(HBDT) – Ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019, zư̭ kiển tố chức bớ ngă̒i 2 – 6/11. Vởi kwi mô kấp tính kỏ mơ̒i môô̭ch xổ tính lân kâ̭n tham za, kác hwa̭t dôô̭ng xḙ ản tố chức ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ môô̭ch xổ hwiḙ̂n tloong tính. Tloong rỉ, lḙ̂ khai ma̭c va̒ bể ma̭c tố chức ta̭i Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh).Diếm nhẩn tloong Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 xḙ la̒ kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng dă̭c xắc kuố kác zân tôô̭c tloong tính (ánh: ngăi bớ chi̒ ni̒, kác da̭i ziḙ̂n zân tôô̭c Zaw khinh khôổng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang chấn bi̭ kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ xă̭n xa̒ng tham za Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019)
Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính xḙ kỏ kác hwa̭t dôô̭ng nối bâ̭t: Lḙ̂ khai ma̭c va̒ lḙ̂ hô̭i dươ̒ng fổ "Sắc mâ̒w văn hwả Hwa̒ Bi̒nh”, chi̒nh ziḙ̂n ngḙ̂ thwâ̭t Chiêng Mương vởi chú dê̒ "Hwa̒ Bi̒nh – Âm vang nguô̒n kô̭i” zư̭ kiển tố chức baw ngă̒i 2/11. Kuô̭c thi ngươ̒i dḙp Xử Mươ̒ng, chung kết zư̭ kiển ngă̒i 3/11, tố chức fát dôô̭ng cuô̭c thi bớ kuổi khảng 6/2019. Tlưng bă̒i, chi̒nh ziḙ̂n Zi xán văn hwả dă̭c xắc kác zân tôô̭c Mươ̒ng, Thải, Zaw, Mông, Tă̒i kuố tính, zư̭ kiển ngă̒i 1 – 5/11. Liên hwan ấm thư̭c va̒ zởi thiḙ̂w xán vâ̭t Hwa̒ Bi̒nh, zư̭ kiển xâi zư̭ng 1 kí lṷc Guiness wê̒l ấm thư̭c kô̭ lả zân tôô̭c Mươ̒ng tính Ha̒ Bi̒nh, thơ̒i zan bớ ngă̒i 3 – 5/11. Liên hwan chi̒nh ziḙ̂n ngê̒ chiê̒n thôổng kác zân tô̭c tloong tính. Hô̭i tháw fát chiến xán fấm zu li̭ch. Liên hwan ánh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh – Đất nước- Kon ngươ̒i”. Môô̭ch xổ chương chi̒nh kết hơ̭p zu li̭ch diḙ̂ fương....
Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭ - van hwả – zu li̭ch kwi mô lởn, ản tố chức nhă̒m tôn vinh nhửng zả tli̭ văn hwả dă̭c xắc kuố vu̒ng dất, kon ngươ̒i tính Hwa̒ Bi̒nh; kwáng bả dêểnh ba̭n be̒ tloong nước va̒ kuốc tể iê̒m năng, thể meḙnh fát chiến kinh tể, văn hwả zân tô̭c, dấi meḙnh xúc tiển zu li̭ch vớ rôô̭ng, vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm, thu hút dâ̒w tư, ta̭w diê̒w kiḙ̂n nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính
Vởi nhê̒w ha̭wt dôô̭ng dă̭c xắc, Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 xḙ la̒ xư̭ kiḙ̂n nối bất tloong nhửng khảng kuổi năm 2019, hưở hḙn ta̭w khức hút meḙnh dớ ha̒ng tliḙ̂w zu kheéch thi̒m wê̒l meénh dất, kon ngươ̒i Hwa̒ Bi̒nh.

Thu Chang

KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn khâw ki̒ ho̭p thử 7

(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Kôông bổ zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Ngă̒i 16/4, Chi kṷc Chăn ruôi va̒ Thủ i tính xác nhâ̭n da̒ xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Thew rỉ ku̒ng ngă̒i, UBND hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôông bổ ZTKCF tă̭i xỏm Tă̒i Măng, xa̭ Tu Lỉ

Xa̭ Zân Hwa̒ xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBD) – Thơ̒I zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) luôn kwan tâm dêểnh wiḙ̂c fát chiến va̒ nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Kwa rỉ da̒ thu hút dôông dáw ngươ̒i zân tham za va̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n ó thế thiểw vởi nhân zân tloong xa̭. Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi

Khi Ngi̭ kwiết bắt nguô̒n bớ thư̭c tể

(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ zi̭en tích dất nôông ngiḙ̂p tlêênh 8.600 ha, tloong rỉ dất tlôông ki̭ chiểm 51%. Twi nhiên zả tli̭ xán xwất bớ kâl lo̭ chăng kaws, nểw chí dô̭c kănh lâl lo̭ thi̒ dơ̒i khôổng nhân zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xwất fát bớ thư̭c tể, ăm 2014, BTV Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020. Khânh 5 năm chiến khai, Ngi̭ kwiết da̒ ta̭w xư̭ chiến biển meḙnh, kăn bán, nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân wê̒l chú chương fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n

Xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng “Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒”

(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh

Ủy ban MTTQ tỉnh phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới

(HBDT) – Khuô̭NG 4/6, ta̭i Tlung tâm hoo̭c tâ̭p koo̭ng dôô̒ng xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh), Ban Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng năm 2019 va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi 5/6/2019