(HBDT) – Thew bảw kảw deẻnh zả kuố Xớ NN&PTNT, kết thúc tlôông rư̒ng tâ̭p chung, năm năi to̒n tính tlôông ản 6,3 ngi̒n ha, vươ̭t 7,4% kể hwă̭ch. Tloong khảng 10, kác diḙ̂ fương khai thác rư̒ng tlôông ản tlêênh 654 ha, xán lươ̭ng khânh 34.000m3 gô̭, khai thác kâl tlôông fân tản 415 m3, tlêênh 19.960 ster kúi; 48.256 kâl bương, few, luô̒ng; 657 tẩn văng; 4,4 tẩn zươ̭c liḙ̂w. Thu nhâ̭p wê̒l rư̒ng da̭t 43 tí dôô̒ng.

Lḙ̂ khai chương thỉ diếm hwa̭t dôô̭ng xe 4 beẻnh kuố Hơ̭p tác xa̭ vâ̭n tái zu li̭ch Kwang Minh

(HBDT) – Khởm ngă̒i 29/11, Liên minh HTX tính, HTX vâ̭n tái zu li̭ch Kwang Minh da̒ tố chức khai chương thỉ diếm hwa̭t dôô̭ng xe 4 beẻnh chă̭l bă̒ng năng lươ̭ng diḙ̂n fṷc vṷ tham kwan zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Kwang Thẳng, Fỏ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n ku̒ng môô̭ch xổ foo̒ng, ban liên kwan.

Ngă̒nh NN&PTNT tính ha tham za Chiến la̭m thă̒nh tư̭w wê̒l “Tam nôông”

(HBDT) – 27/11, ta̭i Ha̒ Nô̭i, nga̒nh NN&PTNT tính ha tham za Chiến la̭m thă̒nh tư̭w 10 wê̒l tam nôông "nôông ngiḙ̂p, nôông zân va̒ nôông thôn”. Ni la̒ chương chi̒nh hwa̭t dôô̭ng nă̒m tloong chuô̭i xư̭ kiḙ̂n Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Tlung ương 7, khwả X.

13 zwanh ngiḙ̂p, HTX tính tham za hô̭i ngi̭ zaw thương kết nổl kung – kâ̒w ha̒ng hwả năm 2018.

(HBDT) – Ngă̒i 21/11, ta̭i thă̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, 11 zwanh ngiḙ̂p, HTX tính ha da̒ tham za hô̭i ngi̭ zaw thương kết nổl kung – kâ̒w ha̒ng hwả zươ̭ tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i pơ̭i kác tính, thă̒nh fổ năm 2018. Ni la̒ hô̭i ngi̭ ha̒ng năm zo Bô̭ Kôông Thương, UBND thă̒nh fổ Ha̒ Nô̭i fổi hơ̭p ku̒ng kác tính, thă̒nh fổ tloong ká nước tố chức.

Năng xwất bưới dó Tân La̭c da̭t tlung bi̒nh 30 tẩn/ha

(HBDT) – Ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ khwáng 1.046 ha bưới, tloong rỉ kỏ 395ha dang cho thu hwă̭ch. Thew deẻnh zả kuố UBND hwiḙ̂n, năng xwất kâl bươ̒i vuu 2018 – 2019 thấp hơ ku̒ng ki̒ năm tlước zo chi̭w ánh hướng bất lơ̭i pớ kác iểw tổ tư̭ nhiên, ngỏ chung bưới vấn la̒ kâl tlôô̒ng chú lư̭c cho hiḙ̂w kwá kinh tể nối bâ̭t nhất

Kiếm tra wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kwi chể zân chú ớ kơ xớ ta̭i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 23/11, Do̒n kiếm tla kuố Ban chí da̭w (BCD) thư̭c hiḙ̂n n kwi chể zân chú (KCZC) ớ kơ xớ zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ tiển ha̒nh kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n KCZC ta̭i i Xớ Zaw thôông vâ̭n tái (ZTVT). Tham za do̒n kỏ da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh kuố tính.

Nôông zân hwiḙ̂n Kim Bôi paw muô̒ la̒ vṷ dôông

(HBDT) – Tlung tâ̒n khảng 11, wiḙ̂c la̒ vṷ dôông ta̭i kác xa̭ roo̭c thew ảng khả 12B: Vỉnh Dô̒ng, Ha̭ Bi̒, Kim Bi̒nh, Nam Thươ̭ng, Sa̒w Bẳi (Kim Bôi)... ớ no i khấn chương. Mâ̒w xeenh mướt kuố vṷ dôông da̒ fú khắw tlêênh keẻnh dôô̒ng xỏm Mở Dô̒l, Mở Khwắc, Mơe Dả xa̭ Ha̭ Bi̒. Nôông zân hâ̭m huối la̒ vṷ dôông cho ví khung thơ̒i vṷ, dươ̭c la̒ kă̒l dất, dươ̭c nó fân, dươ̭c la̒ za̒n lew, khu thưởi kâl...

Kư̭w chiển binh xa̭ Lủng Vân tích kư̭c fát chiến kinh tể

(HBDT) – Nhă̒m zúp hô̭i viên kỏ dôô̭ng lư̭c vươn lêênh fát chiến kinh tể, thơ̒i zan kwa, Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) xa̭ Lủng Vân (Tân La̭c) luôn kwan tâm, dôô̭ng viên hô̭i viên nêu cao ỉ chỉ tư̭ kươ̒ng, chăng chi̭u dỏl nge̒w, thi duô law dôô̭ng, xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n tích kư̭c paw kôông tác zám nge̒w ta̭i diḙ̂ fương

Zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ta̭i xa̭ Xwất Hwả, Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông Hô̭i Nôông zân tham za xâi zư̭ng Nôông thôn mởi. Tham zư̭ zaw lưw kỏ kác dô̭i nôông zân kuố 3 xa̭ Xwất Hwả, Liên Vṷ, Vṷ Lâm.

Ki̭ xư tlé thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng pớ vươ̒n ươm

(HBDT) – Tốt ngiḙ̂p da̭i ho̭c pơ̭i tẩm bă̒ng ki̭ xư lo̭i khả, eenh Bu̒i Văn Tươ̒ng, xỏm Xung 2, xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) lươ̭ cho̭n kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p ta̭i kwê hương pơ̭i mô hi̒nh cho̒n va̒ nhân zôổng kâl tlói ku̒ng môô̭ch xổ kâl dă̭c xán khác ớ diḙ̂ fương. Khâw 5 năm, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ, vươ̒n ươm da̒ zoong la̭i nguô̒n thu ha̒ng tlăm tliḙ̂w cho eenh cha̒ng ki̭ xư tlé ngươ̒i Mươ̒ng.

Eenh Hwa̒ng Văn Zang la̒ zâ̒w pớ tlôông kâl tlói

(HBDT) – Ươ kâl, mển dất, tư zwi khác pơ̭i nhê̒w ngươ̒i, khâw hơn chṷc năm, eenh Hwa̒ng Văn Zang da̒ kỏ vươ̒n 400 kâl tlói, kỏ kwi mô nhất vu̒ng La̭c Xơn. Wa̒i tha za di̒nh eenh ruôi ha̒ng tlăm kon kủi bán diḙ̂, tlôông 2ha kam loo̒ng wa̒ng dang ớ thơ̒i ki̒ kinh zwanh. Mô hi̒nh kinh tể dang vâ̭n hă̒nh chí tloong ít năm nươ̭, eenh Zang kỏ thes thu nhê̒w tí dôô̒ng bớ baảnh hô̭t tlói.

Tlêênh 5 ha dắc an twa̒n VietGAP cho thu hwă̭ch xán fấm

(HBDT) – Tloong khuôn khố Zư̭ ản tlôông dắc an twa̒n thew chuô̭i xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm, ta̭i vu̒ng Zư̭ ản xa̭ Tân Xơn (Mai Châw) kỏ tlêênh 5 ha dắc an twa̒n VietGAP da̒ cho cho thu hwă̭ch xán fấm

Nhê̒w mô hi̒nh kinh tể hiḙ̂w kwá ản xâi zư̭ng va̒ nhân rôô̭ng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n nô̭i zung thử nhất wê̒l do̒n kết zúp dơ̭ fát chiến kinh tể, xwả dỏl, zám nge̒w kuố kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh”, MTTQ to̒n tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i kác tố chức tha̒nh viên xâi zư̭ng ản nhê̒w mô hi̒nh diếm wê̒l fát chiến kinh tể zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw.

Kư̭w chiển binh xa̭ Thanh Lương năng dôô̭ng, xảng ta̭w tlêênh mă̭t tlâ̭n kinh tể

(HBDT) – "Khi̒ hơ thi̒m ză̭c ma̒ deẻnh, năi zô̒n diê̒n, dối thướ, thi̒m kâl, kon zôổng kỏ năng xwất kaw dớ ruôi tlôô̒ng, thi̒m ngê̒, ta̭w wiḙ̂c dớ la̒ zâ̒w”. Dó la̒ fương châm kuố hô̭i viên Kư̭w chiển binh (KCB) xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn) tlêênh mă̭t tlâ̭n kinh tể. Thew thôổng kên năm 2017, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i kuô kản bô̭, hô̭i viên KCB xa̭ da̭t 29 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i. To̒n hô̭i ko̒n 6 hô̭ nge̒w, chiểm tí lḙ̂ 3%.

Fát chiến hơ̭p tác xa̭ gẳn ku̒ng chuô̭i zả tli̭

(HBDT) – Môô̭ch tloong nhửng "mă̭t xích” kwan tloo̭ng zái lwiêtd dâ̒w tha cho xán fấm nôông ngiḙ̂p ka̭ ni̒ la̒ fát chiến kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) thew mô hi̒nh gẳn ku̒ng chuô̭i zả tli̭. Ni la̒ bưcớ di thích hơ̭p dớ nơng kaw zả tli̭ va̒ khức kă̭nh chănh cho nôông xán khi̒ hô̭i nhâ̭p kuốc tể. Tloong hwa̒n kắnh ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tính ha kwi mô nhó, mănh mủn, da fâ̒n xán xwất thew kiếw chiê̒n thôổng thi̒ xư̭ liên kết ka̭ng kâ̒n thiết, nhất la̒ liên kiết thew chuô̭i zả tli̭ gẳn ku̒ng xâi zư̭ng thương hiḙ̂w ha̒ng hwả.

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn fát hwi hiḙ̂w kwá vổn ưw da̭i

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, NHCSXH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá chương chi̒nh wăl cho kác tỉn zṷng ưw da̭i. Ni ản koi la̒ kôông kṷ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒, dám báw an xinh xa̭ hô̭i cho nhân zân kác zân tô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n, nhơ̒ thiể kuô̭c khôổng ngươ̒i zân ngă̒i ka̭ng ản kái thiḙ̂n.

Hwi dôô̭ng tlêênh 306.500 ngă̒i kôông tloong chiển zi̭ch to̒n zân la̒ thwí lơ̭i nô̭i dôô̒ng khảng 11/2018

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n chí thi̭ kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c fát dôô̭ng chiển zi̭ch to̒n zân la̒ thwí lơ̭i nô̭i dôô̒ng baw khảng 4 va̒ khảng 11 ha̒ng năm, Chi kṷc Thwí lơ̭i – Xớ NN&PTNT da̒ tôống hơ̭p kể hwă̭ch zư̭ kiển kuố kác diḙ̂ fương tloong chiển zi̭ch to̒n zân la̒ thwí lơ̭i nô̭i dôô̒ng khảng 11/2018. Thew rỉ to̒n tính xḙ hwi dôô̭ng tlêênh 306.500 ngă̒i kôông dớ thư̭c hiḙ̂n kác ha̭ng mṷc: da̒w dắp hơn 277.000m3 dất, fát ro̭n 1.290.000m2 mải dâ̭p, bơ̒ kêênh, mương, xâi ke̒ 5.000m3 khṷ... Ước zả tli̭ thư̭c hiḙ̂n tlêênh 21,46 tí dôô̒ng.

Ngươ̒i dươ kâl thanh loong wê̒l xa̭ Dông Bắc

(HBDT) – Dêểnh xa̭ Dông Bắc (Kim Bôi) ai ku̒ng biết ôông Bu̒i Văn Bi̒nh, khinh năm 1962 la̒ Bỉ thư Dáng wí xa̭, ngươ̒i da̒ dươ kâl thanh long wê̒l tlôông tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ thee̒nh kôông. Dêểnh ka̭ ni̒, bớ hiḙ̂w kwá thư̭c tể tlôông thanh loong kuố za di̒nh ôông Bi̒nh, nhê̒w hô̭ zân hoo̭c tâ̭p la̒ thew, kóp fâ̒n vớ hưởng thwát nge̒w cho xa̭.

Thi̭ chẩn Kaw Fong baw muô̒ thu hwă̭ch kam

(HBDT) – Khảng 10 la̒ thơ̒i diếm kam Kaw Fong bướ baw thu hwă̭ch. Ngăi bớ dâ̒w vṷ, nôông zân thi̭ chẩn Kaw Fong liên tṷc nhâ̭n ản hơ̭p dôô̒ng kung ửng kam dêểnh thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Mô̭i ngă̒i kỏ ha̒ng tlăm chiển kam ản xwất vươ̒n tloong kẳi bui ản muô̒, ản zả kuố ba̒ kon

Kỉ kết hơ̭p dôông tiêw thṷ kác xán fấm kâl kỏ mủi hửw kơ

(HBDT) – Ngă̒i 11/10, HTX Nôông ngiḙ̂p va̒ Thương ma̭i Mươ̒ng Dô̭ng tố chức lḙ̂ kỉ kết hơ̭p dôô̒ng tiêw thṷ xán fấm zươ̭ Nôông tla̭i hư̭w kơ Linh Zṷng pơ̭i Kôông ti Kố fâ̒n O-Cty. Linh Zṷng mô̭ch tha̒nh viên kuố HTX Mươ̒ng Dô̭ng kỏ diḙ̂ chí ta̭i thôn Dô̒ng Ngwa̒i, xa̭ Vi̭nh Dô̒ng, hwiḙ̂n Kim Bôi. O-Cty la̒ zwanh ngiḙ̂p ta̭i Ha̒ Nô̭i, chwiên kinh zwanh kác mă̭t ha̒ng thư̭c fấm hư̭w kơ kung kấp cho thi̭ tlươ̒ng Viḙ̂t Nam hưởng dêểnh xwất khấw.

Hưởng zẩn tha̒nh lâ̭p42 mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế

(HBDT) – 9 khảng năm 2018, kác kấp Hô̭i Nôông zân tloong tính da̒ hưởng zâ̭n tha̒nh lâ̭p ản 42 mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế hwa̭t dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá. Tloong rỉ kác mô hi̒nh tlôông kâl kỏ mủi, tố hơ̭p tác chăn ruôi, kác liên nhỏm xán xwất ản nhân rôô̭ng, zwi chi̒.

Xâi zư̭ng hwiḙ̂n La̭c Thwí tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố nha̒ dâ̒w tư

(HBDT) – Kỏ nhửng lơ̭i thể dă̭c thu̒, kỏ tư zwi dối mởi va̒ khát voo̭ng fát chiến, mṷc tiêw ro̭ ra̒ng, hwiḙ̂n La̭c thwí dang kỏ nhửng bước di vưng chắc khai thác tiê̒m năng, lơ̭i thể, ta̭w xư̭ bứt fả vươn lêênh tloong lỉnh vư̭c zu li̭ch, zi̭ch vṷ, fát chiến vu̒ng xán xwất ha̒ng hwả chất lươ̭ng kaw, hiḙ̂n thư̭c hwả tư zwi, khát voo̭ng dối mởi, tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n, thân thiḙ̂n kuố kác nha̒ dâ̒w tư.

Ziḙ̂n da̒n Khwiển nôông@ Nôông ngiḙ̂p “Zái fáp chăn ruôi da̭i za xúc thew chuô̭i an twa̒n thư̭c fấm vu̒ng Tlung zu miê̒n nủi fiể Bắc”

(HBDT) – Ngă̒i 4/10, ta̭i tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha Ziḙ̂n da̒n Khwiển nôông@ Nôông ngiḙ̂p "Zái fáp chăn ruôi da̭i za xúc thew chuô̭i an twa̒n thư̭c fấm (ATTF) vu̒ng Tlung zu miê̒n nủi fiể Bắc”. Chương chi̒nh zo Tlung tâm Khwiển nôông Kuốc za, Kṷc chăn ruôi, Xớ NN&PTNT tính ha fổi hơ̭p tố chức. Ziḙ̂ da̒n da̒ thu hút kác Tlung tâm Hiḙ̂p hô̭i, Nha̒ khwa ho̭c liên kwan; da̭i ziḙ̂n nga̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân kác tính ba̭n Law Kai, Fủ Tho̭, Xơn La, Iên Bải va̒ 100 da̭i ziḙ̂n nôông zân tiêw biếw tloong chăn ruôi da̭i za xúc kác xa̭ Mi̭ Hwa̒, Vỉnh Dô̒ng (Kim Bôi), Kwi Hâ̭w (Tân La̭c)

Tố chức tlôông 2 ha dắc VietGAP

(HBDT) – HTX zi̭ch vṷ va̒ fát chiến Tam Hwa̒, xa̭ Tân Xơn (Mai Châw) ản lươ̭ cho̭n tlôông dắc VietGAP thew zư̭ ản liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm dắc an twa̒n kỏ kwi mô 10 ha.