(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch dáp ửng kác kấp dô̭ kuố bêḙ̂nh Covid-19 gâi tha, wa̒i xư̭ chấn bi̭ tloong kôông tác zư̭ foo̒ng va̒ diê̒w tli̭, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương chăng dớ nắi xinh tâm lỉ chú kwan, lơ la̒ tloong nhân zân. Tloong rỉ hḙ̂ thôổng chiê̒n thănh kơ xớ doỏng vai tlo̒ tích kư̭c chiê̒n tái nhửng thôông tin dâ̒i dú, chỉnh xác, ki̭p thơ̒i wê̒l kôông tác chí da̭w, kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh dêểnh ngươ̒i zân.Ha̒ng ngă̒i, dôô̒ng chỉ Dinh Hwa̒i Khwa, kản bô̭ văn hwả xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Tân La̭c) dê̒w dă̭n thôông tin wê̒l kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thănh kuố xa̭.

Nhửng ngă̒i ni̒, dê̒w dă̭n baw khung zơ̭ bân khởm, tlươ, khuông, kản bô̭, kôông chức văn hwả xa̭ Khwan Zṷ (La̭c Thwí) kâ̭p nhâ̭t nhửng thôông tin mởi nhất, ku̒ng nhơ kác văn bán chí da̭w kuố kác kấp wê̒l foo̒ng, chôổng  zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 dớ fát tlêênh hḙ̂ thôổng chiê̒n thănh xa̭ va̒ kác khu zân kư. Eenh Ngwiḙ̂n Văn Chiển, kôông chức văn hwả xa̭ Khwan Zṷ cho mắt: Ngăi khâw khi nẳm bắt ản kác thôông tin wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 kỏ nhửng ziển biển fức ta̭p, dâ̒n tôi da̒ tham mưw cho Dáng wí, UBNZ tha kể hwă̭ch kṷ thế cho kôông tác tiên chiê̒n tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thănh kuố xa̭ dêểnh 6 thôn tloong xa̭. 
Ó chí ớ Khwan Zṷ ma̒ hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thănh ớ 10 xa̭, thi̭ chẩn, 116 thôn, xỏm khu zân kư tl to̒n hwiḙ̂n La̭c Thwí nhửng ngă̒i kwa da̒ thươ̒ng xwiên, liên tṷc tiên chiê̒n, fát kác bán tin liên kwan dêểnh zi̭ch bêḙ̂nh, kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh cho ngươ̒i zân nẳm ro̭. Dôô̒ng chỉ Ha̒ Thi̭ Lan Hương, Zảm dôốc Tlung tâm VH-TT&CT hwiḙ̂n La̭c Thwí cho mắt: Wa̒i wiḙ̂c chí da̭w kác xa̭ tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thănh kơ xớ, bớ dâ̒w khảng 3 dêểnh chi̒, Tlung tâm da̒ tố chức 12 buối tiên chiê̒n wê̒l kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh bă̒ng xe lưw dôô̭nểnn kác xa̭ tloong to̒n hwiḙ̂n.
Thơ̒i zan kwa, Tlung tâm VH-TT&CT hwiḙ̂n Mai Châw ku̒ng da̒ chí da̭w kác diḙ̂ fương tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n tlêênh hḙ̂ thôổng lwa fát thănh kơ xớ. Dôô̒ng chỉ Kha̒ Thanh Tu̒ng, Zảm dôốc Tlung tâm VH-TT&CT hwiḙ̂n cho mắt: Mai Châw kỏ kác diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, thươ̒ng xwiên dỏn kheéch tloong va̒ wa̒i nước dêểnh tham kwan. Tlước ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 kỏ nhửng ziển biển fức ta̭p, hwiḙ̂n da̒ xác di̭nh la̒ diḙ̂ ba̒n tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ zi̭ch bêḙ̂nh xâm nhâ̭p. UBNZ hwiḙ̂n da̒ chí da̭w Tlung tâm VH-TT&CT hwiḙ̂n tăng kươ̒ng thơ̒i lươ̭ng tin, ba̒i fát xoỏng va̒ kác thôông tin wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh, kôông tác chí da̭w, foo̒ng ngươ̒... tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thănh hwiḙ̂n va̒ 16 xa̭, thi̭ chẩn. 122 xỏm, bán, khu zân kư. Dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, fát tơ̒ rơi, băng rôn, áp fích va̒ nhê̒w hi̒nh thức khác. Eenh Ha̒ Văn Kôông, kản bô̭ Văn hwả xa̭ va̭n Mai chiê xé: Nhâ̭n ản xư̭ chí da̭w kuố hwiḙ̂n, bớ dâ̒w khảng 2, dâ̒n tôi thươ̒ng xwiḙ̂n kâ̭p nhâ̭t thôông tin mởi nhất wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh, kôông tác foo̒ng chôổng dớ tiên chiê̒n cho ngươ̒i zân tlêênh hḙ̂ thôổng lwa truyê̒n thanh kuố xa̭. Xa̭ chí da̭w tla̭m i tể kứ nhân viên i tể dêểnh kác thôn, bán, xỏm tố chức chiê̒n thôông cho ba̒ kon wê̒l kắch foo̒ng tleẻnh... Eenh Ha̒ Văn Thwa ớ xỏm Bước, xa̭ Xăm Khwe̒ chiê xé: Bớ kác thôông tin tlêênh hḙ̂ thôổng chiê̒n thănh kuố xỏm ản fát mối ngă̒i 3 bâ̭n baw khung zơ̒ nhất di̭nh, dâ̒n tôi da̒ hiếw va̒ nẳm bắt ản kác thôông tin, kác biḙ̂n fáp chú dôô̭ng foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh dớ báw vḙ̂ bán thân va̒ nhửng ngươ̒i deenh kweenh.
Thew dôô̒ng chỉ Vṷ Dức Chươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm VH-TT&CT hwiḙ̂n Tan La̭c, nhửng ngă̒i ni̒, wa̒i tiên chiê̒n kác nhiḙ̂m vṷ kinh tể, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương. Hḙ̂ thôổng chiê̒n thănh kơ xớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ ưw tiên fâ̒n, za̒nh fâ̒n lởn thơ̒i lươ̭ng dớ tiên chiê̒n wê̒l ziển biển va̒ ngwi kơ va̒ kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 leenh, nhă̭i va̒ chỉnh xác. Tân La̭c kỏ 16 xa̭, thi̭ chẩn, 159 khu zân kư, ka̭ ni̒ tất ká kác xa̭, thi̭ chẩn dê̒w ản Nha̒ nước dâ̒w tư hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thănh, wiḙ̂c tiên chiê̒n da̒ rôô̭ng khắp.
Vởi tinh thâ̒n "chôổng zi̭ch nhơ chôổng ză̭c”, kác diḙ̂ fương tloong to̒n tính dang chú dôô̭ng chiến khai nhê̒w biḙ̂n fáp, hwi dôô̭ng ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw kuô̭c nhă̒m kiếm xwát chă̭t chḙ, ngăn chă̭n ó dớ zi̭ch lâi lan. Tloong rỉ, hḙ̂ thôổng lwa fát thănh kơ xớ doỏng môô̭ch vai tlo̒ tích kư̭c tloong kôông tác chiê̒n thôông, kung kấp thôông tin chỉnh thôổng dớ ngươ̒i zân nẳm bắt, chú dôô̭ng foo̒ng chôổng, tleẻnh tâm lỉ hwang mang, kỏ ỉ thức hơn tloong wiḙ̂c báw vḙ̂ khcứ khwé cho bán thân va̒ kôô̭ng dôô̒ng.

Ma̭nh Hu̒ng

KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.