Khởm ngă̒i 3/8, tai tính Hwa̒ Bi̒nh, Ban chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za (MTKZ) zai dwa̭n 2016 – 2020 da̒ chiến khai chương tôống kết chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ di̭nh hưởng zai dwa̭n khâw năm 2020. Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂, Tlươ̒ng Ban Chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za chú chi̒ hô̭i ngi̭. Tham zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ NN&FTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng; Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ LDTB&XH Da̒w Ngo̭c Zung lảnh da̭w kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i. Wê̒l khả ính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Lảnh da̭w UBND kuố 14 tính tloong vu̒ng va̒ kác tố chức, kả nhân tiêw biếw tloong xâi zư̭ng NTM. Ni la̒ hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm xâi zư̭ng NTM kấp vu̒ng kuố ká nước. Ta̭i ni mối tính dê̒w bổ chỉ za ha̒ng tlưng bă̒i nôông, dă̭c xán tloong chuô̭i xán fấm OCOP (Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm.)
Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂ ku̒ng kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w kác Bô̭, nga̒nh Tlung ương va̒ lảnh da̭w tính ha ta̭i hô̭i ngi̭. Dôô̒ng chỉ Vương Di̒nh Hwḙ̂, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú ku̒ng lẳnh da̭w tính ha thăm kwan zan ha̒ng kúố tính Hwa̒ Bi̒nh

Thew bảw kảw kuố Bô̭ NN&FTNT: Tôống nguô̒n vổn hwi dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh bớ 2011 – 2019 nă̒ng khwáng 15,6% xo vởi ká nước. Tôống nguô̒n vổn ngân xách Tlung ương hổ chơ̭ kác tính tloong vu̒ng xâi zư̭ng  NTM zai dwa̭n 2016 – 2019 tăng kấp 2,66 lâ̒n xo vởi zai dwa̭n 2011 – 2015 (zai dwa̭n I) va̒ chiểm khwáng 36% vổn tôống vổn ngân xách Tlung ương kuố ká nước. Dêểnh khảng 6 – 2019, khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc da̒ kỏ 603/2.280 xa̭ (26,45%) ản kôông nhâ̭n da̭t NTM. Zư̭ kiển hết ăm 2019 kỏ khá năng da̭t 28%, hwa̒n tha̒nh khởm 1 năm xo mṷc tiêw ản zaw ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1600/QĐ-TTg ngă̒i 16/8/2016 kuố Thú tưởng chỉnh fú.

Ka̭ ni̒, to̒n vu̒ng chăng kỏ xa̭ na̒o ko̒n zươ 4 tiêw chỉ. Ki̒nh kwân tiêw chỉ/ xa̭ da̭t 12,28 tiêw chỉ, tăng 8,23 tiêw chỉ xo vởi năm 2011 va̒ tăng 2,9 chí tiêw xo năm 2015, thấp hơn bi̒nh kwân chung kuố ká nước la̒ 15,26 tiêw chỉ. Ká vu̒ng kỏ 6 dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n ản Thú tưởng chỉnh fú kôông nhâ̭n da̭t chwấn / hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM, baw gô̒m: hwiḙ̂n Lâm Thaw, tính Fủ Tho̭; hwiḙ̂n Viḙ̂t Iên, tính Bắc Zang; tha̒nh fổ Thái Ngwiên, tính Thải Ngwiên; tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh; tha̒nh fổ La̭ng Xơn, tính La̭ng Xơn.

Khâw 10 năm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM da̒ la̒ thăi dối dảng kế ziḙ̂n ma̭w nôông thôn khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc. Môô̭ch xổ tiêw chỉ nối bâ̭t nhơ to̒n vu̒ng da̒ xâi zư̭ng ản tlêênh 28.000km ảng khả zaw thôông nôông thôn. Ma̭ng diḙ̂n kwuốc za baw fú 100% xổ xa̭ tloong khu vư̭c; 85% xa̭ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ thwí lơ̭i, 43% xa̭ hwa̒n tha̒nh chí tiêw tlươ̒ng hoo̭c, 69,6% xa̭ hwa̒n tha̒nh chí tiêw i tể... Twi nhiên tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố vu̒ng ko̒n kaw nhất ká nước vởi 17%, tloong khi bi̒nh kwân chung ká nước khu vư̭c nôông thôn la̒ 8%, thu nhâ̭p bi̒nh kwâ̒n chí da̭t 28 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, ít zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư baw vu̒ng ni̒.

Zai dwa̭n 2021 – 2025, BCD TƯ dê̒ tha mṷc tiêw: kỏ ít nhất 1 tính tl vu̒ng ản Thú tưởng Chỉnh fú kôông nhâ̭n hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM; 100% kác tính kỏ ít nhất môô̭ch dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n da̭t chwấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân tăng ít nhất 1,8 lâ̒n xo vởi năm 2020....

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chiê xe môô̭ch xổ  kinh ngiḙ̂m va̒ kác la̒ hai tloong xâi zư̭ng NTM kuố tính Hwa̒ Bi̒nh. Dêểnh ka̭ ni̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ 71/191 xa̭ da̭t chwấn, chiểm 40,3% xổ xa̭ hwa̒n tha̒nh vươ̭t chí tiêw ngi̭ kwiết tlước 1 năm; bi̒nh kwân da̭t 15 tiêw chỉ/ xa̭, tăng 10,6 tiêw chỉ xo vởi năm 2011. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i khu vư̭c nôông thôn da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, tăng khânh kấp 4 lâ̒n xo vỉ năm 2011. Năm 2018 tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM va̒ zư̭ kiển kuổi năm 2019 kỏ 77 xa̭ da̭t chwấn NTM va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn da̭t chwấn NTM năm 2019.

Thăi mă̭t Chỉnh fú va̒ BCD TƯ, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂, Tlươ̒ng Ban Chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za biếw zương 8,14 tính da̒ hwa̒n tha̒nh khởm mṷc tiêw dêểnh năm 2020 khởm hơn 1 năm xo vởi tiển dô̭ ản zaw, baw gô̒m: Ha̒ Zang, Iên Bải, Fủ tho̭, Xơn La, Lai Châw, Diên Biên va̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Dô̒ng chỉ Fỏ Thú tưởng nhẩn meḙnh: Kác tính miê̒n nủi fiể Bắc la̒ vu̒ng khỏ khăn va̒ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn xo vởi ká nước, da xổ la̒ zân tôô̭c thiếw xổ chiểm 55% xo vởi ká nước. Kác tính da̒ la̒ ản thi̒ chăng lỉ zo chi kác diḙ̂ fương khác ó la̒ ản va̒ chăng thee̒nh kôông. Bớ kác kinh ngiḙ̂m ản chiến khai kuố kác diḙ̂ fương la̒ kơ xớ kwan tloo̭ng dớ Tlung ương tiếp tṷc ngiên kửw, hwa̒n thiḙ̂n khung khố fáp lỉ kuố Chương chi̒nh, nhất la̒ lôô̒ng gép kác kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭ kuố kác chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za vởi kác nguô̒n lư̭c khác, tâ̭p chung dâ̒w tư cho kác tính khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc. Fỏ Thú tưởng kủng dê̒ ngi̭ kác bô̭, nga̒nh tlung ương va̒ kác diḙ̂ fương ngiên kửw, xem xét la̭i bô̭ tiêw chỉ kwuốc za wê̒l xâi zưng NTM, dê̒ xwất liḙ̂w kỏ kâ̒n fái xướ dối, nơng kaw hơn.

Wê̒l xổ thôn, bán da̭t NTM dêểnh năm 2025 la̒ no̒ cho xát vởi thư̭c tể. Wê̒l hwi dôô̭ng fân bố kác nguô̒n lư̭c xâi zư̭ng NTM, tlong rỉ mức hổ chơ̭ kuố tlung ương cho kác diḙ̂ fương tloong khu vư̭c liḙ̂w da̒ fu̒ hơ̭p. Khắp dêểnh, Chỉnh fú xḙ tli̒nh Kwuốc hô̭i fê zwiḙ̂t môô̭ch chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za thử 3 dớ xâi zư̭ng fát chiến kinh tể-  xa̭ hô̭i cho vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c vu̒ng khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t vu̒ng záp biên zởi. Dớ xâi zư̭ng nTM hiḙ̂w kwá, kâ̒n fái tiếp tṷc tâ̭p chung baw thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fâm (OCOP). Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂ ku̒ng lưw ỉ wiḙ̂c xâi zư̭ng NTM kâ̒n fái chủ tloo̭ng dêểnh báw tô̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c, zư̭ zi̒n môi tlươ̒ng kánh kwan, tleẻnh ti̒nh tla̭ng bê tôông hwả, dô thi̭ hwả nôông thôn.

                                                                                               Dinh Thẳng

KÁC TIN KHÁC


Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Hổ chơ̭ fṷ nưxj xảng ta̭w khới ngiḙ̂p fát chiến kinh tể

(HBDT) – Foong tla̒w fṷ nư̭ xảng ta̭w khới ngiḙ̂p, fát chiến kinh tể ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc chiến khai thư̭c hiḙ̂n thôông kwa Dê̒ ản 939 “Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” zai dwa̭n 2018 – 2025, va̒ môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể tloo̭ng tâm, da̒ fát hwi tích kư̭c niê̒m tin, xư̭ hửng khơid tl hwa̭t dôô̭ng Hô̭i, hổ chơ̭ zúp dơ̭ chi̭ em fṷ nư̭ fát chiến kinh kinh tể, thu nhâ̭p ốn di̭nh va̒ la̒ zâ̒w.

Zư̭ ốn di̭nh thi̭ tlươ̒ng thơ̒i zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Tôống kṷc kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KWLTTL) va̒ UBNZ tính, Kṷc KWLTTL tính da̒ tăng kươ̒ng kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Nhơ̒ thể da̒ kóp fâ̒n zư̭ cho thi̭ thươ̒ng kơ bán ốn di̭nh, ó dớ xắi tha nhửng biển dôô̭ng lởn

Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw: