(HBDT) – Dêểnh xa̭ Dông Bắc (Kim Bôi) ai ku̒ng biết ôông Bu̒i Văn Bi̒nh, khinh năm 1962 la̒ Bỉ thư Dáng wí xa̭, ngươ̒i da̒ dươ kâl thanh long wê̒l tlôông tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ thee̒nh kôông. Dêểnh ka̭ ni̒, bớ hiḙ̂w kwá thư̭c tể tlôông thanh loong kuố za di̒nh ôông Bi̒nh, nhê̒w hô̭ zân hoo̭c tâ̭p la̒ thew, kóp fâ̒n vớ hưởng thwát nge̒w cho xa̭.


Lẳnh da̭w UBND xa̭ Dông Băc (Kim Bôi). Thăm mô hi̒nh fát chiến kinh tể hiḙ̂w kwá bớ kâl thanh loong kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Bi̒nh.

Dê̒w thew kản bô̭ UBND xa̭, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ ôông Bu̒i Văn Bi̒nh ớ ngăi keḙnh kuốc lô̭ 12B. Ngăi bớ wa̒i kướ baw da̒ thẩi nhê̒w thương lải dêểnh muô thanh loong. Eenh Hiến, thương lải dểnh oớ wiḙ̂n La̭c Thwí cho mắt: Dâ̒n toi buôn baảnh wa kwá, dêểnh tâ̭n vươ̒n thu muô. Xán fấm thanh loong kuố za di̒nh ôông Bi̒nh kỏ mâ̭w ma̭ thốch, vi̭ ngoo̭ch dâ̭m, zả muô ta̭i vươ̒n tlung bi̒nh 20.000 dôô̒ng/kg.

Ôông Bi̒nh chiê xé: Tlước ni da̒ kỏ 1 hô̭ dươ kâl thanh loong wê̒l tlôông nhưng chăng thee̒nh kôông. Za di̒nh tôi kỏ tôống ziḙ̂n tích tlêênh 3.000m2, tlước ni kẩl lo̭, khâw chiến la̭i tlôông miể, khâ̭w, thu nhâ̭p bấp bêênh, ó ốn di̭nh. Năm 2015, iểng tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng nỏi kỏ mô hi̒nh tlôông wa, thanh loong kết hơ̭p ku̒ng zu li̭ch kiḙ̂w kwá ớ Xuổi Xói, hwiḙ̂n La̭c Thwí kuố eenh Châ̒n Hưmg, mo̭l Ha̒ Nô̭i dêểnh dâ̒w tư. Tôi dêểnh tâ̭n dươ̭c dớ ho̭c tâ̭p, muô zôổng, mởi dâ̒w dươ baw thứ ngiḙ̂m tlôông 2.000m2 thanh loong ká 2 zôổng roo̭ch dó va̒ roo̭ch tlẳng. Thẩi thanh loong fát chiến tốt, năm 2016 tôi tiếp tṷc tlôông thêm hơn 1.000m2 pơ̭i 420 kôốc.

Ban dâ̒w vất vá, ba̒ Bu̒i Thi̭ Châw vơ̭ ôông Bi̒nh cho hăi: ôông Bi̒nh tư̭ dúc 420 kô̭t bê tông, la̒ hḙ̂ thôổng diḙ̂n báw vḙ̂, hḙ̂ thôổng dác thưởi, tiêw tư̭ chắi pớ ziểng khwan. Kâl ó fṷ kôông mo̭l chăm xoóc, dêểnh năm 2016, thanh loong da̒ cho bỏl tlải dâ̒w tiên. Năm rỉ za di̒nh thu wê̒l 30 tliḙ̂w dôô̒ng. Năm 2017, za di̒nh thu hwă̭ch 4 – 5 tẩn tlải, thu wê̒l 70 tliḙ̂w dôô̒ng. Năm năi la̒ năm thử 3 thanh loong cho thu hwă̭ch, pơ̭i zả baảnh tlung bi̒nh 20.000 – 25.000 tliḙ̂w dôô̒ng/kg, zư̭ tỉnh za di̒nh thu tlêênh 100.000 tliḙ̂w dôô̒ng.

Thew ôông Bi̒nh, kâl thanh loong cho thu hwă̭ch pớ khảng 6 dêểnh khảng 11, dâ̒w tư ban dâ̒w nhê̒w hơn, cho thu nhâ̭p kaw kấp dôi tlôông khâ̭w, miể. Za di̒nh ôông Bi̒nh dâ̒w tư hơn 70 tliḙ̂w dôô̒ng cho kô̭t bê tôông, dác tư̭ chắi, diḙ̂ báw vḙ̂ cho r chăng fái chăm nom nhê̒w. Khi̒ thanh loong bước baw zai dwa̭n kâ̒n chăm xoóc nhê̒w, za di̒nh ôông fái thê thêm law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Hi ôông ba̒ Bi̒nh khinh ản 2 kon, ka̭ kác kon dê̒w tlướng thă̒nh. Nhơ̒ vươ̒n thanh loong fát chiến tốt, za di̒nh ôông da̒ kỏ kuố ăn, kuố dế. Pớ mô hi̒nh thee̒nh kôông kuố Bỉ thư Dắng wí xa̭, môô̭ch xổ hô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ hoo̭c tâ̭p la̒ thew. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ fát chiến ản 3 ha thanh l, kóp fâ̒n baw kôông tác zám nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭.


Xem bản dịch 


Linh Chang


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 26/8,, UBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức hô̭i ngi̭ tôống két 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương ci̒nh Mṷc tiêw kwuốc za xâi zư̭ng nôông thôn mởi (MTKZ XZNTM) zai dwa̭n 2010 – 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Dức, WVBTV, Chú nhiḙ̂m WBKT Tính wí; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh kuố tính va̒ hwiḙ̂n