(HBDT) – Ngă̒i 11/1, Tính wí, HDNZ, UBNZ, UBMTTK tính da̒ tố chức lḙ̂ chwi diḙ̂w va̒ an tảng ha̒i kốt kác Ănh hu̒ng liḙ̂t xi̭ hi xinh ta̭i thôn Thă̭ch Kwiê̒n, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn). Zư̭ lḙ̂ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Da̭i tả Fa̭m Kwang Hwa̒, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc Chỉnh xắch, Tôống Kṷc Chỉnh tli̭ Kwân dô̭i Nhân zân Viḙ̂t Nam, Chẳnh Văn foo̒ng Ban Chí da̭w (BCD) kwuốc za 515; Thiểw tưởng Bu̒i Kôông Chức, Fỏ Chỉnh wí, Tlướng BCD 515 Kwân khu 3; Thiểw tưởng Ha̒ Tất Da̭t, Fỏ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3. Wê̒l khả tính ha, kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính; Châ̒n Dăng Ninh, Tlướng Do̒n da̭i biếw Kwuốc hô̭i tính; Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TC UBNZ tính, Tlướng BCD 515 tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí; lẳnh da̭w môô̭ch xổ ban, xớ, ngă̒nh va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn.


Kác da̭i biếw va̒ nhân zân zư̭ lḙ̂ chwi diḙ̂w, an tảng kác Ănh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i thôn Thă̭ch Kwiê̒n, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn)

 

Vi̒ diê̒w kiḙ̂n va̒ nhê̒w lỉ zo khác, dêểnh chi̒ ni̒ ko̒n nhê̒w ha̒i kốt kuố kác liḙ̂t xi̭ dắi la̭i khắp kác chiển tlươ̒ng chươ thi̒n thẩi, chươ kỏ ngươ̒i hương khỏi, chăm xoóc, tloong ri kỏ ha̒i kốt kuố kác liḙ̂t xi̭ hi xinh ta̭i thôn Thăch Kwiê̒n, xa̭ Kaw Zương. Dớ chi ân nhửng ănh hu̒ng, liḙ̂t xi̭ hi xinh vi̒ nê̒n dôô̭c lâ̭p, tư̭ zo kuố Tố kwuốc, thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 1237 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, BCD 515 tính da̒ chí da̭w Bô̭ CHKX tính thu thâ̭p thôông tin liḙ̂t xi̭ hi xinh ta̭i thôn Thă̭ch kwiê̒n, hưởng zâ̭n hwiḙ̂n Lương Xơn tiển hă̒nh kết lwâ̭n diḙ̂ ba̒n, xác di̭nh xổ lươ̭ng liḙ̂t xi̭ hi xinh, vi̭ chỉ kâ̒n thi̒m, tiển hă̒nh kháw xát thư̭c diḙ̂, hô̭i ngi̭ dổi thwa̭i nhân chửng diḙ̂ fương.Bớ ngă̒i 23/12/2020 – 2/1/2021 dươcỉ xư̭ chí da̭w kuố BCD 515 tính, kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng thi̒m kiểm, kất bôốc, kwi tâ̭p ản 41 bô̭ ha̒i kốt liḙ̂t xi̭, khâm liḙ̂m thew foong tṷc tâ̭p kwản diḙ̂ fương.

Tloong khôông khỉ tlang tloo̭ng, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TC UBNZ tính, Tlướng BCD 515 tính doo̭c ziḙ̂n văn thế hiḙ̂n loo̒ng cha̭ ơn, chi ân dêểnh kác Ănh hu̒ng liḙ̂t xi̭. Kác da̭i biếw, da̭i ziḙ̂n thân nhân kác liḙ̂t xi̭ va̒ nhân zân da̒ la̒ lḙ̂ zơơng hương, zi kwắch ha̒i kốt liḙ̂t xi̭ wê̒l an tảng ta̭i ngiḙ̂ chang Chung Xơn mởi (xa̭ Liên Xơn – Lương Xơn)

Lḙ̂ chwi diḙ̂w va̒ an tảng ản thư̭c hiḙ̂n thew ngi thức kwân dô̭i kết hơ̭p foong tṷc tâ̭p kwản diḙ̂ fương, dám báw ngiêm túc, tlang tloo̭ng, chu dảw, thế hiḙ̂n chiê̒n thôổng da̭w lỉ ""Oỏng dác nhớ nguô̒n” "Dê̒n ơn dáp ngiḙ̂” chi ân va̒ gi nhở xâw xắc kôông law, xư̭ hi xinh to lởn kuố kác Ănh hu̒ng liḙ̂t xi̭ da̒ kôổng hiển xương mẩw, tỉnh ma̭ng cho xư̭ ngiḙ̂p dẩw chănh zái foỏng zân tôô̭c va̒ báw vḙ̂ Tố kwuốc, kóp fâ̒n zảw zṷc chiê̒n thôổng kắch ma̭ng, iêw nước dổi vởi kác thơơ̒ng lớp nhân zân.

 

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ có giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế

(HBDT) – Dỏ la̒ ỉ kiển chí da̭w kuố Thú tưởng Ngwiḙ̂n Xwân Fúc ta̭i kuô̭c ho̭p chư̭c tiển kuố Thươ̒ng chư̭c Chỉnh fú kôô̒ng kác diḙ̂ fương wê̒l kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TC UBNZ tính va̒ kác dôô̒ng chỉ thă̒nh viên Ban chí da̭w, foo̒ng chôổng zi̭ch bḙ̂nh Covid-19 tính

Thơ kuố dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí kới Nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh, kản bô̭, dáng viên, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p tính nha̒

(HBDT) – Ngă̒i 5/2/2021, dôông chỉ NGÔ VĂN TWẨN, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí kới Nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh, kản bô̭, dáng viên, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p tính nha̒. To̒n văn bức thư nhơ khâw: