(HBDT) – Khung kắnh thơ môô̭ng kuố vu̒ng kaw, nhửng ngôi nha̒ xand, khỉ hâ̭w maách lee̒nh, ta̭w tiê̒m năng zu li̭ch cho xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn). Wa̒i thẳng kắnh thác Mu ta̭i xa̭ Tư̭ Zo, ba̭i Bu̒i kuố xa̭ Ngoo̭c Lâw i hưở hḙn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố vu̒ng kaw hwiḙ̂n La̭c XơnBa̭i Bu̒i, xỏm Khô̭p De̒n, xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) da̒ diếm ươ dêểnh kuố nhê̒w zu kheéch ươ khảm fả 

Kắch tlung tâm hwiḙ̂n 16km, Ngoo̭c Lâw kỏ 5 xỏm, 649 hô̭, 3.004 nhân khấw, 98% la̒ mo̭l Mươ̒ng. Nhửng năm khânh ni vu̒ng kaw La̭c Xơn ản nhê̒w zu kheéch mắt dêểnh nhơ môô̭ch diếm zu li̭ch thủ vi̭, kắnh xắc thiên nhiên hu̒ng vi̭, tloong lee̒nh, khôông zan iên ti̭nh, zaw thôông di la̭i ó khỏ khăn nhơ tlước nươ̭. Ba̭i Bu̒i, xỏm Khô̭p De̒n rôô̭ng 9,4ha ản zu kheéch xa khânh mắt dêểnh vi̒ khung kắnh thănh bi̒nh, ba̭i kó thơ môô̭ng, ha̒ng chṷc kâl tlâw kố thṷ xeenh thôốch. Nhê̒w ba̭n thanh niên da̒ lươ̭ cho̭n la̒ diếm kẳm tla̭i za̭ ngwa̭i… kỏ twâ̒n lêênh dêểnh 500 tlươ̭t kheéch.

Nhiḙ̂t dô̭ Ngoo̭c Lâw maách hơn 5 -7oC xo nê̒n nhiḙ̂t tlung bi̒nh kuố hwiḙ̂n, khôông khỉ tloong lee̒nh, kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng khinh khôổng mang dâ̭m bán xắc riêng… Bớ lơ̭i thể rỉ, xa̭ tư̒ng bước khai thác kác zi̭ch vṷ zu li̭ch, ta̭w kôông ăn wiḙ̂c la̒, ta̭w thêm thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Dô̭, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: "Tâ̭n zṷng tổi da diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, thẳng kắnh thiên nhiên dớ fát chiến kinh tể, nơơng kaw thu nhâ̭p, xwả dỏl – zám nge̒w. Xa̭ tham mưw, dê̒ xwất kác kấp xâi zư̭ng kể hwă̭ch thu hút dâ̒w tư, nơơ kấp kơ xớ ha̭ thơơ̒ng dớ fát chiến zu li̭ch. Dôô̒ng thơ̒i tích kư̭c vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân zư̭ zi̒n bán xắc zân tôô̭c, kắnh kwan môi tlươ̒ng kheḙch dḙp dớ fát chiến kác zi̭ch vṷ zu li̭ch, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến kinh tể”

Ka̭ ni̒, ảng khả 4km bớ tlung tâm xa̭ dêênh Ba̭i Bu̒i dà ản rái kấp fổi, di la̭i ó ko̒n khỏ khăn, zu kheéch dêểnh tham kwan nhê̒w hơn. Ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n i nhâ̭n thức ro̭ zả tli̭ tiê̒m năng kuố Ba̭i Bu̒i, zo rỉ vươ̒ zư̭ zi̒n, tlôông ngỏ bu̒ kác kâl kố thṷ va̒ kắnh kwan deenh kweenh, ngăn chă̭n mo̭i hă̒nh vi xâm ha̭i. Tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ chươ kỏ nha̒ ha̒ng fṷc vṷ kheéch zu li̭ch, ba̒ kon vấn nhâ̭n dă̭ch kơm, bổ chỉ foo̒ng dắi, ớ kwa ngă̒i nểw kỏ kheéch iêw kâ̒w. Twi nhiên kác zi̭ch vṷ kuố diḙ̂ fương kác zi̭ch vṷ kuố diḙ̂ fương chươ dú zư̭ chân zu kheéch nhê̒w ngă̒i. Nhê̒w kôông ti, zwănh ngiḙ̂p da̒ dêểnh dă̭ch vẩn dê̒ kôô̒ng xa̭ hảw dâ̒w tư khu zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, xinh thải ta̭i Ba̭i Bu̒i, fát chiến kinh tể, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương. Xa̭ da̒ chi̒nh kác kấp kỏ thấm kwiê̒n xem xét.

Ku̒ng vởi nhửng thẳng kắnh nối thiểng ta̭i vu̒ng kaw La̭c Xơn la̒ thác Mu, ba̭i Nha̭, ba̭i Bu̒i, ba̭i Bu̒i dang ớ tloong nhỏm diếm dêểnh ươ thích kuố zu kheéch. Hwi voo̭ng tloong thơ̒i zan dêểnh, miê̒n dất vu̒ng kaw Ngoo̭c Lâw tiếp tṷc ản kwan tâm dâ̒w tư, hổ chơ̭ dớ khơi zâ̭l tiê̒m năng zu li̭ch ko̒n dang ớ iên.


Hwa̒ng Anh


KÁC TIN KHÁC


Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Bưới Ka̭i moong ản tiếp thêm nguô̒n lư̭c

(HBDT) – Bớ kuổi năm 2019, xỏm Bưới Ka̭i, xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) chỉnh thức khai chương diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Ku̒ng mân xỏm Lwi̭ Ái – xa̭ Foong Fủ, xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, Bưới Ka̭i tlớ thee̒nh 1 tloong 3 mô hi̒nh diếm ZLKD ản dươ baw hwa̭t dôô̭ng.

Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.