Kác da̭i biếw kách băng băng khảnh tha̒nh ảng khả zaw thông nông thôn ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n

Do̭n ảng khả zaw thông nông thôn ản khới kôông xâi zư̭ng bớ dâ̒w khảng 9-2017 ta̭i xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n, dêểnh chi̒ ni̒ kông chi̒nh da̒ hwa̒n tha̒nh dám báw kác tiêw chwấn kỉ thwâ̭t mân chất lươ̭ng. Ảng khả kỏ chiê̒w za̒i 320 m, rôô̭ng 3 m, tôống kinh fỉ thư̭c hiḙ̂n tlêênh 610 tliḙ̂w dôô̒ng. Tloong dỏ kinh fỉ Nha̒ nước hổ chơ̭ 100 tliḙ̂w, kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ tloong to̒n wiḙ̂n hổ chơ̭ tlêênh 65 tliḙ̂w dôô̒ng mân muô vâ̭t tư kỏ zả tli̭ kwi dối khânh 250 tliḙ̂w dô̒ng, ko̒n la̭i zo kản bô̭, nhân zân xỏm Piê̒ng Fung doỏng kóp thiê̒n mă̭t, ngă̒i kôông, vâ̭t liḙ̂w, hiển dất dớ hwa̒n tha̒nh kôông chi̒nh. Ni la̒ kôông chi̒nh thi duô dă̭c biḙ̂t kuố Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw dớ cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i fṷ nư̭ kác kấp tiển tởi Da̭i hô̭i da̭i biếw fṷ nư̭ to̒n kuốc lâ̒n thử 12 va̒ thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Fṷ nư̭ tính Wa̒ Bi̒nh chung khức xâi zư̭ng nông thôn mởi” gẳn mân kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nông thôn mởi, do thi̭ văn minh”


 Mô̭c tiết mṷc văn ngḙ̂ ta̭i buối zaw lưw zo Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Kôông chi̒nh hwa̒n tha̒nh da̒ kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng cho kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ mân nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n, dôô̒ng thơ̒i hổ chơ̭ thiết thư̭c cho xa̭ hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ xâi zư̭ng NTM ớ diḙ̂ fương

Tlước rỉ Hô̭i LHPN wiḙ̂n tố chức mân BCĐ 800 wiḙ̂n mân UBND xa̭ Na̒ Fo̒n da̒ tố chức zaw lưw tiên chiên wơ̒l CVĐ "xâi zư̭ng za di̒nh 5 khôông, 3 xa̭ch” mân foong tla̒w Fṷ nư̭ Mai Châw chung khức xâi zư̭ng Nông thôn mởi ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n. Ta̭i buối zaw lưw chi hô̭i fṷ nư̭ kác xa̭ Chiê̒ng Châw, Na̒ Fo̒n, To̒ng Dâ̭w, Na̒ Me̒w mân Thi̭ chẩn da̒ biếw ziḙ̂n 12 tiết mṷc ka, muổ kỏ nô̭i zung ka ngơ̭i ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, nhửng dối mởi tloong xâi zư̭ng NTM thu hút nhê̒w ba̒ kon nhân zân dêểnh ngỏ mân hướng ửng.


KÁC TIN KHÁC


Chú ti̭ch UBND tính Ngwiển Văn Kwang thăm khu zu li̭ch, xán xwất Dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh boo̭ch choỏng Thung Khe

(HBDT) – Chú ti̭ch UBND tính Ngwiển Văn Kwang ku̒ng da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ nga̒nh kuố tính da̒ thăm la̒ wiḙ̂c ku̒ng thăm khu zu li̭ch, xán xwất Dôông tlu̒ng ha̭ tháw, thuô̭c Kôông ti Herbal King Mai Châw

Do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính dă̭ch woo̒ng hwa, zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 73 năm Kách ma̭ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dă̭ch woo̒ng hwa zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh (Fươ̒ng Chăm Mát, TF Hwa̒ Bi̒nh). Tham za lḙ zơng hương kỏ kác dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

Wê̒l Ki̒ Xơn nhửng ngă̒i thu khảng Thảm

(HBDT) – Tloong khôông khỉ bui dỏn Thết Dô̭c lâ̭p kuố nhưngr ngă̒i khảng 8 li̭ch xứ, tlêênh meénh dất vu̒ng ha̭ lưw khôông Da̒, bớ kác xa̭ zo̭c dươ̒ng 6 dêểnh xa̭ vu̒ng kaw Dô̭c Lâ̭p, bớ xa̭ vu̒ng xâw Fủ Minh hăi vu̒ng wa̒i Fúc Tiển, Iên Kwang, nhân zân wiḙ̂n Ki̒ Xơn dỏn cha̒w ngă̒i Kuốc khảnh 2/9 bui thươi, fẩn khới. Dâ̒w la̒ng, kuổi xỏm ản chang chỉ kơ̒, wa rư̭c rơ̭. Wa̒i xân vâ̭n dôô̭ng, nha̒ văn hwả, nhân zân ha̒w hửng kố vṷ, tham za kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂ thế, thaw.

Nhi̭p khôổng mởi ớ khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương

(HBDT) – Khảng 2/1945, zưởi xư̭ chí da̭w tlư̭c tiếp kuố Xứ wí Băc ki̒, Ban kản xư̭ Dáng tính kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p Khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương. Ni la̒ môô̭ch tloong 4 khu kăn kử kách ma̭ng kuố tính nă̒m tloong chiển khu Hwa̒ - Ninh – Thanh (Chiển khu Kwang Chung) tloong thơ̒i ki̒ tiê̒n khới ngiḙ̂ khảng 8/1945

11 dô̭i tham za Hô̭i thi thôông tin tiên chiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I

(HBDT) – Khởm 27/8, Hô̭i thi Thôông tin tiên chiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I da̒ chỉnh thức bắt dâ̒w ziḙ̂n tha ớ Kung văn hwả tính. Tham za hô̭i thi kỏ 11 dô̭i dêểnh bớ 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính, 224 tiên chiê̒n viên tham za.

Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.