(HBDT) – Khởm ngă̒i 18/5, nhân zi̭p kí niḙ̂m 128 năm xinh Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính da̒ tố chức lḙ̂ zơng hương ta̭i tươ̭ng da̒i Bác Hô̒. Tham zư̭ lḙ̂ zơng hương kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; dôô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Fó Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Dôông chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ lảnh da̭w, kản bô̭ kôông nhân viên Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zơng hương ta̭i tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ nhân zi̭p kí niḙ̂m 128 năm xinh kuố Bác.

Dwa̒n da̭i biếw tính da̒ dă̭ch woo̒ng hwa kỏ zoo̒ng chư̭ "Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQVN tính Hwa̒ Bi̒nh dơ̒i dơ̒i nhở ơn Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh vỉ da̭i”, zơng nẻn hương va̒ za̒nh mô̭ch fút mă̭c niḙ̂m tướng nhở Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, zanh nhân văn hwả kiḙ̂t xwất thể zởi, vi̭ lảnh tṷ da̒ za̒nh ká kuô̭c dơ̒i cho xư̭ ngiḙ̂p dẩw chanh zái foỏng zân tô̭c va̒ xâi zư̭ng dất nước.


 Dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính za̒nh mô̭ch fút mă̭c niḙ̂m tướng nhở Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh.

Kí niḙ̂m 128 năm ngă̒i xinh kuố Bác, hướng ửng hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, kí niḙ̂m 70 năm Bác Hô̒ tha lơ̒i kêw go̭i thi duô ải kuốc, fát wi chiê̒n thôổng do̒n kết, Dáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ nhân zân kác zân tô̭c tloong tính Hwa̒ Bi̒nh ngwiḙ̂n vươ̭t kwa khỏ khăn, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác mṷc tiêw nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm năm 2018. Fẩn dẩw dớ xâi zư̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh ngă̒i mô̭ch fát chiến, vưng bước thêênh kon dươ̒ng ho̭i nhâ̭p.


P.V


KÁC TIN KHÁC