(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020Lảnh da̭w UBNZ hwiḙ̂n Mai Châw tă̭ng zẩi khen cho kác kả nhân kỏ nhê̒w doỏng góp tloong thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Hwiḙ̂n Mai Châw chung khức xâi zư̭ng NTM” zai dwa̭n 2016 - 2020

 

Năm 2011, bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM,hwiḙ̂ kỏ xwất fát diếm thấp, kơ xớ ha̭ thơ̒ng thiểw va̒ iểw, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw, xán xwất nôông ngiḙ̂p manh mủn. Xổ tiêw chỉ bi̒nh kwân kuố hwiḙ̂n mới da̭t 4,7 tiêw chỉ/ xa̭. To̒n hwiḙ̂n kỏ 10/22 xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Bă̒ng xư̭ kwiêt tâm kaw kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ bớ hwiḙ̂n dêểnh kơ xớ, chương chi̒nh ản chiến khai dôô̒ng bô̭ va̒ kwiết liḙ̂t.

Khâw 10 năm, KT-XH kuố hwiḙ̂n kỏ bước fát chiến to̒n ziḙ̂n. ka̭ ni̒ tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 3 xa̭: Mai Ha̭, Chiê̒ng Châw, To̒ng Dâ̭w da̭t chwấn NTM. 2 xa̭ Va̭n Mai, Xăm Khwe̒ da̭t 19/19 tiêw chỉ dang chi̒nh UBNZ tính kwiết di̭nh kôông nhâ̭n. Xa̭ Mai Hi̭ch da̭t 19/19 tiêw chỉ dang hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ chi̒nh thấm di̭nh. Xa̭ Mai Hi̭ch da̭t 17 tiêw chỉ, kác xa̭ ko̒n la̭i da̭t bớ 9 – 12 tiêw chỉ . Năm 2011 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 8,9 tliḙ̂w dôô̒ng, năm 2019 tăng lêênh 31,8 tliḙ̂w dôô̒ng.; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w năm 2011 la̒ 28,56, hết năm 2018 la̒ 18,64%. Zai dwa̭n 2020 – 2025 hwiḙ̂ dê̒ tha kác mṷc tiêw: 12 xa̭ da̭t chwấn NTM, xổ xj ko̒n la̭i fẩn dẩw da̭t thêm 5 tiê chỉ tlớ lêênh.Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 49 tliḙ̂w dôô̒ng / năm tlớ lêênh; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám bi̒nh kwân bớ 2% tlớ lêênh...

Nhân zi̭p ni̒, UBNZ hwiḙ̂n Mai Châw tă̭ng zẩi khen cho 18 tâ̭p thế, 25 kả nhân tiêw biếw tl thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Hwiḙ̂n Mai Châw chung khức xâi zư̭ng NTM” zai dwa̭n 2016 – 2020.

 

DT


KÁC TIN KHÁC


Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Hổ chơ̭ fṷ nưxj xảng ta̭w khới ngiḙ̂p fát chiến kinh tể

(HBDT) – Foong tla̒w fṷ nư̭ xảng ta̭w khới ngiḙ̂p, fát chiến kinh tể ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc chiến khai thư̭c hiḙ̂n thôông kwa Dê̒ ản 939 “Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” zai dwa̭n 2018 – 2025, va̒ môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể tloo̭ng tâm, da̒ fát hwi tích kư̭c niê̒m tin, xư̭ hửng khơid tl hwa̭t dôô̭ng Hô̭i, hổ chơ̭ zúp dơ̭ chi̭ em fṷ nư̭ fát chiến kinh kinh tể, thu nhâ̭p ốn di̭nh va̒ la̒ zâ̒w.

Zư̭ ốn di̭nh thi̭ tlươ̒ng thơ̒i zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Tôống kṷc kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KWLTTL) va̒ UBNZ tính, Kṷc KWLTTL tính da̒ tăng kươ̒ng kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Nhơ̒ thể da̒ kóp fâ̒n zư̭ cho thi̭ thươ̒ng kơ bán ốn di̭nh, ó dớ xắi tha nhửng biển dôô̭ng lởn

Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw: