi̭ chẩn Kaw Fong ản vỉ nhơ "thú fú” kuố kác lo̭i kam. Chất lươ̭ng da̒ ản khắng di̭nh, thương hiḙ̂w kam Kaw Fong ngă̒i ka̭ng kỏ chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng, ni la̒ tha̒nh kwá kuố xư̭ ho̭c hói, chi̭w khỏ kuố nôông zân diḙ̂ fương. Vươ̒ chú dôô̭ng áp zṷng KHKT baw xán xwất, xứ zṷng fânbỏn vi xinh, kwi chi̒nh xán xwất thew VietGAP. Kác hô̭ tlôông kam tlêênh diḙ̂ ba̒n luôn ản kản bô̭ KN-KL thi̭ chẩn, hwiḙ̂n dôô̒ng ha̒nh hưởng zẩn ki̭ thwâ̭t, thew ro̭i kwả chi̒nh xinh tlướng kuố kâl va̒ ki̭p thơ̒i khắc fṷc khi̒ kỏ zi̭ch bêḙ̂nh xắi tha.

Di dâ̒w tloong wiḙ̂c ửng zṷng khwa ho̭c kôông ngḙ̂ baw xán xwất, cho tha nhửng xán fấm dám báw chất lươ̭ng an twa̒n, vḙ̂ xinh thư̭c fấm la̒ nhửng nôông zân tiêw biếw nhơ hô̭ Ngwiển Dức Ma̭nh (khu 4), ba̒ Dă̭ng Thi̭ Thu (khu 2), hô̭ chi̭ Da̒w Thi̭ Kwi̒nh Nga (nha̒ vươ̒n Thwỉ Nga, khu 4).

Dổng chỉ Khương Xwân Li̭ch, Fỏ Chú ti̭c UBND thi̭ chẩn Kaw Fong nhâ̭n di̭nh: Pơ̭i zả zaw dô̭ng bớ 20.000 – 25.000 dôô̒ng/kg, kỏ dươ̭c 27.000 dôô̒ng/kg, mởi kết thúc vṷ ngie Ôn Châw, nhê̒w hô̭ da̒ thu wê̒l va̒i chṷc cho dêểnh va̒i tlăm tliḙ̂w dôô̒ng. Thơ̒i diếm ni̒ ba̒ kon thu hwă̭ch kam Mát, kam Xa̭ Dwa̒i, zả thu muô ta̭i vươ̒n tluung bi̒nh bớ 20.000 – 25.000 df/kg, ni la̒ zẩw hiḙ̂w vṷ kam ản zả. Ka̭ ni̒ to̒n thi̭ chẩn Kaw Fong kỏ tlêênh 800 ha tlôông kâl kỏ mủi, ziḙ̂n tích dang baw ki̒ kinh zwanh tlêênh 500 ha, xán lươ̭ng ước da̭t 15.000 tẩn. Chất lươ̭ng da̒ ản khắng di̭nh tlêênh thi̭ tlươ̒ng, kác lo̭i kam kỏ zả tha̒nh ốn di̭nh tluung bi̒nh bớ 18.000 – 25.000 dôô̒ng/kg. Riêng ngiê Ôn Châw, thẩi ră̒ng nhu kâ̒w thi̭ tlươ̒ng ngă̒i ka̭ng tăng, diḙ̂ fương tiếp tṷc khwiển khích ba̒ kon kái ta̭w vươ̒n ta̭p, chiến dối ziḙ̂n tích kẻm hiḙ̂w kwá dớ tlôông. Tăng kươ̒ng kản bô̭ bảm xát diḙ̂ ba̒n, hưởng zẩn ba̒ kon chăm xóc thew dủng kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t, kóp fâ̒n kúng kổ vi̭ thể xán fấm kam Kaw Fong.

  Xem bản dịch  


                                                                                     Thu Hă̒ng

KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019