KÁC TIN KHÁC


Niê̒m tin mởi tlêênh kwê hương Mươ̒ng Dôô̭ng

(HBDT) – Kwê hương Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng dang bước baw muô̒ thu li̭ch xứ. Thu kuố chiê̒n thôổng eenh hu̒ng, kiên kươ̒ng kắch ma̭ng, kuố xư̭ do̒n kết, thôổng nhất, ku̒ng chung khức fẩn dẩw hưởng dêểnh tương lai xản la̭n, ẩm ro. Dâ̒n tôi kám nhân xâw xắc xư̭ chiến mêê̒nh kuố Mươ̒ng Dôô̭ng ngửng ngă̒i kuổi khảng 8.

Bô̭ Chỉnh tli̭ zwiḙ̂t văn kiḙ̂n va̒ fương ản nhân xư̭ Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thứ XVII

(HBDT) – Khuô̭ng 24/8 ta̭i Ha̒ Nô̭i, dôô̒ng chỉ Ngwiển Thi̭ Kim Ngân, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Kwuốc hô̭i da̒ chú chi̒ hô̭i Nghi̭ Bô̭ Chỉnh tli̭ la̒ wiḙ̂c kôô̒ng Thươ̒ng chư̭c Tính wí Hwa̒ Bi̒nh, cho ỉ kiển baw nô̭i zung văn kiḙ̂n va̒ fơng ản nhân xư̭ Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Fa̭m Minh Chỉnh, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Tlướng Ban Tố chức T.Ư; Tô Lâm, Wí viên Bô̭ Chỉnhtli̭, Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an; Vương Di̒nh Hwḙ̂, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Thă̒nh wí Ha̒ Nô̭i; Hwa̒ng Chung Hái, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Fỏ tlướng bô̭ fâ̭n Thươ̒ng chư̭c chwiên chắch Tiếw ban Văn kiḙ̂n Da̭i hô̭i XIII kuố Dáng; Lương Kươ̒ng, Bỉ thư T.Ư Dáng, Chẳnh văn foo̒ng T.Ư Dáng; da̭i ziḙ̂n kác Ban xâi zư̭ng Dáng T.Ư