(HBDT) – Khởm ngă̒i 18/5, nhân zi̭p kí niḙ̂m 128 năm xinh Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính da̒ tố chức lḙ̂ zơng hương ta̭i tươ̭ng da̒i Bác Hô̒. Tham zư̭ lḙ̂ zơng hương kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; dôô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Fó Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Dôông chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ lảnh da̭w, kản bô̭ kôông nhân viên Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zơng hương ta̭i tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ nhân zi̭p kí niḙ̂m 128 năm xinh kuố Bác.

Dwa̒n da̭i biếw tính da̒ dă̭ch woo̒ng hwa kỏ zoo̒ng chư̭ "Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQVN tính Hwa̒ Bi̒nh dơ̒i dơ̒i nhở ơn Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh vỉ da̭i”, zơng nẻn hương va̒ za̒nh mô̭ch fút mă̭c niḙ̂m tướng nhở Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, zanh nhân văn hwả kiḙ̂t xwất thể zởi, vi̭ lảnh tṷ da̒ za̒nh ká kuô̭c dơ̒i cho xư̭ ngiḙ̂p dẩw chanh zái foỏng zân tô̭c va̒ xâi zư̭ng dất nước.


 Dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính za̒nh mô̭ch fút mă̭c niḙ̂m tướng nhở Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh.

Kí niḙ̂m 128 năm ngă̒i xinh kuố Bác, hướng ửng hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, kí niḙ̂m 70 năm Bác Hô̒ tha lơ̒i kêw go̭i thi duô ải kuốc, fát wi chiê̒n thôổng do̒n kết, Dáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ nhân zân kác zân tô̭c tloong tính Hwa̒ Bi̒nh ngwiḙ̂n vươ̭t kwa khỏ khăn, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác mṷc tiêw nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm năm 2018. Fẩn dẩw dớ xâi zư̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh ngă̒i mô̭ch fát chiến, vưng bước thêênh kon dươ̒ng ho̭i nhâ̭p.


P.V


KÁC TIN KHÁC


Tlaw zái Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 26/11, ta̭i Kung Văn hwả tính da̒ ziḙ̂n tha lḙ̂ tôống kết, tlaw zái Kuô̭c thi Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Xư̭ kiḙ̂n zo Xớ VH-TT&ZL, Hô̭I Van hoo̭c - Ngḙ̂ thwâ̭t va̒ Da̒i FT-CH tính fổi hơ̭p tố chức

Hwiḙ̂n Kim Bôi tha kwân Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019

(HBDT) – Ta̭i xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Nuông Zăm, Hô̭i LHTN hwiḙ̂n Kim Bôi vươ̒ tố chức tha kwân ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019 va̒ Xwân ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2020. Kác i, bác xi̭ KLB thâ̒i thuốc tlé la̒ thew thiểng Bác kuố hwiḙ̂n, hơn 100 dwa̒n viên, thanh niên ku̒ng dôông nhê̒w nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ tham za, hướng ửng chương chi̒nh

Ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Ki̒ Xơn vươ̭t khỏ

(HBDT) - To̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ tôống xổ 312 foo̒ng hoo̭c, tloong rỉ 245 foo̒ng kiên kổ, chiểm 78,5%, thấp hơn 6% tlung bi̒nh chung to̒n tính. Ti̒nh tla̭ng thiểw zảw viên, nhân viên, la̒ cho zảw zṷc kuố hwiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Năm hoo̭c 2019 – 2020 hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 22 tlươ̒ng hoo̭c, 312 lớp, 7.611 hoo̭c xinh. Tloong khi tlé bơ̭c hoo̭c mâ̒m non zám 199 rét thi̒ bơ̭c ho̭c TH&THKX tăng 4 lớp vởi 194 hoo̭c xinh. Hwiḙ̂n mới kỏ 13/22 tlươ̒ng da̭t chấn kwuốc za.