(HBD) – Thơ̒I zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) luôn kwan tâm dêểnh wiḙ̂c fát chiến va̒ nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Kwa rỉ da̒ thu hút dôông dáw ngươ̒i zân tham za va̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n ó thế thiểw vởi nhân zân tloong xa̭. Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởiKác ha̭t nhân văn ngḙ̂ kuố xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) biếw ziḙ̂n ta̭i chương chi̒nh Ngă̒i dwa̒n viên zo Hwiḙ̂n Dwa̒n tố chức.

Foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng ta̭i xa̭ Zân Hwa̒ fát chiến dôô̒ng dê̒w ta̭i 5 xỏm, dê̒w thă̒nh lâ̭p ản dô̭i văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Mối dô̭i văn ngḙ̂ kỏ khwáng 20 ha̭t nhân. Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối ta̭i kác xỏm thă̒nh lâ̭p ản Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Khôổng bui, khôổng khwé” la̒ xân chơi bố ích kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng văn hwả, văn ngḙ̂, TZTT xôi dôô̭ng, kóp fâ̒n nơng kaw khức khwé, la̒ foong fủ dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i kaw thuối. Năm 2010, xa̭ Zân Hwa̒ tha̒nh lâ̭p KLB "Thơ ka Viên Nam xeenh”, ka̭ nf kỏ 34 tha̒nh viên zo dôô̒ng chỉ Lê Văn khang la̒ Chú nhiḙ̂m, KLB la̒ dươ̭c tṷ ho̭p nhửng tâm hô̒n iêw thơ ka tlêênh to̒n diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Ha̒ng năm KLB  fổi hơ̭p vởi Ban Văn hwả xa̭, Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tố chức dêm hô̭i ngwiên tiêw baw zi̭p ră̒m khảng chiêng. KLB thươ̒ng xwiên di zaw lưw pơ̭i kác KLB thơ ka kuố tính. KLB fát chiến thee̒nh môô̭ch tloong nhửng KLB kỏ hwa̭t dôô̭ng văn hwả, van ngḙ̂ meḙnh kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn.
Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bô̭, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Zân Hwa̒ chiê xé: Zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 85% zân xổ to̒n xa̭. Chỉnh vi̒ thể Zân Hwa̒ luôn kwan tâm dă̭c biḙ̂t dêểnh  zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng kwa lơ̒i ka, thiểng hát, zi xsna văn hwả nhơ Chiêng Mươ̒ng. To̒n xa̭ Zân Hwa̒ ko̒n khwáng 30 kẳi chiêng, tloong rỉ 4/5 xỏm dê̒w thă̒nh lâ̭p dô̭i chiêng. Xỏm Aw Chă̭ch la̒ xỏm zwi nhất ko̒n dú 12 kẳi chiêng, baw ngă̒i hô̭i la̒ng kác kṷ kaw niên hưởng zâ̭n, ră̭i kon chẩw deẻnh chiêng kỏ ba̒i, kỏ nhi̭p. Chỉnh kwiê̒n xa̭ ko̒n tích kư̭c kứ ha̭t nhân văn ngḙ̂ kuố kác xỏm tham za lố chiê̒n ră̭i chiêng zo Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n tố chức.
Kác la̒n diḙ̂w zân ka, thươ̒ng rang, bô̭ meḙnh... ản kác dô̭i văn ngḙ tâ̭p liḙ̂n va̒ tham za kác kuô̭c thi zo hwiḙ̂n tố chức va̒ da̭t nhê̒w zái kaw. Năm 2018, dô̭i văn ngḙ̂ xa̭ Zân hwa̒ da̭t zái A nô̭i zung muổ zân zan ta̭i Liên hwan Ngḙ̂ thwât kwâ̒n chủng hwiḙ̂n Ki̒ Xơn; zái ba kuô̭c thi kỏi beẻnh chẻw khew ta̭i Hô̭i xwân kuố hwiḙ̂n năm 2019.
Nhửng tiết mṷc văn ngḙ̂ zo chú iểw chính thă̒nh viên tloong dô̭i za̒n zư̭ng, kỏ lôô̒ng gép tiên chiê̒n dươ̒ng lổi, chỉnh xắch, kác nô̭i zung kuố foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả”, xâi zư̭ng nôông thôn mởi... Baw nhửng ngă̒i thết khắp xa̭ ớ no i kỏ thiẻng hát. Chất lươ̭ng foong tla̒w văn hwả, văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng thế hiḙ̂n dơ̒i khôổng tinh thâ̒n foong fủ, chắch nhiḙ̂m tư̒ng thă̒nh viên tham za va̒ di̭nh hưởng kuố chỉnh kwiê̒n tloong wiḙ̂c vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả”. Năm 2018 to̒n xa̭ kỏ 477/564 hô̭ da̭t zanh hiḙ̂w za di̒nh văn hwả bă̒ng 84,57%, 5/5 la̒ng da̭t zanh hiḙ̂w văn hwả.

Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.