(HBDT) – Tí lḙ dé kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang kỏ xu hưởng tăng. Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, to̒n tính kỏ 5.066 rét kon mởi dé, tloong rỉ kỏ 511 tlươ̒ng hơ̭p khinh kon thử 3, chiểm 10,1%, tăng 2,5% xo ku̒ng ki̒ năm 2018. Ka̭ ni̒, nhửng za di̒nh kỏ diê̒w kiḙ̂n kinh tể khả zá kỏ xu hưởng khinh kon thử 3. Ni la̒ môô̭ch thắch thức lởn dổi vởi ngă̒nh Zân xổ kuố tính.

Báw hiếm Hanwha Life Viḙ̂t Nam: Chi tlá khânh 200 tliḙ̂w dôô̒ng chi tlá kwiê̒n lơ̭i kheéch ha̒ng

Khuô̭ng ngă̒i 23/6, Kôông ti TNHH Báw hiếm Hanwha Life Viḙ̂t Nam va̒ Tôống da̭i lỉ Hanwha Life Viḙ̂t Nam ta̭i Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lḙ̂ chi tlá khânh 200 tliḙ̂w dôô̒ng kwiê̒n lơ̭i báw hiếm cho 2 kheéch ha̒ng

Chiến biển bớ hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew lơ̒i Bác ớ hwiḙ̂n vu̒ng kaw Da̒ Bắc

(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT-TW kuố Bô̭ Chỉnh ti̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh gẳn vởi kác Ngi̭ kwiết kuố T.Ư Dáng, ản kṷ thế baw tư̒ng nhiḙ̂m vṷ kuố diḙ̂ fương ta̭w chiến biển tích kư̭c tlêênh kác lỉnh vư̭c KT-XH kuố hwiḙ̂n vu̒ng kaw Da̒ Bắc.

Dê̒ kaw vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m ngươ̒i dửng dâ̒w, chú dôô̒ng foo̒ng ngươ̒ tham nhṷng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, kác kấp, ngă̒nh da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, hiḙ̂w kwá chí da̭w kuố T.Ư va̒ kuố tính wê̒l foo̒ng, chôổng tham nhṷng (FCTN). Tính ản deẻnh zả la̒ diḙ̂ fương chiến khai dâ̒i dú, ki̭p thơ̒i kác chí da̭w kuố T.Ư wê̒l kôông tác FCTN, xếp 22 – 23/63 tính, thă̒nh fổ tloong kác nước.

Hô̭i Khwiển hoo̭c xa̭ Khwan Zṷ (La̭c thwí) Khơi zâ̭l chiê̒n thôổng hiểw hoo̭c
Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020:

(HBDT) – Xa̭ Khwan Zṷ hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ tlêênh 85% za di̒nh ản kôông nhâ̭n "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 100% thôn kỏ chi hô̭i khwiển hoo̭c, kác tlươ̒ng kỏ ban khwiển hoo̭c... Kôông tác khwiển hoo̭c fát hwi hiḙ̂w kwá ản deẻnh zả da̒ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng zúp nơng kaw zân chỉ, dơ̒i khôổng văn hwả tinh thâ̒n fát chiến.

Hwiḙ̂n Iên Thwí tăng kươ̒ng zái fáp foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m xâm ha̭i tlé em

(HBDT) - Kuổi năm hoo̭c 2018 – 2019, Tlươ̒ng THCS Iên la̭c (La̭c Thwí) tố chức hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả nhă̒m nơng kaw ỉ thức tham za zaw thôông dươ̒ng bô̭, dă̭c biḙ̂t la̒ kác biḙ̂m fáp foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé vi̭ thă̒nh niên.

 


Hwiḙ̂n Mai Châw kấp rút chấn bi̭ cho ki̒ thi THPT kuốc za

(HBDT) - Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 chí ko̒n it ngă̒i nươ̭ xḙ ziḙ̂n tha. Ta̭i Hwiḙ̂n Mai Châw, kác ban, ngă̒nh tích kư̭c chấn bi̭ dâ̒i dú kơ xớ vâ̭t chất, chang thiết bi̭ kâ̒n thiết fṷc vṷ ki̒ thi dám báw ngiêm túc, an twa̒n, chất lươ̭ng

Tlươ̒ng THPT IÊn Thwí C: Kwan tâm nơng kaw ỉ thưc hoo̭c xinh tloong wiḙ̂c ôn thi THPT Kuốc za

(HBDT) – Kết kwá wiḙ̂c thi thứ THPT Kuốc za năm 2019 kuố tlươ̒ng THPT Iên Thwí C (Iên Thwí) cho thẩi chí kỏ 68% hoo̭c xinh dú diê̒w kiḙ̂n thi tốt ngiḙ̂p. Twi kết kwá thi thứ mang tỉnh tham káw va̒ bi̭ tác dôô̭ng bới nhê̒w iểw tổ như kết kwá thi thứ xét diếm ho̭c ki̒ I, hoo̭c xinh chươ tâ̭p chung tâm lỉ, dê̒ thi khỏ... Nhửng kon xổ da̒ la̒ cho Ban Zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng ngiêm túc, khấn chương kỏ nhửng zái fáp thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tac ôn thi. Tloong dỏ tâ̭p chung baw wiḙ̂c nơng kaw ỉ thức cho hoo̭c xinh ôn tâ̭p.

Hiḙ̂w kwá wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w bi̒nh xét kuổi năm 2018, hwiḙ̂n Iên Thwí ka̭ ni̒ kỏ khânh 76% xổ hô̭ za di̒nh hoo̭c tâ̭p, 42% zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p, khânh 60% kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p kấp thôn va̒ khânh 63% dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p kấp xa̭. Tất ká kác chí tiêw ni̒ dê̒w da̭t, vươ̭t xo vởi kể hwă̭ch bớ 12 – 33%. Iên Thwí chinh la̒ diḙ̂ fương zẩn dâw to̒n tính wê̒l thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 281 kuố Thú tưởng Chỉnh fú xâi zư̭ng foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng.

Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.

Hiḙ̂w Kwá bớ mô hình Kâu la̭c bô̭ liên thế hḙ̂ tư̭ giúp nhau

Thực hiện các Quyết định của Thú tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và Dự án “Hỗ trợ Người cao thuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”. Án sự tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao thuổi quốc tế tại Việt Nam, năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Phong đã thành lập án 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Bưng, xạ Thu Phong

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước ớ tlé em

(HBDT) – Thew thôổng kê kuố Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 8.186 ủn zưởi 16 thuối, 130 tlé khwiết tâ̭t, 538 ủn khôổng tloong kác za di̒nh nge̒w, kâ̭n nge̒w... Thơ̒i zan kwa dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂ Ki̒ Xơn da̒ hwi dôô̭ng xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i.

Fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm 2019

(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.

Kúng kổ va̒ fát chiến Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.

Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 9/5, tluung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tố chức Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019. Tham za hô̭i thi kỏ 49 thỉ xinh, tloong rỉ 36 diê̒w zươ̭ng va̒ 13 nư̭ hô̭ xinh dêểnh bớ kác khwa va̒ tla̭m i tể thuô̭c tlung tâm i tể hwiḙ̂n.

Fṷ nư̭ xa̭ Kwỉ Hwa̒ xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, ha̭nh fúc

(HBDT) – Chi̭ Bu̒i Thi̭ Nhương, Chú ti̭ch Hô̭i LHPN xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i kỏ 1.135 hô̭i viên xinh hwa̭t ta̭i 10 chi hôi. Tloong nhửng năm kwa "Xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, bi̒nh dẳng, tiển bô̭, ha̭nh fúc” la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm ản Hô̭i LHPN xa̭ chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ỉ ngiḙ̂, thiết thư̭c, ta̭w khức hút fṷ nưx, kóp fâ̒n tích kư̭c baw fát chiến KT-XH, zư̭ zi̒n CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dám báw an twa̒n tlươ̒ng hoo̭c va̒ foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng

(HBDT) – Ngă̒i 17/4 Bô̭ GD&ĐT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển to̒n kuốc dám báw an twa̒n tlươ̒ng hoo̭c va̒ foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i tính ha kỏ diếm kâ̒w kuố tính va̒ 10 hwiḙ̂n.

Hô̭i Khwiển hoo̭c thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p hwẩn diếm “Khức khwé va̒ zinh zươ̭ng cho kôô̭ng dôô̒ng”.

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 12/4, ta̭i Nha̒ văn hwả tố 4 – 5 fươ̒ng Fương Lâm, Hô̭i Khwiển hoo̭c thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p hwẩn diếm "Khức khwé va̒ zinh zươ̭ng cho kôô̭ng dôô̒ng”. Zư̭ buối tâ̭p hwẩn diếm kỏ dôô̒ng chỉ Kwách Thể Tán, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính, kác dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c, Thươ̒ng chư̭c Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ.

Tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Ngă̒i 8/4, Văn foo̒ng UBND tính kỏ Kôông văn xổ 1979/VPUBND-KGVX wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zái fáp fát chiến dổi tươ̭ng tham za báw hiếm i tể, báw hiếm xa̭ hô̭i ớ hwiḙ̂n Tân La̭c

HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ thêm 16 ngươ̒i tham za bawí hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) tư̭ ngwiḙ̂n. Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Tâm La̭c mởi kỏ 100 ngươ̒i tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n. Xo vởi ngươ̒i tloong dô̭ thuối law dôô̭ng kuố hwiḙ̂n chươ tham za BHXH thi̒ xổ lươ̭ng ni̒ kwả thấp.

Zwi chi̒, vớ rôô̭ng ziḙ̂n baw fú, tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n diê̒w tli̭ methadone cho mo̭l ngiḙ̂n ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒i 20/3, BCD Chương chi̒nh Methadone tính da̒ chiến khai kể hwă̭ch, chương chi̒nh diê̒w tli̭ methadone cho ngươ̒i ngiḙ̂n ma twỉ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BCD Chương chi̒nh Methadone tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.