Kác da̭i biếw kách băng băng khảnh tha̒nh ảng khả zaw thông nông thôn ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n

Do̭n ảng khả zaw thông nông thôn ản khới kôông xâi zư̭ng bớ dâ̒w khảng 9-2017 ta̭i xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n, dêểnh chi̒ ni̒ kông chi̒nh da̒ hwa̒n tha̒nh dám báw kác tiêw chwấn kỉ thwâ̭t mân chất lươ̭ng. Ảng khả kỏ chiê̒w za̒i 320 m, rôô̭ng 3 m, tôống kinh fỉ thư̭c hiḙ̂n tlêênh 610 tliḙ̂w dôô̒ng. Tloong dỏ kinh fỉ Nha̒ nước hổ chơ̭ 100 tliḙ̂w, kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ tloong to̒n wiḙ̂n hổ chơ̭ tlêênh 65 tliḙ̂w dôô̒ng mân muô vâ̭t tư kỏ zả tli̭ kwi dối khânh 250 tliḙ̂w dô̒ng, ko̒n la̭i zo kản bô̭, nhân zân xỏm Piê̒ng Fung doỏng kóp thiê̒n mă̭t, ngă̒i kôông, vâ̭t liḙ̂w, hiển dất dớ hwa̒n tha̒nh kôông chi̒nh. Ni la̒ kôông chi̒nh thi duô dă̭c biḙ̂t kuố Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw dớ cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i fṷ nư̭ kác kấp tiển tởi Da̭i hô̭i da̭i biếw fṷ nư̭ to̒n kuốc lâ̒n thử 12 va̒ thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Fṷ nư̭ tính Wa̒ Bi̒nh chung khức xâi zư̭ng nông thôn mởi” gẳn mân kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nông thôn mởi, do thi̭ văn minh”


 Mô̭c tiết mṷc văn ngḙ̂ ta̭i buối zaw lưw zo Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Kôông chi̒nh hwa̒n tha̒nh da̒ kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng cho kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ mân nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n, dôô̒ng thơ̒i hổ chơ̭ thiết thư̭c cho xa̭ hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ xâi zư̭ng NTM ớ diḙ̂ fương

Tlước rỉ Hô̭i LHPN wiḙ̂n tố chức mân BCĐ 800 wiḙ̂n mân UBND xa̭ Na̒ Fo̒n da̒ tố chức zaw lưw tiên chiên wơ̒l CVĐ "xâi zư̭ng za di̒nh 5 khôông, 3 xa̭ch” mân foong tla̒w Fṷ nư̭ Mai Châw chung khức xâi zư̭ng Nông thôn mởi ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n. Ta̭i buối zaw lưw chi hô̭i fṷ nư̭ kác xa̭ Chiê̒ng Châw, Na̒ Fo̒n, To̒ng Dâ̭w, Na̒ Me̒w mân Thi̭ chẩn da̒ biếw ziḙ̂n 12 tiết mṷc ka, muổ kỏ nô̭i zung ka ngơ̭i ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, nhửng dối mởi tloong xâi zư̭ng NTM thu hút nhê̒w ba̒ kon nhân zân dêểnh ngỏ mân hướng ửng.


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.

Chiến khai bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(HBDT) – Ngă̒i 30/5, Ban Twiên zảw Tính wí fổi hơ̭p ku̒ng Xớ VH-TT&DL tố chức Hô̭i ngi̭ tâ̭p hwẩn chiến khai xứ zṷng bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w mô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh, lảnh da̭w UBND, Ban Twiên zảw, Foo̒ng VH-TT kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kơ kwan bảw chỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính chúc mư̒ng Da̭i Lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, ta̭i chuô̒ Hwa̒ Bi̒nh Fâ̭t Kwang, Ban Chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂ Nam da̒ tố chức Da̭i lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018 (Fâ̭t li̭ch 2562). Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. Chúc mư̒ng da̭i lḙ̂ ko̒n kỏ lảnh da̭w Ban Zân vâ̭n Tính wí, UB MTTQ Viḙ̂tt Nam Tính, UBND tính, VF Tính wí, Xớ Nô̭i vṷ, kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ da̭i lḙ̂ kỏ khânh 3.000 fa̭t tứ da̭i ziḙ̂n cho kác tố fâ̭t tứ tlêênh to̒n tính.

Thuối tleé wiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew kương Bác Hô̒

(HBDT) – "Khâw 2 nam thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ chỉnh tli̭, thuối tleé wiḙ̂n Iên Thwí da̒ thẩm nhwâ̒n tư, da̭w dức kách ma̭ng. Foong kách kuố Bác. Bớ rỉ nơng kaw tlách nhiḙ̂m kuố bán thân vởi za di̒nh, xa̭ hô̭i, thi duô law dôô̭ng. Hoo̭c tâ̭p, xảng ta̭w, xung kích, tính ngwiḙ̂n tloong mo̭i hwa̭t dôô̭ng, kóp fâ̒n ku̒ng Đáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng. Dwa̒n kác kấp”. Dỏ la̒ nhâ̭n di̭nh kuố dôô̒ng chỉ Trương Dức Hwi, Fỏ Bỉ thư Hwiḙ̂n Dwa̒n Iên Thwí khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ chỉnh tli̭ wê̒l dấi mḙnh Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh tloong kác kơ xớ Dwa̒n to̒n wiḙ̂n.