Khởm ngă̒i 3/8, tai tính Hwa̒ Bi̒nh, Ban chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za (MTKZ) zai dwa̭n 2016 – 2020 da̒ chiến khai chương tôống kết chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ di̭nh hưởng zai dwa̭n khâw năm 2020. Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂, Tlươ̒ng Ban Chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za chú chi̒ hô̭i ngi̭. Tham zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ NN&FTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng; Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ LDTB&XH Da̒w Ngo̭c Zung lảnh da̭w kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i. Wê̒l khả ính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Lảnh da̭w UBND kuố 14 tính tloong vu̒ng va̒ kác tố chức, kả nhân tiêw biếw tloong xâi zư̭ng NTM. Ni la̒ hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm xâi zư̭ng NTM kấp vu̒ng kuố ká nước. Ta̭i ni mối tính dê̒w bổ chỉ za ha̒ng tlưng bă̒i nôông, dă̭c xán tloong chuô̭i xán fấm OCOP (Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm.)
Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂ ku̒ng kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w kác Bô̭, nga̒nh Tlung ương va̒ lảnh da̭w tính ha ta̭i hô̭i ngi̭. Dôô̒ng chỉ Vương Di̒nh Hwḙ̂, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú ku̒ng lẳnh da̭w tính ha thăm kwan zan ha̒ng kúố tính Hwa̒ Bi̒nh

Thew bảw kảw kuố Bô̭ NN&FTNT: Tôống nguô̒n vổn hwi dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh bớ 2011 – 2019 nă̒ng khwáng 15,6% xo vởi ká nước. Tôống nguô̒n vổn ngân xách Tlung ương hổ chơ̭ kác tính tloong vu̒ng xâi zư̭ng  NTM zai dwa̭n 2016 – 2019 tăng kấp 2,66 lâ̒n xo vởi zai dwa̭n 2011 – 2015 (zai dwa̭n I) va̒ chiểm khwáng 36% vổn tôống vổn ngân xách Tlung ương kuố ká nước. Dêểnh khảng 6 – 2019, khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc da̒ kỏ 603/2.280 xa̭ (26,45%) ản kôông nhâ̭n da̭t NTM. Zư̭ kiển hết ăm 2019 kỏ khá năng da̭t 28%, hwa̒n tha̒nh khởm 1 năm xo mṷc tiêw ản zaw ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1600/QĐ-TTg ngă̒i 16/8/2016 kuố Thú tưởng chỉnh fú.

Ka̭ ni̒, to̒n vu̒ng chăng kỏ xa̭ na̒o ko̒n zươ 4 tiêw chỉ. Ki̒nh kwân tiêw chỉ/ xa̭ da̭t 12,28 tiêw chỉ, tăng 8,23 tiêw chỉ xo vởi năm 2011 va̒ tăng 2,9 chí tiêw xo năm 2015, thấp hơn bi̒nh kwân chung kuố ká nước la̒ 15,26 tiêw chỉ. Ká vu̒ng kỏ 6 dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n ản Thú tưởng chỉnh fú kôông nhâ̭n da̭t chwấn / hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM, baw gô̒m: hwiḙ̂n Lâm Thaw, tính Fủ Tho̭; hwiḙ̂n Viḙ̂t Iên, tính Bắc Zang; tha̒nh fổ Thái Ngwiên, tính Thải Ngwiên; tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh; tha̒nh fổ La̭ng Xơn, tính La̭ng Xơn.

Khâw 10 năm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM da̒ la̒ thăi dối dảng kế ziḙ̂n ma̭w nôông thôn khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc. Môô̭ch xổ tiêw chỉ nối bâ̭t nhơ to̒n vu̒ng da̒ xâi zư̭ng ản tlêênh 28.000km ảng khả zaw thôông nôông thôn. Ma̭ng diḙ̂n kwuốc za baw fú 100% xổ xa̭ tloong khu vư̭c; 85% xa̭ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ thwí lơ̭i, 43% xa̭ hwa̒n tha̒nh chí tiêw tlươ̒ng hoo̭c, 69,6% xa̭ hwa̒n tha̒nh chí tiêw i tể... Twi nhiên tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố vu̒ng ko̒n kaw nhất ká nước vởi 17%, tloong khi bi̒nh kwân chung ká nước khu vư̭c nôông thôn la̒ 8%, thu nhâ̭p bi̒nh kwâ̒n chí da̭t 28 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, ít zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư baw vu̒ng ni̒.

Zai dwa̭n 2021 – 2025, BCD TƯ dê̒ tha mṷc tiêw: kỏ ít nhất 1 tính tl vu̒ng ản Thú tưởng Chỉnh fú kôông nhâ̭n hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM; 100% kác tính kỏ ít nhất môô̭ch dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n da̭t chwấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân tăng ít nhất 1,8 lâ̒n xo vởi năm 2020....

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chiê xe môô̭ch xổ  kinh ngiḙ̂m va̒ kác la̒ hai tloong xâi zư̭ng NTM kuố tính Hwa̒ Bi̒nh. Dêểnh ka̭ ni̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ 71/191 xa̭ da̭t chwấn, chiểm 40,3% xổ xa̭ hwa̒n tha̒nh vươ̭t chí tiêw ngi̭ kwiết tlước 1 năm; bi̒nh kwân da̭t 15 tiêw chỉ/ xa̭, tăng 10,6 tiêw chỉ xo vởi năm 2011. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i khu vư̭c nôông thôn da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, tăng khânh kấp 4 lâ̒n xo vỉ năm 2011. Năm 2018 tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM va̒ zư̭ kiển kuổi năm 2019 kỏ 77 xa̭ da̭t chwấn NTM va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn da̭t chwấn NTM năm 2019.

Thăi mă̭t Chỉnh fú va̒ BCD TƯ, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂, Tlươ̒ng Ban Chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za biếw zương 8,14 tính da̒ hwa̒n tha̒nh khởm mṷc tiêw dêểnh năm 2020 khởm hơn 1 năm xo vởi tiển dô̭ ản zaw, baw gô̒m: Ha̒ Zang, Iên Bải, Fủ tho̭, Xơn La, Lai Châw, Diên Biên va̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Dô̒ng chỉ Fỏ Thú tưởng nhẩn meḙnh: Kác tính miê̒n nủi fiể Bắc la̒ vu̒ng khỏ khăn va̒ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn xo vởi ká nước, da xổ la̒ zân tôô̭c thiếw xổ chiểm 55% xo vởi ká nước. Kác tính da̒ la̒ ản thi̒ chăng lỉ zo chi kác diḙ̂ fương khác ó la̒ ản va̒ chăng thee̒nh kôông. Bớ kác kinh ngiḙ̂m ản chiến khai kuố kác diḙ̂ fương la̒ kơ xớ kwan tloo̭ng dớ Tlung ương tiếp tṷc ngiên kửw, hwa̒n thiḙ̂n khung khố fáp lỉ kuố Chương chi̒nh, nhất la̒ lôô̒ng gép kác kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭ kuố kác chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za vởi kác nguô̒n lư̭c khác, tâ̭p chung dâ̒w tư cho kác tính khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc. Fỏ Thú tưởng kủng dê̒ ngi̭ kác bô̭, nga̒nh tlung ương va̒ kác diḙ̂ fương ngiên kửw, xem xét la̭i bô̭ tiêw chỉ kwuốc za wê̒l xâi zưng NTM, dê̒ xwất liḙ̂w kỏ kâ̒n fái xướ dối, nơng kaw hơn.

Wê̒l xổ thôn, bán da̭t NTM dêểnh năm 2025 la̒ no̒ cho xát vởi thư̭c tể. Wê̒l hwi dôô̭ng fân bố kác nguô̒n lư̭c xâi zư̭ng NTM, tlong rỉ mức hổ chơ̭ kuố tlung ương cho kác diḙ̂ fương tloong khu vư̭c liḙ̂w da̒ fu̒ hơ̭p. Khắp dêểnh, Chỉnh fú xḙ tli̒nh Kwuốc hô̭i fê zwiḙ̂t môô̭ch chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za thử 3 dớ xâi zư̭ng fát chiến kinh tể-  xa̭ hô̭i cho vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c vu̒ng khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t vu̒ng záp biên zởi. Dớ xâi zư̭ng nTM hiḙ̂w kwá, kâ̒n fái tiếp tṷc tâ̭p chung baw thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fâm (OCOP). Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂ ku̒ng lưw ỉ wiḙ̂c xâi zư̭ng NTM kâ̒n fái chủ tloo̭ng dêểnh báw tô̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c, zư̭ zi̒n môi tlươ̒ng kánh kwan, tleẻnh ti̒nh tla̭ng bê tôông hwả, dô thi̭ hwả nôông thôn.

                                                                                               Dinh Thẳng

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.