(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...Fôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính.

Tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, WVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính; Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng; lẳnh da̭w thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.
Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, tính ha da̒ chú dôô̭ng thưch hiḙ̂n dê̒ ản, kể hwă̭ch hă̒nh dôô̭ng tải kơ kẩw ngă̒nh n ngiḙ̂p, dấi leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng n thôn mởi, kác chương chi̒nh, mṷc tiêw fát chiến kuố ngă̒nh, chương chi̒nh, zư̭ ản tlêênh diḙ̂ ba̒n; tham mưw thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch thúc dấi fát chiến xán xwất. 6 kảng dâ̒w năm, hâ̒w hết kác chí tiêw fát chiến ngă̒nh dê̒w vươ̭t hwă̭c vươ̭t tương dương ku̒ng ki̒; zả tli̭ xán xwất thew zả xo xẳnh ngă̒n nôông ngiḙ̂p, lâm ngiḙ̂p, thwí xán ước da̭t 4.382 tí dôô̒ng, vươ̭t 4,2% xo ku̒ng ki̒...
Twi nhiên, tải kơ kẩw ngă̒nh ta̭i môô̭ch xổ diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n ko̒n châ̭m, hiḙ̂w kwá chươ thư̭c xư̭ ro̭ nét. Môô̭ch xổ kơ chể, chỉnh xắch hổ chơ̭ fát chiến xán xwất gẳn ku̒ng thi̭ tlươ̒ng dâ̒w tha, kwa kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n ko̒n bất kâ̭p, kâ̒n xướ dối, bố xung cho fu̒ hơ̭p. Da̒ww tư kuố kác zwanh ngiḙ̂p baw nôông ngiḙ̂p, nôông thôn, nhất la̒ xán xwấtt kôông ngḙ̂ kaw ko̒n ít. Zi̭ch bêḙ̂nh tá kủi châ Fi (ZBTKCF) ziển biển fức ta̭p, khỏ kiếm xwát da̒ ánh hướng dêểnh chăn ruôi tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Tỉnh dêểnh ngă̒i 24/5, to̒n tính da̒ kỏ 20 xa̭, fươ̒ng kuố 4 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ xwất hiḙ̂n ZBTCF kỏ tôống xổ kủi tiêw hwí 563 kon.
Bớ thư̭c tể, tính dê̒ ngi̭ T.Ư chí da̭w kác tính, thă̒nh fổ dang kỏ zi̭ch TKCF kâ̒n thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc wiḙ̂c kiếm xwát mo̭l va̒ fương tiḙ̂n tha, baw vu̒ng zi̭ch chăng dớ lâi lan dêểnh kác diḙ̂ fương chươ kỏ zi̭ch va̒ da̒ kôông bổ hết zi̭ch. Dươ Hwa̒ Bi̒nh baw vu̒ng khôổng chể dổi với kác zi̭ch bêḙ̂nh ngwi hiếm nhơ: lớ mô̒m loong moỏng, kủm za kâ̒m, vỉ tlước nơi Hwa̒ Bi̒nh mới chí dươ baw vu̒ng dḙ̂m.
Dê̒ ngi̭ Chỉnh fú ưw tiên bổ chỉ nguô̒n lư̭c thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch khwiển khích zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư baw nôông ngiḙ̂p, nôông thôn, dă̭c biḙ̂t la̒ kác zư̭ ản ửng zṷng nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw, kôông ngḙ̂ xinh hoo̭c, kôông ngḙ̂ 4.0 thew Ngi̭ di̭nh xổ 57/2018NĐ-CP; chỉnh xắch thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ di̭nh xổ 98/2018/NĐ-CP kuố Chỉnh fú  wê̒l chỉnh xắch khwiển khích fát chiến hơ̭p tác, liên kết tloong xán xwẩt va̒ tiêw thṷ xán fấm nôông ngiḙ̂p.
Fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, WVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ la̒ ro̭ thêm môô̭ch xổ thwâ̭n lơ̭i, khỏ khăn tloong fát chiến nôông ngiḙ̂p kuố tính, dôô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̭ Bô̭ NN&PTNT kỏ di̭nh hưởng chiến môô̭ch fâ̒n chăn ruôi kủi, ka sang chăn ruôi da̭i za xúc. Bô̭ kỏ chỉnh xắch hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p tl wiḙ̂c fát chiến zôổng fṷc vṷ nhu kâ̒w ngươ̒i chăn ruôi... Dê̒ ngi̭ Bô̭ zúp tính xâi zư̭ng môô̭ch xổ nha̒ mẳi chể biển gô̭, bớ tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng wê̒l rư̒ng, nểw kỏ nhửng nha̒ mẳi chể biển xḙ vớ tha hưởng mơit cho xán xwất lâm ngiḙ̂p kuố tính.
Kết lwâ̭n buối la̒ wiḙ̂c, Bô̭ tlướng Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng cho ră̒ng, bớ khi̒ tính Hwa̒ Bi̒nh hwa̒nthiḙ̂n kác kôông chi̒nh tloo̭ng diếm va̒ wa̒n thiḙ̂n môô̭ch xổ thiết chể dổi ngwa̭i nă̒m tloong vu̒ng Thú dô. Tính da̒ fát hwi ản lơ̭i thể, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tải kơ kẩw nôông ngiḙ̂p, kỏ nhửng bước di bê̒n vưng, nhất la̒ tính da̒ kỏ nhửng vu̒ng kâl ha̒ng hwả rất dảng kế kung kấp xán fấm cho khu vư̭c va̒ ká nước.
Riêng wê̒l fát chiến lỉnh vư̭c da̭i za xúc, Bô̭ tlướng Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng deẻnh za kaw va̒ gi nhâ̭n xư̭ kổ gẳng, thă̒nh kôông kuố Kôông ti KF chăn ruôi T&T 159. Dôô̒Ng chỉ cho ră̒ng ni la̒ mô hi̒nh di tlước môô̭ch bước, mang tỉnh hiḙ̂n da̭i, dôô̒ng nhất. Tlước hết tính Hwa̒ Bi̒nh tải kơ kẩw ngăi baw kác kon da̭i za xúc, koi ni la̒ hta̭ nhân, bớ rỉ fát chiến thêm nhê̒w zwanh ngiḙ̂p ha̭t nhân. Ngươ̒i nôông zân kâ̒n tâ̭n zṷng kác fể fấm nôông ngiḙ̂p dớ biển thee̒nh kác xán fấm kă̭nh chănh. Dê̒ ngi̭ tính dấi meḙnh hơn tloong chuô̭i liên kiết, dă̭c biḙ̂t la̒ chiến xinh kể cho ngươ̒i zân va̒ ku̒ng la̒ môô̭ch bước ha̭n chể rúi ro zi̭ch bêḙ̂nh  tloong  chăn ruôi.
Bô̭ tlướng dê̒ ngi̭ lẳnh da̭w tính Thải bi̒nh tiếp tṷc kứ dwa̒n kôông tác dêểnh Hwa̒ Bi̒nh dớ ngiên kửw khu hơn, hoo̭c tâ̭p mô hi̒nh kuố kôông ti T&T. Ni xḙ la̒ nê̒n táng thôông tin, la̒ hưởng di mởi zúp Thải Bi̒nh fát chiến chăn ruôi da̭i za xúc di dôi vởi tải kơ kẩw kinh tể nôông thôn. Moong 2 tính kỏ kwiết tâm mởi dớ tải kơ kẩw nôông ngiḙ̂p, xâi zư̭ng nôông thôn mởi thee̒nh kôông hơn nươ̭.

 

Các đồng chí UVBCH T.Ư Đảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ NN&PTNT thăm khu chăn nuôi bò thịt của Công ty CP chăn nuôi T&T 159. Kác dôô̒ng chỉ WVBCH T.Ư Dáng: Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Bu̒i Văn Tính, Bỉ thư Tính wí vfa kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính, Bô̭ NN&PTNT thăm khu chăn Ruôi Bo̒ thi̭t kuố Kôông ti KF chăn Ruôi T&T 159
Tloong khuôn khố kuố chiển thăm, dwa̒n kôông tác da̒ dêểnh thăm, thi̒m hiế thư̭c rể xán xwất, chăn ruôi da̭i za xúc kuố Kôông ti KF chăn ruôi T&T 159 ta̭i xa̭ Iên Mông, TF Hwa̒ Bi̒nh.

Hwa̒ng NgaKÁC TIN KHÁC