(HBDT) – Năm 2014, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) ản kôông nhâ̭n da̭t chấn nôông thôn mởi dâ̒w tiên kuố tính. Dớ fát hwi kết kwá da̭t ản, vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ká hḙ̂ổnh chỉnh ti̭, xa̭ tiếp tṷc nơng chấn chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, hưởng dêểnh xâi zư̭ng 7/7 thôn kuố xa̭ da̭t tiêw chấn "Khu zân kư nôông thôn mởi (KZK NTM) kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w”

Dôô̒ng Nhất la̒ thôn dâ̒w tiên kuố xa̭ Zủng Fong chiến khai thỉ diếm mô hi̒nh. Thôn kỏ 143 hô̭, 460 nhân khấw, chi̒nh dô̭ zân chỉ khả dôô̒ng dê̒w, tinh thâ̒n do̒n kết kuố kôô̭ng dôô̒ng kaw, hḙ̂ thôổng kơ xớ vâ̭t chất ản dâ̒w tư kơ bán dáp ửng nhu kâ̒w kuố ngươ̒i zân.

Kuổi khảng 6, xa̭ tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w, zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, iêw kâ̒w fổi hơ̭p dôô̒ng bô̭ zươ̭ kác tố chức, nga̒nh, diḙ̂ fương, tiển ha̒nh kháw xát, lâ̭p fương ản, zư twản kinh fỉ, tố chức kác kuô̭c ho̭p zân dớ lể ỉ kiển thôổng nhất kể hwa̭ch thư̭c hiḙ̂n. Xa̭ fát dôô̭ng, chí da̭w dêểnh xỏm thỉ diếm thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung tloong kể hwa̭ch xâi zư̭ng KZK NTM kiếw mâ̭w. Tloong rỉ tâ̭p chung fát dôô̭ng ngươ̒i zân chính chang la̭i nha̒ kướ, nha̒ văn hwả, xâi zư̭ng nếp khôổng văn minh. Ku̒ng nguô̒n ngân xách 30 tliḙ̂w dôô̒ng kuố diḙ̂ fương, ngươ̒i zân tư̭ ngwiḙ̂n doỏng kóp ngă̒i kôông law dôô̭ng tlôông kâl xeenh, tlôông hwa, xâi zư̭ng reḙnh thwát dác hai bên dươ̒ng tlṷc thôn.

 


Mô hi̒nh vươ̒n mâ̭w kuố hô̭ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Kí, xỏm Dô̒ng Nhất, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Dổi vởi tiêw chỉ xâi zư̭ng vươ̒n mâ̭w, kấp wí xa̭, thôn thôổng nhất vởi kác hô̭ xâi zư̭ng xơ dô̒ vươ̒n mâ̭w, kwi hwa̭ch vi̭ chỉ nha̒ thẳm, nha̒ tiêw, khu vư̭c tlôô̒ng tlo̭t, chăn ruôi khwa hoo̭c. Dôô̒ng thơ̒i vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân ích kư̭c chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, kái ta̭w vươ̒n ta̭p,. Ka̭ ni̒ o̒n xa̭ Zủng Fong kỏ 3 hô̭ dăng kỉ thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh vươ̒n mâ̭w. Mổi mô hi̒nh kỏ ziḙ̂n tích tlêênh 2.000m2 tlớ lêênh va̒ dê̒w dang cho thu nhâ̭p bớ 100 – 200 tliḙ̂w dôô̒ng tlêênh năm.

Mă̭c zu̒ mơit thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng KZK NTM kiếw mâ̭w, bô̭ mă̭t la̒ng xỏm thăi dối tích kư̭c. Hwa va̒ kâl xeenh khwe xắc hal bên dươ̒ng, hḙ̂ thôổng dươ̒ng zaw thôông nôông thôn, diḙ̂n chiểw tlảng, reḙnh thwát dác tiếp tṷc ản dâ̒w tư. KZK chăng kỏ nha̒ ta̭m, nha̒ zô̭t nát, tí lḙ̂ nha̒ ớ zân kư da̭t tiêw chấn thew kwi di̭nh.

Thu Hă̒ng

 

 


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 26/8,, UBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức hô̭i ngi̭ tôống két 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương ci̒nh Mṷc tiêw kwuốc za xâi zư̭ng nôông thôn mởi (MTKZ XZNTM) zai dwa̭n 2010 – 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Dức, WVBTV, Chú nhiḙ̂m WBKT Tính wí; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh kuố tính va̒ hwiḙ̂n