Chung kết nô̭i zuung dố de̒w nam, nư̭ - ki̭ch tỉnh

(HBDT) - Khuô̭ng ngă̒i 15/5 ta̭i fưởng Zân Chú (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ ziḙ̂n tha woo̒ng Chung kết nô̭i zuung dố dew nam, nư̭ 2km tloong khuôn khố thi dẩw môn xe da̭p ta̭i Da̭i hô̭i Thế thaw Dôông Nam Ả lâ̒n thử 31 (SEA Games 31). Ớ nô̭i zuung dố de̒w nư̭ kỏ 8 vâ̭n dôông viên (VDV) dêểnh bớ 5 kwuốc za: Thải Lan, Viḙ̂t Nam. Malaysia, Indonesia, Philippines thi dẩw. Thi dẩw ớ nô̭i zuung dố de̒w nam va̒ nư̭ Viḙ̂t Nam kỏ 3 VDV la̒: Kwa̒ng Thi Xwan sổ dew 56, Ngwiḙ̂n Hư̭w Thă̒nh xổ dew 52 va̒ Tôổng Thănh Twiê̒n xổ dew 51.

SEA Games 31 – Ngă̒i hô̭i tlêêng kwê hương Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Chi̭nh thức pắt dâ̒w diḙ̂n tha pớ ngă̒i 14/5 vởi tư̒ nô̭i zuung hấp zâ̒n như tố de̒w nam, nư̒, băng dôô̒ng Olimpic va̒ băng dôô̒ng tiếp sức ta̭i mô̭t tloong khả duô ản tẳnh zả la̒ dḙp nhất châu Ả, môn xe ta̭p SEA Games 31 thư̭c xư̭ tlớ thă̒nh ngă̒i hô̭i vởi mo̭l zân Hwa̒ Bi̒nh. Tư̒ cố dôô̭ng viên tá têểng cố vu̒ cho kác vâ̭n dôô̭ng viên. Dă̭c biḙ̂t, chăng chí cố vu̒ cho kác vâ̭n dôô̭ng viên Viḙ̂t Nam, ma̒ cá kác vâ̭n dôô̭ng viên nươ̒c ba̭n.

Dô̭i twiến xe ta̭p di̭a hi̒nh Kuốc za Viḙ̂t Nam tâ̭p lwiḙ̂n vởi kwiết tâm da̭t tlắnh tích kaw

(HBDT) – SEA Games 31 khêênh têểng, tính Hwa̒ Bi̒nh vinh zư̭ ản dăng kai môn duô xe ta̭p vởi 2 fân môn la̒ xe ta̭p di̭a hi̒nh va̒ xe ta̭p dươ̒ng tlươ̒ng. Thew kḙ̂ hwă̭ch, môn duô xe ta̭p xḙ diḙ̂n tha ta̭i tính pơ̒ ngă̒i 14 – 22/5. Kha̭ duô di̭a hi̒nh ta̭i fươ̒ng Zân Chú ản thiết kḙ̂, xêi zưư̭ng thew chwấn kuốc tḙ̂ va̒ ản tẳnh za̭ la̒ kha̭ duô khỏ. Tloong rỉ, kha̭ duô tố de̒w 2 km, kha̭ duô băăng dôô̒ng 5 km vởi kác ṷ păl. Pơ̒ kuổi kha̭ng 3, 14 VDV va̒ kác HLV tâ̭p tluung tâ̭p lwiḙ̂n ta̭i ti̒nh, la̒ kwen kha̭ duô va̒ nô̭ lư̭c tâ̭p lwiḙ̂n tế tleenh ta̒i với dô̭I thú pơ̒ kác kuốc za khu vư̭c Dôông Nam A̭. Mo̭l Hwa̒ Bi̒nh kỏ 3 VDV.

Xă̭n xaa̒ng kác diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất cho SEA Games 31

(HBDT) - Chí ko̒n ít ngă̒i nươ̭, Da̭i hô̭i Thế thaw Dôông Nam Ả (SEA Games) lâ̒n thử 31 xḙ chỉnh thức ziḙ̂n tha ta̭i 12 tính, thă̒nh fổ tloong ká nước. Tloong rỉ, tính ha ản dăng kai môn duô xe da̭p dươ̒ng za̒i va̒ diḙ̂ hi̒nh, cheenh ta̒i ớ 12 nô̭i zuung hwi chương.

Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX năm 2022 thee̒nh kôông tốt dḙp: Fát hwi chiê̒n thôổng, thắp tlảng tinh thâ̒n thế thaw

(HBDT) - Ản tố chức chu dảw, chwiên ngiḙ̂p, kỏ kác nô̭i zuung fu̒ hơ̭p thư̭c tể, dă̭c biḙ̂t la̒ tinh thâ̒n thi dẩw rất kaw kuố vâ̭n dôô̭ng viên (VDV), dỏ la̒ nhưửng ẩn tươ̭ng nối bâ̭t, zoong dêểnh thee̒nh kôông tlo̭n vḙn cho Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX năm 2022

Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX xḙ ziḙ̂n tha baw ngă̒i 23/4

(HBDT ) - Ngă̒i 8/4 Ban Tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXX năm 2022 tố chức ho̭p, chiến khai kể hwă̭ch va̒ fương ản tố chức.

Thă̒nh fổ Hwa̒ bi̒nh ta̭w bước fát chiến meḙnh wê̒l thế zṷc, thế thaw

(HBDT) - Thế thaw kwâ̒n chuủng tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bình tiếp tục kỏ chiến biển wê̒l chất lươ̭ng. Foong tla̒w "To̒n zân re̒n liên thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i" thu hút dôông dáw nhân zân hướng ưửng tham za.

Tính ha kỏ 1 hwẩn liḙ̂n viên va̒ 5 vân dôô̭ng viên tham zư̭ Zái vô di̭ch Taekwondo Dôông Nam Ả lâ̒n thử 15, năm 2022

(HBDT) - Mơ̒i ni Liên dwa̒n Teakwondo Viḙ̂t Nam da̒ ban hă̒nh văn bán wê̒l kứ kản bô̭, hwẩn liḙ̂n viên (HLV), vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tham zư̭ Zái vô di̭ch Taekwondo Dôông Nam Ả lâ̒n thử 15, năm 2022 .

Hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức da̭i ho̭i diếm thế zṷc thế thaw kấp xa̭ năm 2022

(HBDT) - Ngă̒i 20/3 xa̭ Liên Xơn tố chức khai ma̭c Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw (TZTT) lâ̒n thử I năm 2022. Ni la̒ dơn vi̭ ản hwiḙ̂n Lương Xơn lươ̭ cho̭n da̭i hô̭i diếm kấp kơ xớ hưởng dêểnh Di̭a hô̭i TZTT hwiḙ̂n lâ̒n thử IX, năm 2022.

Kâw la̭c bô̭ Boỏng dả Hwa̒ Bi̒nh - Tư̭ ha̒w Tâi Bắc

(HBDT) - Kâw la̭c bô̭ (KLB) Boỏng dả Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p bớ khaảng 3/2021 kỏ nha̒ ta̒i chơ̭ chỉnh la̒ Kôông ti KF Zái fáp chiê̒n hi̒nh Thể hḙ̂ mởi "Next Media". KLB Boỏng dả Hwa̒ Bi̒nh ản kới gẳm niê̒m tin, moong xḙ tlớ thee̒nh niê̒m tư̭ ha̒w kuố nhân zân tloong tính.

Nhi̭p khôổng thế thaw vuu̒ng xeenh

(HBDT) – UBNZ tính ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 2367/QĐ-UBND, ngă̒i 18/10/2021 wê̒l wiḙ̂c kôông bổ mức zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Thew rỉ 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kỏ 151 xa̭ fươngg, thi̭ chẩn kuố tính dê̒w kỏ kấp dô̭ zi̭ch Covid-19 la̒ kấp 1 -–ngwi kơ thấp (bi̒nh thươ̒ng mởi), tương ưửng kôô̒ng mâ̒w xeenh. Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ tính tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kác kể hwă̭ch hwta̭ dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) tloong thơ̒i zan dêểnh.

Báw dám an twa̒n foo̒ng, chôổng zi̭ch khi tố chức thi dẩw thế thaw

(HBDT) - Tôống kṷc Thế zṷch – Thế thaw va̒ kác Vṷ thế thaw chwiên môn daang xâi zưư̭ng kể hwă̭ch tố chức kác zái thế thaw thă̒nh tích kaw thích iửng tloong ti̒nh hi̒nh mởi khi̒ zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát tốt ớ kác diḙ̂ fương.

Chú dôô̭ng dẩw chănh ngăn chă̭n hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t wê̒l kơ̒ ba̭c, kả dô̭ boỏng dả

(HBDT) – Ban chí da̭w (BCD) 09 tính da̒ kỏ Kôông văn xổ 114/CV-BCĐ ngă̒i 11/6/2021 wê̒l tăng kươ̒ng foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh kôô̒ng thô̭i fa̭m vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh kơ̒ ba̭c, kả dô̭ boỏng dả tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha zái boỏng dả châw Âw va̒ Nam Mi̭. Thew rỉ dớ chú dôô̭ng, BCD 09 tính dê̒ ngi̭ kác kơ kwan, ban, ngă̒nh, dqa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ.

Xa̭ Thă̭ch Iên thúc dấi fát chiến foong tla̒w thế thaw kwâ̒n chủng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”, foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) kwâ̒n chủng ớ xa̭ Thă̭ch Iên (Kaw Foong) xôi nối kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng foong fủ, da za̭ng, thu hút nhê̒w ngươ̒i zân kác lưở thuối tích kư̭c tham za bui chơi, liḙ̂n tâ̭p ha̒ng ngă̒i. Kwa rỉ kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng văn hwả, tinh thâ̒n, tăng tỉnh do̒n kết tloong nhân zân. Ta̭w khỉ thể xôi nối tloong law dôô̭ng, xán xwất, hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Re̒n liḙ̂n khức khwé tloong tlơ̒i chả leḙng

(HBDT) Re̒n liḙ̂n thế zṷc, thế thaw la̒ fương fáp kỏ ích nhất dớ zwi chi̒ khức khwé, foo̒ng chôổng bêḙ̂nh tâ̭t, nhất la̒ ớ ngươ̒i kaw thuối. Twi nhiên, nểw re̒n liḙ̂n ó dủng kách, ó dủng thơ̒i diếm, nhất la̒ tloong tlơ̒i chả leḙng thi̒ kỏ thế xắi tha wiḙ̂c ó hăi.

Zẩw ẩn môn thế thaw boỏng bâ̒w zṷc ớ kác miê̒n kwê

(HBDT) – Dă̭ch chân lêênh mô̭ch xổ miê̒n kwê ớ hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ Kim Bôi, chắc hắn nhê̒w ngươ̒i ó khói nga̭c nhiên vi̒ thẩi kon rét ớ ni ản tiếp xúc, tâ̭p liḙ̂n va̒ thi dẩw môn boỏng bâ̒w zṷc – môn thế thaw thi dẩw dôô̒ng dô̭i fố biển ta̭i Vương kwuốc Anh, Úc, New Zealand... Nhửng năm kwa, zư̭ ản Pass It Back ó chí dươ môn thế thaw mởi la̭ ni̒ dêểnh khânh kôô̒ng thanh, thiểw niên, ta̭w xân chơi re̒n liḙ̂n khức khwé lee̒nh meḙnh, bố ích ma̒ ko̒n tă̒ng kươ̒ng ki̭ năng khr zúp kác ủn thêm tư̭ tin vươ̭t kwa kác thắch thức tloong kuô̭c khôổng, tăng kươ̒ng khá năng tư̭ thích ửng lan twá dê̒w rỉ tloong kôô̭ng dôô̒ng.