(WBDT) – Nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017, khuô̭ng ngă̒i 19/12 dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i Dô̒ng nhân zân (HDNZ) tính, Tlướng Ban chí da̭w kôông tác tôn zảw tính da̒ dêểnh thăm, chúc mư̒ng zảw xử Wa̒ Bi̒nh. Ku̒ng zư̭ kỏ lảnh da̭w Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam tính Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân vâ̭n Tính wí, Kông an tính, Xớ Nô̭i vṷ

Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh da̒ tă̭ng wa, kwa̒ kuố Tính wí, HDNZ, UBNZ, UBMTTQ tính, chúc kác chức xắc, dôô̒ng ba̒w zảw zân mô̭ch muô̒ zảng xinh, mô̭ch năm mởi an le̒nh, ha̭nh fúc. Dô̒ng chỉ da̒ thôông bảw tỏm tắt ti̒nh KT-XH kuố tính tloong năm 2017 vởi linh mṷc mân kác chức xắc. Dôô̒ng thơ̒i dẻnh zả kaw vai tlo̒ kuố Hô̭i dôô̒ng Zảw xử tloong wiḙ̂c dôô̭ng viên, vâ̭n dôô̭ng zảw zân do̒n kết fát chiến kinh tể, văn wả, xa̭ hô̭i, doỏng kóp baw xư̭ fát chiếng chung kuố tính. Dô̒ng chỉ moong ră̒ng, zảw xử tiếp tṷc ku̒ng to̒n Dáng, to̒n zân, fát hwi tinh thâ̒n kỉnh chuổ, iêw nước, do̒n kết, khôổng fúc âm tloong loo̒ng zân tô̭c, thư̭c hiḙ̂n fương châm mổi ngươ̒i kôông zảw la̒ mô̭ch kôông zân tốt, thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước.

Linh mṷc Ngwiển Chung Thwa̭i da̒ kảm ơn xư̭ kwan tâm kuố lảnh da̭w tính, kác nga̒nh mân zảw xử, dôô̒ng ba̒w zảw zân. Zảw xử Wa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 4.000 zảw zân. Năm kwa dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zảw zân kỏ bước khới xắc. Hwa̭t dôô̭ng xinh hwa̭t tôn zảw chấp ha̒nh dủng kác chú chương, kwi di̭nh kuố Dáng, Nha̒ nước. Zảw xử, zảw zân xḙ dôô̒ng ha̒nh ku̒ng zân tô̭c, ku̒ng dất nước xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ,Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnhtặng hoa, quà chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình nhân dịp giáng sinh 2017.

 

* Tlước rỉ khởm ngă̒i 19/12, do̒n kôông tác kuố tính gô̒m da̭i ziḙ̂n Xớ Nô̭i vṷ, Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam, UBND tính, Ban Zân va̭n Tính wí, Kông an tính da̒ dêểnh thăm, tă̭ng kwa̒, chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i mân Zảw fâ̭n Hưng Hwả nhân zi̭p noel 2017

Do̒n kôông tác kuố tính chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Hưng Hwả nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017

 

Do̒n kôông tác kuố tính chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh 2017

 

Thăi mă̭t do̒n kôông tác, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Ti̭, Fỏ Zảm dốc Xớ Nô̭i vṷ da̒ chúc hô̒ng i, linh mṷc mân ba̒ kon zảw zân zảng xinh iên ẩm, bui mơ̒ng, an le̒nh. Dô̒ng chỉ moong muổn kác hô̒ng i, linh mṷc tiếp tṷc dôô̭ng viên ba̒ kon zảw zân thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kwi di̭nh kuố diḙ̂ fương, khôổng tốt dơ̒i, dḙp da̭w, kỉnh chuổ, iêw nước, xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp, văn minh.

Thăi mă̭t dôô̒ng ba̒w kôông zảw, Hô̒ng i Tôống zảm mṷc Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i Ngwiển Văn Nhơn mân Linh mṷc Vủ Tất kảm ơn xư̭ kwan tâm, nhửng ti̒nh kám tốt dḙp ma̒ Tính wí, HDNZ, UBND, Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính Wa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh cho zảw fâ̭n mân dôô̒ng ba̒w kôông zảw.

 

 

                                                                       P.V

 

 


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ tlo̭n nê̒m tin mân Dáng

(WBDT) – Tlung tâ̒n khảng 2/2018, ôông Bu̒i Kim Thanh, Ngwiên Fỏ Chú ti̭ch UBND tính vô cu̒ng xúc dôô̭ng khi Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính Châ̒n Dăng Ninh tlư̭c tiếp dêểnh tâ̭n nha̒ tlaw tă̭ng Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng. Ká mô̭ch dơ̒i di thew Dáng, kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p kách ma̭ng, dỏn nhâ̭n Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng la̒ zi̭p ông ôn la̭i nhửng chă̭ng dươ̒ng dâ̒i zan khỏ, thách thức, nhửng kwiết tâm dớ luôn zư̭ vưng la̒ Dáng viên dú tư kách, hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tloong mo̭i hwa̒n kánh, kương vi̭ kôông tác.

Zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Tloong 3 ngă̒i 16-18/3, ta̭i xân boỏng dả kó nhân ta̭w Hwa – Viḙ̂t (xa̭ Xú ngo̒i), BTV Tha̒nh Dwa̒n tố chức zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh 2018

Dáng bô̭ xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn): Nhê̒w kách la̒ mởi, hiḙ̂w kwá thiết tlư̭c tloong hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác Hô̒

(WBDT) – Khâw hơn 1 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c bớ ỉ thức dêểnh ha̒nh dôô̭ng tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân. Bớ rỉ chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông wiḙ̂c ngă̒i ka̭ng ản nơng lêênh, kóp fấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ chung kuố diḙ̂ fương.

Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 9/3, Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018. Dôô̒ng chit Hwa̒ng Thanh Mi̭ch, UVTV Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTQ tính, Tlướng khổi thi duô chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w, kản bô̭ fṷ tlách kôông tác thi duô khen thướng kác hô̭i, dwa̒n thế tính.

Do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(WBDT) - Ngă̒i 8/3, do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể ta̭i Viḙ̂t Nam zo dôô̒ng chỉ To̒ng Thi̭ Fỏng, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Fỏ Chú ti̭ch thươ̒ng chư̭c Kuốc hô̭i la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp do̒n kôông tác, tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND TÍNH; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; Fỏ tlươ̒ng do̒n ĐBQH tính, da̭i ziḙ̂n mô̭ch xổ xớ, nga̒nh va̒ Hô̭i LHPN tính

Kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ xwân Mâ̭w Tất năm 2018

(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.