(WBDT) – Nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017, khuô̭ng ngă̒i 19/12 dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i Dô̒ng nhân zân (HDNZ) tính, Tlướng Ban chí da̭w kôông tác tôn zảw tính da̒ dêểnh thăm, chúc mư̒ng zảw xử Wa̒ Bi̒nh. Ku̒ng zư̭ kỏ lảnh da̭w Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam tính Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân vâ̭n Tính wí, Kông an tính, Xớ Nô̭i vṷ

Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh da̒ tă̭ng wa, kwa̒ kuố Tính wí, HDNZ, UBNZ, UBMTTQ tính, chúc kác chức xắc, dôô̒ng ba̒w zảw zân mô̭ch muô̒ zảng xinh, mô̭ch năm mởi an le̒nh, ha̭nh fúc. Dô̒ng chỉ da̒ thôông bảw tỏm tắt ti̒nh KT-XH kuố tính tloong năm 2017 vởi linh mṷc mân kác chức xắc. Dôô̒ng thơ̒i dẻnh zả kaw vai tlo̒ kuố Hô̭i dôô̒ng Zảw xử tloong wiḙ̂c dôô̭ng viên, vâ̭n dôô̭ng zảw zân do̒n kết fát chiến kinh tể, văn wả, xa̭ hô̭i, doỏng kóp baw xư̭ fát chiếng chung kuố tính. Dô̒ng chỉ moong ră̒ng, zảw xử tiếp tṷc ku̒ng to̒n Dáng, to̒n zân, fát hwi tinh thâ̒n kỉnh chuổ, iêw nước, do̒n kết, khôổng fúc âm tloong loo̒ng zân tô̭c, thư̭c hiḙ̂n fương châm mổi ngươ̒i kôông zảw la̒ mô̭ch kôông zân tốt, thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước.

Linh mṷc Ngwiển Chung Thwa̭i da̒ kảm ơn xư̭ kwan tâm kuố lảnh da̭w tính, kác nga̒nh mân zảw xử, dôô̒ng ba̒w zảw zân. Zảw xử Wa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 4.000 zảw zân. Năm kwa dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zảw zân kỏ bước khới xắc. Hwa̭t dôô̭ng xinh hwa̭t tôn zảw chấp ha̒nh dủng kác chú chương, kwi di̭nh kuố Dáng, Nha̒ nước. Zảw xử, zảw zân xḙ dôô̒ng ha̒nh ku̒ng zân tô̭c, ku̒ng dất nước xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ,Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnhtặng hoa, quà chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình nhân dịp giáng sinh 2017.

 

* Tlước rỉ khởm ngă̒i 19/12, do̒n kôông tác kuố tính gô̒m da̭i ziḙ̂n Xớ Nô̭i vṷ, Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam, UBND tính, Ban Zân va̭n Tính wí, Kông an tính da̒ dêểnh thăm, tă̭ng kwa̒, chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i mân Zảw fâ̭n Hưng Hwả nhân zi̭p noel 2017

Do̒n kôông tác kuố tính chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Hưng Hwả nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017

 

Do̒n kôông tác kuố tính chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh 2017

 

Thăi mă̭t do̒n kôông tác, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Ti̭, Fỏ Zảm dốc Xớ Nô̭i vṷ da̒ chúc hô̒ng i, linh mṷc mân ba̒ kon zảw zân zảng xinh iên ẩm, bui mơ̒ng, an le̒nh. Dô̒ng chỉ moong muổn kác hô̒ng i, linh mṷc tiếp tṷc dôô̭ng viên ba̒ kon zảw zân thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kwi di̭nh kuố diḙ̂ fương, khôổng tốt dơ̒i, dḙp da̭w, kỉnh chuổ, iêw nước, xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp, văn minh.

Thăi mă̭t dôô̒ng ba̒w kôông zảw, Hô̒ng i Tôống zảm mṷc Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i Ngwiển Văn Nhơn mân Linh mṷc Vủ Tất kảm ơn xư̭ kwan tâm, nhửng ti̒nh kám tốt dḙp ma̒ Tính wí, HDNZ, UBND, Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính Wa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh cho zảw fâ̭n mân dôô̒ng ba̒w kôông zảw.

 

 

                                                                       P.V

 

 


KÁC TIN KHÁC


Chái ngiḙ̂m zu li̭ch wâ̒n kam

(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.

Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.

Kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t tlêênh 500 tliḙ̂w USD

(WBDT) – Năm 2017, wa̭t dôô̭ng xwất khấw kuố tính tiếp tṷc tăng kươ̒ng da za̭ng hwả thi̭ tlươ̒ng xwất, zư̭ vưng kác thi̭ tlươ̒ng chiê̒n thôổng nhơ: Mi̭, EU, Nga, Nhâ̭t Bán, Tlung kuốc, Ha̒n Kuốc...

Iên Thwí tố chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc

(WBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kwiết di̭nh xổ 232 ngă̒i 9/6/2016 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wơ̒l wiḙ̂c ban ha̒nh "Kwi di̭nh wơ̒l tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân”, Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Iên Thwí zo dô̒ng chỉ Bu̒i Chung Kiên, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí la̒ trướng do̒n ku̒ng xư̭ tham za kuố kác kơ kwan chwiên môn wiḙ̂n, vưươ̒ tô̒ chức tiếp xúc, dổi thwa̭i kơ̒ng nhân zân xa̭ Da Fúc dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n vo̭ng kuố nhân zân, ku̒ng nhân zân tlaw dối, tlá lơ̒i nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ ma̒ nhân zân kwan tâm.

Thi̭ chẩn Mai Châw tư̒ng bước dấi lu̒i tḙ̂ na̭n ma twỉ

(WBDT) – Kách ni 5 năm, ti̒nh hi̒nh huôn baảnh ma twỉ ziḙ̂n tha kôông khai ta̭i thi̭ chẩn Mai Châw. Ha̒ng ngă̒i mo̭l zân fái chửng kiển kánh buôn baảnh, tlaw dối ma twỉ ziḙ̂n tha chư̭c tiếp ta̭i chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn.