(HBDT) – Dêểnh xa̭ Dông Bắc (Kim Bôi) ai ku̒ng biết ôông Bu̒i Văn Bi̒nh, khinh năm 1962 la̒ Bỉ thư Dáng wí xa̭, ngươ̒i da̒ dươ kâl thanh long wê̒l tlôông tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ thee̒nh kôông. Dêểnh ka̭ ni̒, bớ hiḙ̂w kwá thư̭c tể tlôông thanh loong kuố za di̒nh ôông Bi̒nh, nhê̒w hô̭ zân hoo̭c tâ̭p la̒ thew, kóp fâ̒n vớ hưởng thwát nge̒w cho xa̭.


Lẳnh da̭w UBND xa̭ Dông Băc (Kim Bôi). Thăm mô hi̒nh fát chiến kinh tể hiḙ̂w kwá bớ kâl thanh loong kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Bi̒nh.

Dê̒w thew kản bô̭ UBND xa̭, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ ôông Bu̒i Văn Bi̒nh ớ ngăi keḙnh kuốc lô̭ 12B. Ngăi bớ wa̒i kướ baw da̒ thẩi nhê̒w thương lải dêểnh muô thanh loong. Eenh Hiến, thương lải dểnh oớ wiḙ̂n La̭c Thwí cho mắt: Dâ̒n toi buôn baảnh wa kwá, dêểnh tâ̭n vươ̒n thu muô. Xán fấm thanh loong kuố za di̒nh ôông Bi̒nh kỏ mâ̭w ma̭ thốch, vi̭ ngoo̭ch dâ̭m, zả muô ta̭i vươ̒n tlung bi̒nh 20.000 dôô̒ng/kg.

Ôông Bi̒nh chiê xé: Tlước ni da̒ kỏ 1 hô̭ dươ kâl thanh loong wê̒l tlôông nhưng chăng thee̒nh kôông. Za di̒nh tôi kỏ tôống ziḙ̂n tích tlêênh 3.000m2, tlước ni kẩl lo̭, khâw chiến la̭i tlôông miể, khâ̭w, thu nhâ̭p bấp bêênh, ó ốn di̭nh. Năm 2015, iểng tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng nỏi kỏ mô hi̒nh tlôông wa, thanh loong kết hơ̭p ku̒ng zu li̭ch kiḙ̂w kwá ớ Xuổi Xói, hwiḙ̂n La̭c Thwí kuố eenh Châ̒n Hưmg, mo̭l Ha̒ Nô̭i dêểnh dâ̒w tư. Tôi dêểnh tâ̭n dươ̭c dớ ho̭c tâ̭p, muô zôổng, mởi dâ̒w dươ baw thứ ngiḙ̂m tlôông 2.000m2 thanh loong ká 2 zôổng roo̭ch dó va̒ roo̭ch tlẳng. Thẩi thanh loong fát chiến tốt, năm 2016 tôi tiếp tṷc tlôông thêm hơn 1.000m2 pơ̭i 420 kôốc.

Ban dâ̒w vất vá, ba̒ Bu̒i Thi̭ Châw vơ̭ ôông Bi̒nh cho hăi: ôông Bi̒nh tư̭ dúc 420 kô̭t bê tông, la̒ hḙ̂ thôổng diḙ̂n báw vḙ̂, hḙ̂ thôổng dác thưởi, tiêw tư̭ chắi pớ ziểng khwan. Kâl ó fṷ kôông mo̭l chăm xoóc, dêểnh năm 2016, thanh loong da̒ cho bỏl tlải dâ̒w tiên. Năm rỉ za di̒nh thu wê̒l 30 tliḙ̂w dôô̒ng. Năm 2017, za di̒nh thu hwă̭ch 4 – 5 tẩn tlải, thu wê̒l 70 tliḙ̂w dôô̒ng. Năm năi la̒ năm thử 3 thanh loong cho thu hwă̭ch, pơ̭i zả baảnh tlung bi̒nh 20.000 – 25.000 tliḙ̂w dôô̒ng/kg, zư̭ tỉnh za di̒nh thu tlêênh 100.000 tliḙ̂w dôô̒ng.

Thew ôông Bi̒nh, kâl thanh loong cho thu hwă̭ch pớ khảng 6 dêểnh khảng 11, dâ̒w tư ban dâ̒w nhê̒w hơn, cho thu nhâ̭p kaw kấp dôi tlôông khâ̭w, miể. Za di̒nh ôông Bi̒nh dâ̒w tư hơn 70 tliḙ̂w dôô̒ng cho kô̭t bê tôông, dác tư̭ chắi, diḙ̂ báw vḙ̂ cho r chăng fái chăm nom nhê̒w. Khi̒ thanh loong bước baw zai dwa̭n kâ̒n chăm xoóc nhê̒w, za di̒nh ôông fái thê thêm law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Hi ôông ba̒ Bi̒nh khinh ản 2 kon, ka̭ kác kon dê̒w tlướng thă̒nh. Nhơ̒ vươ̒n thanh loong fát chiến tốt, za di̒nh ôông da̒ kỏ kuố ăn, kuố dế. Pớ mô hi̒nh thee̒nh kôông kuố Bỉ thư Dắng wí xa̭, môô̭ch xổ hô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ hoo̭c tâ̭p la̒ thew. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ fát chiến ản 3 ha thanh l, kóp fâ̒n baw kôông tác zám nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭.


Xem bản dịch 


Linh Chang


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi xán xwất xán fấm chú lư̭c tloong lỉnh vư̭c tlôô̒ng tlo̭t

(HBDT) – Ngă̒i 13/6/2014, BTV Tính wí ban ha̒nh Ngi̭kwiết (NQ) xổ 10-NQ/TU wê̒l fát chiến xám xwất môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2014 – 2020. Tlêênh kơ xớ NQ, Ban kản xư̭ Dáng UBND tính da̒ lảnh da̭w UBND tính chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn kṷ thế hwả kác nô̭i zung NQ, ban ha̒nh chỉnh xách hổ chơ̭ fát chiến môô̭ch xổ xán fấm tlôô̒ng tlo̭t chú lư̭c. Kác diḙ̂ fương xăiư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch kṷ thế fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng dă̭c diếm, lơ̭i thể kuố tư̒ng vu̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n.

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019