HBDT) – Ngă̒i 12/8 Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tố chức Hô̭i ngi̭ xinh hwa̭t chwiên dê̒ 50 năm thư̭c hiên Di chúc kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (1969 - 2019). Dêểnh zư̭ kỏ kác dôông chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Wí viên BCH Dáng bô̭ tính, lảnh da̭w HDNZ, UBNZ tính, Dwa̒n Da̭i biếw Kwuốc hô̭i tính; lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức liên kwan. Hô̭i ngi̭ ản tố chức chư̭c tiển nổl dâ̒w kâ̒w với kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính

Hô̭i ngi̭ da̒ iểng FGx.Tx Dwa̒n Thể Hanh, záng viên kaw kấp Hoo̭c viḙ̂n Chỉnh tli̭ Kwuốc za Hô̒ Chỉ Minh fố biển môô̭ch xổ nô̭i zung nhơ: Hwa̒n kánh tha dơ̒i kuố Zi chúc; nô̭i zung Zi chúc, kháng di̭nh ỉ ngiḙ̂, zả tli̭ lỉ lwâ̭n va̒ thư̭c tể xâw xắc kuố tư tướng Hô̒ Chỉ Minh tloong bán Zi chúc, nhất la̒ Dáng kâ̒m kwiê̒n, bô̒i zươ̭ng thể hḙ̂ kách mang cho dơ̒i khâw, chăm lo dơ̒i khôổng nhân zân va̒ fát hwi tinh thâ̒n kwuốc tể...

Thư̭c hiḙ̂n Zi chúc kuố Bác, tloong 50 năm kwa, nhất la̒ khâw hơn 30 năm dối mởi, da̒ da̭t ản nhửng tha̒nh tư̭w KT-XH to lởn. Dơ̒I khôông nhân zân ản kái thiḙ̂n dảng kế, vai tlo̒ kuố Măt tlâ̭n va̒ khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c ản kúng kỏ, tăng kươ̒ng. Vi̭ thể kuố zân tôô̭c tlêênh thể zởi ản nơng kaw. To̒n Dáng, to̒n zân ha kwiết tâm fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n thắng lơ̭i Zi chúc thiêng liêng va̒ kon dươ̒ng kách ma̭ng ma̒ Dáng va̒ Bác Hô̒ da̒ lươ̭ cho̭n "Xâi zư̭ng môô̭ch nước Viḙ̂t Nam hwa̒ bi̒nh, thôổng nhất, dôô̭c lâ̭p, zân chú va̒ zâ̒w meḙnh”. Khắng di̭nh xư̭ dủng dẳn kúo tư tướng Hô̒ Chỉ Minh tloong xư̭ ngiḙ̂p dẩw chanh, báw vḙ̂ Tố kwuốc ku̒ng nhơ tloong xư̭ ngiḙ̂p dối mởi dất nước va̒ hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.

 

 


Kác da̭i biếw zư̭ Hô̭i ngi̭ xinh hwa̭t chwiên dê̒ 50 năm thư̭c hiên Di chúc kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh

 

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính khắng di̭nh: Bán Zi chúc kuố Chú ti̭h Hô̒ Chỉ Minh luôn dôô̒ng ha̒nh vởi Dáng, vởi nhân zân tlêênh kon dươ̒ng xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kwuốc. Wiḙ̂c tố chức buối xinh hwa̭t chwiên dê̒ dê̒ 50 năm thư̭c hiên Di chúc kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kố Bô̭ Chỉnh tli̭ la̒ wiḙ̂c la̒ kan tloo̭ng va̒ kâ̒n thiết, la̒ zi̭p dớ kản bô̭ va̒ dáng viên tư̭ xoi mêê̒nh, tư̭ răn i wê̒l da̭w dức, lổi khôổng dớ tiển bô̭ hơn nươ̭. Thư̭c hiḙ̂n Zi chú kuố Bác, hơn khi̒ no̒, mối kản bô̭, dáng viên fái da̭ch lơ̭i ích luố kác ma̭ng, kuố nhân zân lêênh tlêênh hết, kổ gẳng hoo̭c tâ̭p, re̒n liḙ̂n, kổ gẳng hoo̭c tâ̭p, nơng kaw chi̒nh dô̭ dớ la̒ tốt mo̭i nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Kiên kwiết kwét xa̭ch chú ngiḙ̂ kả nhân, nơng kaw da̭w dức kách ma̭ng, kỏ tinh thâ̒n do̒n kết, tỉnh tố chức, kí lwâ̭t kaw, tôn tloo̭ng va̒ fát kwi kwiê̒n la̒ chú tâ̭p thế kuố nhân zân.

Dôô̒ng chỉ Fỏ Bỉ thư TC Tính wí iêw kâ̒w: Kác kấp wí, tố chức Dáng, diḙ̂ fương, kơ kwan, dơn vi̭ tố chức kwản chiḙ̂t, chiến khai dơ̭t xinh hwa̭t chwiên dê̒ 50 thư̭c hiḙ̂n Zi chú kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh. Tiếp tṷcthư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ gẳn vởi thư̭c hiḙ̂n kác Ngi̭ kwiết kuố Tlung ương wê̒l xâi zư̭ng, chính dổn Dáng, wê̒l dối mởi, xắp xếp bô̭ mẳi, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, wê̒l xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭ va̒ chách nhiḙ̂m nêw kương kuố kản bô̭, dáng viên, tlước hết la̒ ngươ̒i dửg dâ̒w. Chú dôông la̒ tốt kôông tác chấn bi̭ Da̭i hô̭i Dáng bo̭ tính lâ̒n thử XVII nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025. Tiếp tṷc xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ gẳn vởi ra̒ xwát, bố xung kwi hwa̭ch kản bô̭ lảnh da̭w, kwán lỉ kác kấp. Zư̭ vưng ngwiên tác xinh hwa̭t Dáng, nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bôh. Xiết chă̭t kí lwâ̭t, kí kương ha̒nh chỉnh. Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá zảm xát, fán biḙ̂n xa̭ hô̭i, kóp ỉ xâi zư̭ng Dáng, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ tloong kheḙch, vưng meḙnh, ta̭w khức meḙnh tôống hơ̭p thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020.

Lê Chung

 


KÁC TIN KHÁC


UBNZ tính ho̭p thươ̒ng ki̒: Kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.

Fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.

Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.