(HBDT) – Năm 2014, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) ản kôông nhâ̭n da̭t chấn nôông thôn mởi dâ̒w tiên kuố tính. Dớ fát hwi kết kwá da̭t ản, vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ká hḙ̂ổnh chỉnh ti̭, xa̭ tiếp tṷc nơng chấn chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, hưởng dêểnh xâi zư̭ng 7/7 thôn kuố xa̭ da̭t tiêw chấn "Khu zân kư nôông thôn mởi (KZK NTM) kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w”

Dôô̒ng Nhất la̒ thôn dâ̒w tiên kuố xa̭ Zủng Fong chiến khai thỉ diếm mô hi̒nh. Thôn kỏ 143 hô̭, 460 nhân khấw, chi̒nh dô̭ zân chỉ khả dôô̒ng dê̒w, tinh thâ̒n do̒n kết kuố kôô̭ng dôô̒ng kaw, hḙ̂ thôổng kơ xớ vâ̭t chất ản dâ̒w tư kơ bán dáp ửng nhu kâ̒w kuố ngươ̒i zân.

Kuổi khảng 6, xa̭ tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w, zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, iêw kâ̒w fổi hơ̭p dôô̒ng bô̭ zươ̭ kác tố chức, nga̒nh, diḙ̂ fương, tiển ha̒nh kháw xát, lâ̭p fương ản, zư twản kinh fỉ, tố chức kác kuô̭c ho̭p zân dớ lể ỉ kiển thôổng nhất kể hwa̭ch thư̭c hiḙ̂n. Xa̭ fát dôô̭ng, chí da̭w dêểnh xỏm thỉ diếm thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung tloong kể hwa̭ch xâi zư̭ng KZK NTM kiếw mâ̭w. Tloong rỉ tâ̭p chung fát dôô̭ng ngươ̒i zân chính chang la̭i nha̒ kướ, nha̒ văn hwả, xâi zư̭ng nếp khôổng văn minh. Ku̒ng nguô̒n ngân xách 30 tliḙ̂w dôô̒ng kuố diḙ̂ fương, ngươ̒i zân tư̭ ngwiḙ̂n doỏng kóp ngă̒i kôông law dôô̭ng tlôông kâl xeenh, tlôông hwa, xâi zư̭ng reḙnh thwát dác hai bên dươ̒ng tlṷc thôn.

 


Mô hi̒nh vươ̒n mâ̭w kuố hô̭ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Kí, xỏm Dô̒ng Nhất, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Dổi vởi tiêw chỉ xâi zư̭ng vươ̒n mâ̭w, kấp wí xa̭, thôn thôổng nhất vởi kác hô̭ xâi zư̭ng xơ dô̒ vươ̒n mâ̭w, kwi hwa̭ch vi̭ chỉ nha̒ thẳm, nha̒ tiêw, khu vư̭c tlôô̒ng tlo̭t, chăn ruôi khwa hoo̭c. Dôô̒ng thơ̒i vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân ích kư̭c chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, kái ta̭w vươ̒n ta̭p,. Ka̭ ni̒ o̒n xa̭ Zủng Fong kỏ 3 hô̭ dăng kỉ thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh vươ̒n mâ̭w. Mổi mô hi̒nh kỏ ziḙ̂n tích tlêênh 2.000m2 tlớ lêênh va̒ dê̒w dang cho thu nhâ̭p bớ 100 – 200 tliḙ̂w dôô̒ng tlêênh năm.

Mă̭c zu̒ mơit thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng KZK NTM kiếw mâ̭w, bô̭ mă̭t la̒ng xỏm thăi dối tích kư̭c. Hwa va̒ kâl xeenh khwe xắc hal bên dươ̒ng, hḙ̂ thôổng dươ̒ng zaw thôông nôông thôn, diḙ̂n chiểw tlảng, reḙnh thwát dác tiếp tṷc ản dâ̒w tư. KZK chăng kỏ nha̒ ta̭m, nha̒ zô̭t nát, tí lḙ̂ nha̒ ớ zân kư da̭t tiêw chấn thew kwi di̭nh.

Thu Hă̒ng

 

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c: Chiến voo̭ng bớ mô hi̒nh tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh

(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.