Kác da̭i biếw kách băng băng khảnh tha̒nh ảng khả zaw thông nông thôn ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n

Do̭n ảng khả zaw thông nông thôn ản khới kôông xâi zư̭ng bớ dâ̒w khảng 9-2017 ta̭i xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n, dêểnh chi̒ ni̒ kông chi̒nh da̒ hwa̒n tha̒nh dám báw kác tiêw chwấn kỉ thwâ̭t mân chất lươ̭ng. Ảng khả kỏ chiê̒w za̒i 320 m, rôô̭ng 3 m, tôống kinh fỉ thư̭c hiḙ̂n tlêênh 610 tliḙ̂w dôô̒ng. Tloong dỏ kinh fỉ Nha̒ nước hổ chơ̭ 100 tliḙ̂w, kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ tloong to̒n wiḙ̂n hổ chơ̭ tlêênh 65 tliḙ̂w dôô̒ng mân muô vâ̭t tư kỏ zả tli̭ kwi dối khânh 250 tliḙ̂w dô̒ng, ko̒n la̭i zo kản bô̭, nhân zân xỏm Piê̒ng Fung doỏng kóp thiê̒n mă̭t, ngă̒i kôông, vâ̭t liḙ̂w, hiển dất dớ hwa̒n tha̒nh kôông chi̒nh. Ni la̒ kôông chi̒nh thi duô dă̭c biḙ̂t kuố Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw dớ cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i fṷ nư̭ kác kấp tiển tởi Da̭i hô̭i da̭i biếw fṷ nư̭ to̒n kuốc lâ̒n thử 12 va̒ thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Fṷ nư̭ tính Wa̒ Bi̒nh chung khức xâi zư̭ng nông thôn mởi” gẳn mân kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nông thôn mởi, do thi̭ văn minh”


 Mô̭c tiết mṷc văn ngḙ̂ ta̭i buối zaw lưw zo Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Kôông chi̒nh hwa̒n tha̒nh da̒ kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng cho kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ mân nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n, dôô̒ng thơ̒i hổ chơ̭ thiết thư̭c cho xa̭ hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ xâi zư̭ng NTM ớ diḙ̂ fương

Tlước rỉ Hô̭i LHPN wiḙ̂n tố chức mân BCĐ 800 wiḙ̂n mân UBND xa̭ Na̒ Fo̒n da̒ tố chức zaw lưw tiên chiên wơ̒l CVĐ "xâi zư̭ng za di̒nh 5 khôông, 3 xa̭ch” mân foong tla̒w Fṷ nư̭ Mai Châw chung khức xâi zư̭ng Nông thôn mởi ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n. Ta̭i buối zaw lưw chi hô̭i fṷ nư̭ kác xa̭ Chiê̒ng Châw, Na̒ Fo̒n, To̒ng Dâ̭w, Na̒ Me̒w mân Thi̭ chẩn da̒ biếw ziḙ̂n 12 tiết mṷc ka, muổ kỏ nô̭i zung ka ngơ̭i ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, nhửng dối mởi tloong xâi zư̭ng NTM thu hút nhê̒w ba̒ kon nhân zân dêểnh ngỏ mân hướng ửng.


KÁC TIN KHÁC


Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Thi̭ chẩn Mai Châw tư̒ng bước dấi lu̒i tḙ̂ na̭n ma twỉ

(WBDT) – Kách ni 5 năm, ti̒nh hi̒nh huôn baảnh ma twỉ ziḙ̂n tha kôông khai ta̭i thi̭ chẩn Mai Châw. Ha̒ng ngă̒i mo̭l zân fái chửng kiển kánh buôn baảnh, tlaw dối ma twỉ ziḙ̂n tha chư̭c tiếp ta̭i chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn.