(HBDT) - Ngă̒i 22/6, ta̭i khu zu li̭ch Xoan-Retreat Da̒ Bắc, xỏm Mơ , xa̭ Hiê̒n Lương, Ban kwán lỉ AOP hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022- 2027


Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I da̒ ziḙ̂n tha ta̭i xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc). 

Hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc ản tố chức AOP hổ chơ̭ thă̒nh lâ̭p va̒ ản UBNZ tính Kwiết di̭nh xổ 1004/QĐ-UBND, ngă̒i 22/5/2022 wê̒l wiḙ̂c cho fép thă̒nh lâ̭p Hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ 18 zư̭ ản fát chiến zu li̭ch, 15 hô̭ dang kinh zwănh zu li̭ch homestay, 14 nha̒ ngí fṷc vṷ zi̭ch vṷ ngí ngơi lưw chủ. Kỏ lơ̭i thể wê̒l thiên nhiên, bán xắc văn hwả, hwiḙ̂n Da̒ Bắc ản xác di̭nh la̒ tloo̭ng diếm fát chiến zu li̭ch kuố tính. Hwiḙ̂n kỏ nhê̒w xa̭ ớ roo̭c thew hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ foong kắnh ngwiên xơ, khôông khỉ tloong lee̒nh, kỏ nhê̒w ho̒n dáw kon, to... Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản kwi hwă̭ch la̒ khu zu li̭ch kwuốc za, tloong rỉ tloo̭ng tâm fát chiến la̒ khu vư̭c hwiḙ̂n Da̒ Bắc. 

Vởi chú dê̒ "Do̒n kết, chú dôô̭ng, xảng ta̭w, chwiên ngiḙ̂p", nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2025, Hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc dê̒ tha mṷc tiêw tiếp tṷc dối mởi nô̭i zuung va̒ fương thức hwa̭t dôô̭ngtlêênh kơ xớ bảm xát Diê̒w lḙ̂ hwa̭t dôô̭ng Hô̭i, kúng kổ va̒ xâi zưư̭ng tố chức Hô̭i ngă̒i ka̭ng fát chiến, khắc fṷc khỏ khăn, ha̭n chể, thư̭c hiḙ̂n tốt vai tlo̒ da̭i ziḙ̂n va̒ báw vḙ̂ kwiê̒n lơ̭i, lơ̭i ích hơ̭p fáp, chỉnh dảng kuố hô̭i viên, kóp fâ̒n dươ zu li̭ch Da̒ Bắc tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhưửng ngă̒nh kinh tểchú da̭w kuố hwiḙ̂n. 

Da̭i hô̭i da̒ bâ̒w Ban chấp hă̒nh khwả I kỏ 8 vi̭, ba̒ Bu̒i Thi̭ Hiḙ̂w zư̭ chức Chú ti̭ch Hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc khwả i, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027. KÁC TIN KHÁC