(HBDT) – Ngă̒i 26/11, ta̭i Kung Văn hwả tính da̒ ziḙ̂n tha lḙ̂ tôống kết, tlaw zái Kuô̭c thi Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Xư̭ kiḙ̂n zo Xớ VH-TT&ZL, Hô̭I Van hoo̭c - Ngḙ̂ thwâ̭t va̒ Da̒i FT-CH tính fổi hơ̭p tố chứcBan Tố chức tlaw zái nhất cho nô̭i zung video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

Kuô̭c thi nhă̒m tăng kươ̒ng zởi thiḙ̂w, kwáng bả hi̒nh ắnh wê̒l kon ngươ̒i, bán xắc văn hwả dă̭c xắc, da za̭ng, foong fủ, dôô̭c dảw; nhửng kắnh kwan thiên nhiên dḙp, kác zi tích li̭ch xứ văn hwả, zănh lam thẳng kắnh va̒ kác xán fấm zu li̭ch dă̭c chưng zoong la̭i ẩn tương vởi zu kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể tlêênh Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Kwa rỉ lươ̭ cho̭n nhửng tác fấm ắnh dḙp, video clip tiêw biếw, xwất xắc wê̒l Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh fṷc vṷ cho kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển dâ̒w tư zu li̭ch tlêênh hô̒. Khwiển khích, tôn vinh kác tác zá kỏ tác fấm zoong zả tli̭ xảng ta̭w tloong lỉnh vư̭c ngḙ̂ thwâ̭t kwăi fim, nhiếp ắnh.
Khâw môô̭ch thơ̒i zan fát dôô̭ng, dêểnh ngă̒i 16/10/2019, Ban Tố chức da̒ tiếp nhâ̭n 405 tác fấm ắnh kuố 18 tác zá, ngḙ̂ xi̭ chwiên ngiḙ̂p va̒ ó chwiên tham za kuô̭c thi. Tloong rỉ kỏ 30 tác fấm xưw tâ̒m wê̒l khu Thác Bơ̒, chơ̭ Bơ̒, khôông Da̒ tlước khi khới kôông xâi zư̭ng kôông chi̒nh thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh, kổ mô̭ch xổ tư liḙ̂w ản chṷp bớ thơ̒i Fáp thuô̭c. Ban Tố chức ku̒ng nhâ̭n ản 18 video clip kwáng bả wê̒l Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kuố 9 dơn vi̭ va̒ kả nhân kới wê̒l zư̭ thi.
Tôống kết kuô̭c thi, Ban Tố chức da̒ tlaw zái nhát cho tác fấm ắnh "Vi̭nh Ha̭ Long thu nhó” kuố tác zá Ngwiḙ̂n Xwân Thanh; 2 zái nhi̒: "De̒n Bơ̒ ngă̒i xwân” – Ngwiḙ̂n Xwân Thanh, "La̭ng lḙ ban tlươ” – Dinh Hái; 3 zái ba: "Ruôi tương lai” – Ngwiḙ̂n Xwân Thanh, "Rẳng khởm Ba Khan” – Thải Kiên; "Zu kheéch chái ngiḙ̂m thwiê̒n Kayak ta̭i Da̒ Bắc” – Hwa̒ng Minh va̒ 10 zái khwiển khích, tlaw 10 zái fṷ ză̒nh cho kác xưw tâ̒m ắnh wê̒l khu Thác Bơ̒, chơ̭ Bơ̒, khôông Da̒ tlước khi dắp dâ̭p ngăn khôông xâi zư̭ng kôông chi̒nh thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh wê̒l kác nha̒ xưw tâ̒m.
Zái nhất nô̭i zung video clip ản tlaw cho tác fấm "Loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh – ho̒n ngoo̭c xeenh khươ nủi rư̒ng Tâi Bắc” kuố Da̒i FT-CH tính; 2 zái Nhi̒: "Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh – Vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ” – Da̒i FT-CH tính, "Bán xắc va̒ hô̭i nhâ̭p” – Ngwiḙ̂n Xwân Thanh; 3 zái ba: "Zu li̭ch xinh thải hô̒ Hwa̒ Bi̒nh” – Da̒i VOV, "Zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh hấp zâ̭n va̒ kwiển rṷ” – Da̒i FT-CH ti̒nh, "Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh goóc ngỏ tlêênh kaw” kuố Tlung tâm Văn hwả, Chiê̒n thôông hwiḙ̂n Kaw Fong va̒ 10 zái Khwiển khích cho kác tác fấm kỏ chất lươ̭ng tốt.

Thwỉ Hă̒ng

KÁC TIN KHÁC


Niê̒m tin mởi tlêênh kwê hương Mươ̒ng Dôô̭ng

(HBDT) – Kwê hương Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng dang bước baw muô̒ thu li̭ch xứ. Thu kuố chiê̒n thôổng eenh hu̒ng, kiên kươ̒ng kắch ma̭ng, kuố xư̭ do̒n kết, thôổng nhất, ku̒ng chung khức fẩn dẩw hưởng dêểnh tương lai xản la̭n, ẩm ro. Dâ̒n tôi kám nhân xâw xắc xư̭ chiến mêê̒nh kuố Mươ̒ng Dôô̭ng ngửng ngă̒i kuổi khảng 8.