(HBDT) – Ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019, zư̭ kiển tố chức bớ ngă̒i 2 – 6/11. Vởi kwi mô kấp tính kỏ mơ̒i môô̭ch xổ tính lân kâ̭n tham za, kác hwa̭t dôô̭ng xḙ ản tố chức ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ môô̭ch xổ hwiḙ̂n tloong tính. Tloong rỉ, lḙ̂ khai ma̭c va̒ bể ma̭c tố chức ta̭i Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh).Diếm nhẩn tloong Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 xḙ la̒ kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng dă̭c xắc kuố kác zân tôô̭c tloong tính (ánh: ngăi bớ chi̒ ni̒, kác da̭i ziḙ̂n zân tôô̭c Zaw khinh khôổng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang chấn bi̭ kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ xă̭n xa̒ng tham za Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019)
Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính xḙ kỏ kác hwa̭t dôô̭ng nối bâ̭t: Lḙ̂ khai ma̭c va̒ lḙ̂ hô̭i dươ̒ng fổ "Sắc mâ̒w văn hwả Hwa̒ Bi̒nh”, chi̒nh ziḙ̂n ngḙ̂ thwâ̭t Chiêng Mương vởi chú dê̒ "Hwa̒ Bi̒nh – Âm vang nguô̒n kô̭i” zư̭ kiển tố chức baw ngă̒i 2/11. Kuô̭c thi ngươ̒i dḙp Xử Mươ̒ng, chung kết zư̭ kiển ngă̒i 3/11, tố chức fát dôô̭ng cuô̭c thi bớ kuổi khảng 6/2019. Tlưng bă̒i, chi̒nh ziḙ̂n Zi xán văn hwả dă̭c xắc kác zân tôô̭c Mươ̒ng, Thải, Zaw, Mông, Tă̒i kuố tính, zư̭ kiển ngă̒i 1 – 5/11. Liên hwan ấm thư̭c va̒ zởi thiḙ̂w xán vâ̭t Hwa̒ Bi̒nh, zư̭ kiển xâi zư̭ng 1 kí lṷc Guiness wê̒l ấm thư̭c kô̭ lả zân tôô̭c Mươ̒ng tính Ha̒ Bi̒nh, thơ̒i zan bớ ngă̒i 3 – 5/11. Liên hwan chi̒nh ziḙ̂n ngê̒ chiê̒n thôổng kác zân tô̭c tloong tính. Hô̭i tháw fát chiến xán fấm zu li̭ch. Liên hwan ánh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh – Đất nước- Kon ngươ̒i”. Môô̭ch xổ chương chi̒nh kết hơ̭p zu li̭ch diḙ̂ fương....
Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭ - van hwả – zu li̭ch kwi mô lởn, ản tố chức nhă̒m tôn vinh nhửng zả tli̭ văn hwả dă̭c xắc kuố vu̒ng dất, kon ngươ̒i tính Hwa̒ Bi̒nh; kwáng bả dêểnh ba̭n be̒ tloong nước va̒ kuốc tể iê̒m năng, thể meḙnh fát chiến kinh tể, văn hwả zân tô̭c, dấi meḙnh xúc tiển zu li̭ch vớ rôô̭ng, vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm, thu hút dâ̒w tư, ta̭w diê̒w kiḙ̂n nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính
Vởi nhê̒w ha̭wt dôô̭ng dă̭c xắc, Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 xḙ la̒ xư̭ kiḙ̂n nối bất tloong nhửng khảng kuổi năm 2019, hưở hḙn ta̭w khức hút meḙnh dớ ha̒ng tliḙ̂w zu kheéch thi̒m wê̒l meénh dất, kon ngươ̒i Hwa̒ Bi̒nh.

Thu Chang

KÁC TIN KHÁC