(HBDT) – Khởm 28/3, Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) ku̒ng Kơ kwan Fát chiến Kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố chức Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018

Liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ zúp nôông zân iên tâm xán xwất
Hwiḙ̂n La̭c Xơn:

(HBDT) – Kắch ni 6 năm, Kôông ti Tân Lôch fát bắt dâ̒w tliên kết xán xwất – tiêw thu bỉl dó, buô̭p dẳng lể hô̭t kơ̒ng n zân kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn, tâ̭p chung ớ kác vu̒ng Kwiết Thẳng, Kôô̭ng Hwa̒ nhơ Mi̭ Thă̒nh, Văn Ngiḙ̂, Văn Xơn... Bớ ni, ba̒ kon râ̒n kwen, tích ửng vởi chương chi̒nh lirn kết, fiể zwanh ngiḙ̂p la̒ dơn vi̭ kung kấp vâ̭t tư fân bỏn, ki̭ thwâ̭t va̒ baw tiêw to̒n bô̭ xán fấm, nôông zân la̒ ngươ̒i tlư̭c tiếp xán xwất, thu hwă̭ch va̒ kam kết baảnh xán fấm cho zwanh ngiḙ̂p thu muô.

Lơ̒i zái cho ba̒i tỏn fát chiến bê̒n vưng vu̒ng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) - Dêểnh kuổi năm 2018, vu̒ng kâl ăn tlải kỏ mủi (KATKM) kuố tính ản vớ rôô̭ng tôống ziḙ̂n tích khwáng 9.839 ha. Tloong rỉ, tlêênh 47% la̒ ziḙ̂n tích mởi tlôông va̒ thơ̒i ki̒ kiển thiết kơ bán, cho thẩi xư̭ fát chiến meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích ku̒ng nhơ kwiết tâm dâ̒w tư kuố kác diḙ̂ fương. Twi nhiên lơ̒i zái cho ba̒i tỏn fát chiến bê̒n vưng lo̭i kâl chú lư̭c ni̒ chăng fái ớ nhửng kon xổ wê̒l ziḙ̂n tích. Thâ̭m chỉ ngươ̭c la̭i, tốc dô̭ za tăng ziḙ̂n tích tloong va̒i năm khânh ni dang tlớ thee̒nh thắch thức fát chiến KATKM kuố to̒n tính.

Hiḙ̂w kwá mô hi̒nh xinh kể kuố fṷ nư̭ xỏm Chiê̒ng

(HBDT) – Chiê̒ng la̒ xỏm tlung tâm kuố xa̭ Lô̭ Xơn, xa̭ vu̒ng xâw khỏ khăn nhất kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Xỏm kỏ 53 hô̭, 238 nhân khâw. Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ 45 hô̭i viên. Tloong nhửng năm kwa Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng. Môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhất la̒ thă̒nh lâ̭p mô hi̒nh xinh kể "Nhỏm chan ruôi kủi, bo̒ xinh xán zôổng bán diḙ̂”.

2 khảng, kim ngă̭ch xwất khấw tăng 15% xong vởi ku̒ng ki̒

(HBDT) – Tloong khảng 2, hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ziḙ̂n tha xôi dôô̭ng,tăng tlướng kaw. Nguô̒n ha̒ng kung kấp zô̒i za̒w, da za̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w tiêw zu̒ng kuố ngươ̒i zân. Kim ngă̭ch xwất khấw zám nhḙl xo khảng tlước zo lỏ nhê̒w ngă̒i ngí Thết Ngwiên Dản

Xwất hiḙ̂n thêm ba ố zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i xa̭ Thanh Lương – Lương Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 8/3/2019, Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính nhâ̭n ản tin bảw kuố UBND xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn): ta̭i 3 hô̭ za di̒nh gô̒m za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Kiên ớ xỏm Xẩw Ha̭, ba̒ Bu̒i Thi̭ Ngwan ớ xỏm Ko̒ Mu va̒ ôông Bu̒i Văn Ta̭ ớ xỏm Xwân Zương kỏ 25 kon kủi zôổng va̒ kủi thi̭t bi̭ ổm chết bất thươ̒ng

Thi̒m hưởng di mởi cho vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

(HBDT) – Xác di̭nh kâl miể la̒ môô̭ch tloong nhửng kâl tlôông chú lư̭c kuố tính tloong fát chiến kinh tể, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, tính ha da̒ xâi zư̭ng, fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w miể dươ̒ng. Mṷc dích hưởng dêểnh xán xwất bên vưng, ó chí la̒ vẩn dê̒ vớ rôô̭ng kwi mô ziḙ̂n tích ma̒ ko̒n fái thăi thể zôổng miể ku bă̒ng zôổng mởi kỏ năng xwất kaw hơn, dấi meḙnh kơ zởi hwả dớ ta̭w tha xán fấm kỏ tỉnh kă̭nh chănh kaw. Twi nhiên ka̭ nf, wiḙ̂c fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ ngwi kơ tiếp tṷc ó da̭t kể hwă̭ch khâw nhê̒w năm khỏ khăn.

Hiḙ̂w kwá liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm kả khôông Da̒

(HBDT) - Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̒ nhân ta̭w lởn, ziḙ̂n tích ớ tính ha khwáng 8.900 ha, tlái za̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n 19 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ. Ớ ni kỏ hḙ̂ thôổng thwí xinh da za̭ng, foong fủ, dác kheḙch, dă̭c biḙ̂t kỏ nhê̒w zôổng kả kwie, dă̭c hư̭w, rất thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả. Thơ̒i zan kwa, kỏ nhê̒w tố chức, kả nhân da̒ dâ̒w tư, liên kiết ruôi kả khôông Da̒ thew chuô̭i zả tli̭, dám báw an twa̒n thư̭c fấm, dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, bước dâ̒w ta̭w xư̭ fát chiến bê̒n vưng.

Ba̒n zaw kâl va̒ hwa zôổng cho kác xa̭ xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 29/2, Tlung tâm ră̭i ngê̒ va̒ Hổ chơ̭ Nôông zân (Hô̭i Nôông zân tính) fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n dwa̒n Lương Xơn tiển hă̒nh ba̒n zaw hơn 100 kâl kâw tử thơ̒i cho xa̭ Kư Iên, hwiḙ̂n Lương Xơn. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhă̒m hướng ửng chương chi̒nh mṷc tiêw Kuốc za wê̒l xâi zư̭ng Nôông thôn mởi (NTM) va̒ thư̭c hiḙ̂n kôông chi̒nh dươ̒ng kâl thanh niên nhân zi̭p fát dôô̭ng khảng Thanh niên năm 2019 ta̭i xa̭ Kư Iên.

Tố hơ̭p tác ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p zúp kha̒ la̒ zâ̒w

(HBDT) – Tố hơ̭p tác (THT) ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p ớ xỏm Mu, xa̭ Iên Ngiḙ̂p (La̭c Xơn) ản cho la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh fát chiến kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn. THT la̒ dươ̭c kác thă̒nh viên tlaw dối kỉ thwâ̭t, kinh ngiḙ̂m, chiê xé, hổ chơ̭ kha̒ thi̒m thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm.

Tâ̭p chung chăm xoóc lo̭ va̒ kâl mâ̒w vô̭ xwân

(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.

Xớ NN&PTNT kiếm tla xán xwất vṷ dôông ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ Iên Thwí

(HBDT) – Ngă̒i 14/2, do̒n kôông tác zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Tiḙ̂p, Zảm dố Xớ NN&PTNT la̒ tlướng do̒n da̒ di kiếm tla xán xwất vṷ dôông xwân tlước va̒ khâw Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i 2019 ta̭i 2 hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ Iên Thwí

Ngươ̒i zân xa̭ Ngo̭c Xơn hảw hức baw muô̒ baảnh da̒w Thết

(HBDT) – Da̒w fai ớ Ngo̭c Xơn (La̭c Xơn) kỏ thiểng bớ lô. Ha̒ww nhơ nha̒ no̒ ớ Ngo̭c Xơn tlôông ít nhất 5 – 7 kâl, nha̒ nhê̒w tlôông thee̒nh wâ̒n, ha̒ng chṷc dêểnh ha̒ng tlăm kốc. Tỉnh ká xa̭ kỏ khwáng 7.000 – 8.000 kô̭ da̒w. Hi̒nh ánh nhửng bôông da̒w fai bung rớ tlước nha̒ mổi khi Thết dêểnh, xwân wê̒l da̒ kwen thuô̭c, ba̒ kon dang hảw hức baw muô̒ xwất baảnh da̒w, moong dỏn kẳi Thết dú dâ̒i.

Kwi hwă̭ch fát chiến kâl zươ̭c liḙ̂w thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả

(HBDT) – Tính ha dang chiến khai thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản kwi hwă̭ch fát chiến kâl zươ̭c liḙ̂w kỏ lơ̭i thể kă̭nh chănh nhơ̒ fu̒ hơ̭p kác tiếw vu̒ng khỉ hâ̭w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zư̭ ản kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kâl tlôô̒ng thew xu hưởng xán xwất ha̒ng hwả, dươ ngê̒ tlôông kâl zươ̭c liḙ̂w ta̭ kác vu̒ng kwi hwă̭ch thee̒nh ngê̒ kỏ thể meḙnh tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p kuố tính.

Xa̭ Dwa̒n Kết fát hwi nô̭i lư̭c xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Dối mởi va̒ thăi dối tư zwi, nhâ̭n ản xư̭ tham za tích kư̭c kuố nhân zân la̒ chiê̒ khwả zoong dêểnh thee̒nh kôông thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng NTM ớ xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí). Xa̭ ản kôông nhân da̭t chwấn NTM năm 2018 la̒ thee̒nh kwá 8 năm nổ lư̭c khi̒ kỏ xư̭ dôô̒ng loo̒ng, chưng khức kuố nhân zân

Dâ̒w tư tlêênh 259 tí dôô̒ng zư̭ ản Kôông viên thuối tlé

(HBDT) – Ngă̒i 9/1, UBND tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ Dô̒ ản kwi hwă̭ch chi tiết tí lḙ̂ 1/500 zư̭ ản Kôông viên thuối tlé.

To̒n tính kỏ 244 hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p va̒ zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p

(HBDT) – Năm 2018,Hô̭i Nôông zân tính da̒ hưởng zâ̭n, hổ chơ̭ kác diḙ̂ fương thă̒nh lâ̭p mởi 62 HTX va̒ Tố hơ̭p tác nôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p, gô̒m 13 HTX va̒ 49 Tố hơ̭p tác. Tính dêểnh ka̭ ni̒, to̒n tính kỏ 244 HTX, Tố hơ̭p tác, tloong rỉ kỏ 55 HTX va̒ 189 Tố hơ̭p tác.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn báw vḙ̂, fát chiến da̒n za xúc ó bi̭ dỏl, chả, zi̭c bêḙ̂nh

(HBDT) – Xo ku̒ng kác diḙ̂ fương tloong tính, La̭c Xơn la̒ hwiḙ̂n zẩn dâ̒w wê̒l tôống da̒n za xúc kỏ 26.127 kon tlu, 18.320 kon bo̒. Chăn ruôi za xúc kuố hwiḙ̂n fát chiếḙnh va̒ kỏ biển dôô̭ng tăng hơn 1,500 kon xo ku̒ng ki̒ la̒ nhơ̒ diê̒w kiḙ̂n dất dai, law dôô̭ng thwâ̭n lơ̭i. Kác hô̭ chăn ruôi tlu, bo̒ chú iểw ruôi xinh xán. Môô̭ch xổ zư̭ ản hổ chơ̭ fát chiến xán xwất cho nhân zân kác xa̭ ưw tiên dâ̒w tư muô zôổng tlu, bo̒.

Kôông ti Xơn Thwí zẩn dâ̒w nô̭p ngân xắch kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn

(HBDT) – Kôông ti kố fâ̒n Xơn Thwí la̒ môô̭ch tloong xổ ó nhê̒w zwanh ngiḙ̂p xán xwất va̒ kinh zwanh kác xán fấm gô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, fát chiến ốn di̭nh va̒ bê̒n vưng ản Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen vi̒ kỏ doỏng kóp tích kư̭c zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ nô̭p ngân xắch Nha̒ nước.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh wê̒l dích nôông thôn mởi

(HBDT) – Khâw 8 năm chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM), năm 2018, TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ wê̒l dích tlo̭n vḙn 7/7 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn NTM. Ni la̒ tinh thâ̒n do̒n kết, chung khức, dôô̒ng loo̒ng kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân la̒ khức meḙnh vươ̭t lêênh tất ká.

Ba̒n zái fáp kwán lỉ môốc lô̭ zởi hă̒nh lang an twa̒n dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Khuô̭ng 25/12, Chú ti̭ch UBND tính Ngwiḙ̂n Văn Kwang chú chi̒ kuô̭c ho̭p ba̒n zái fáp kwán lỉ môốc lô̭ zởi hă̒nh lang an twa̒n dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh. Tham za kuô̭c ho̭p kỏ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn Khảnh; da̭i ziḙ̂n Tôống kṷc dươ̒ng bô̭ (Bô̭ ZTVT); kác xớ, ngă̒nh chức năng; lẳnh da̭w kác thôn, xỏm, lẳnh da̭w kác hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ nha̒ dâ̒w tư dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh.

Bể ma̭c Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi va̒ Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2018

(HBDT) – Thổl 16/12, ta̭i Nha̒ văn hwả hwiḙ̂n Kaw Fong (thi̭ chẩn Kaw Fong), UBND tính da̒ tố chức bể ma̭c Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi va̒ Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2018.

Tăng kươ̒ng kác zái fáp nơng kấp, hổ chơ̭ kơ xớ dáp ửng iêw kâ̒w VietGAP

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp nơng kấp va̒ hổ chơ̭ vâ̭t tư cho kơ xớ ta̭i vu̒ng Zư̭ ản xa̭ Tân Xơn (Mai Châw), Chi kṷc Kwán lỉ chất lương nôông lâm xán va̒ thwí xán da̒ chiến khai kác hwa̭ô̭nn: Da̒w ta̭w kiển thức chung wê̒l ATTP, áp zṷng kác kwi fa̭m thư̭c hă̒nh xán xwất, xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chất lươ̭ng cho kác tác nhân tham za chuô̭i ( mṷc tiêw kwán lỉ chất lươ̭ng, chỉnh xắch, kwán lỉ chất lươ̭ng, VietGAP...) Hưởng zẩn ta̭i hiḙ̂n tlươ̒ng, khắc fṷc tô̒n ta̭i, lể mâ̭w, kiếm ngiḙ̂m, deẻnh zả kôông nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n dám báw ATTP va̒ chửng nhâ̭n VietGAP, thiết kể tem, in ẩn nha̭n nhâ̭n ziḙ̂n xán fấm, tiên chiê̒n, kwáng bả va̒ tiếp kâ̭n thi̭ tlươ̒ng, xúc tiển tiêw thṷ

Kwán lỉ tốt kwi hwă̭ch va̒ xán xwất, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm bưới

(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c dang rút kinh ngiḙ̂m, khắc fṷc ha̭n chể, iểw kẻm tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 10 – NQ/HU ngă̒i 10/7/2013 kuố Hwiḙ̂n wí wê̒l fát chiến xán xwất bưới dó, bưới da xeenh zai dwa̭n 2013 – 2020, tlêênh kơ xớ kwán lỉ tốt kwi hwă̭ch va̒ xán xwất bưới gẳn ku̒ng chiến dối kơ kẩw ngă̒nh nôông ngiḙ̂p va̒ xâi zưng NTM. Khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, lơ̭i thể riêng wê̒l khỉ hâ̭w, thố nhươ̭ng, nguô̒n lư̭c, xâi zư̭ng vu̒ng bưới hwa̒ng hwả, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng xwả dỏl, zám nge̒w va̒ la̒ zâ̒w cho ngươ̒i zân.