(HBDT) – Ản xáp nhâ̭p bớ xỏm Ngiḙ̂ va̒ fổ Zân Chú ku, fổ Ngiḙ̂ Zân, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) kỏ 181 hô̭, 702 nhân khấw, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 54,7%. Thôông kwa tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng To̒n zân xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh ản kản bô̭, nhân zân hướng ửng, tham za tích kư̭c.


Kâw la̭c bô̭ boỏng chiê̒n nam fổ Ngiḙ̂ Zân, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) xôi nối tâ̭p liḙ̂n, zaw lưw thi dẩw ta̭w kôông khỉ xôi nối, do̒n kết.

Kứ baw khi̒ tlảng tha, kác buối khuô̭ng, kh khỉ ta̭i 2 nha̒ văn hwả kuố fổ de̒ bui ran, kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p liḙ̂n, zaw lưỏnp chiê̒n hơi, kâ̒w lôông, thu hút mo̭i lưở thuối tham za. Fổ thă̒nh lâ̭p ản 6 kâw la̭c bô̭ (KLB) boỏng chiê̒n, gô̒m 2 KLB ngươ̒i kaw thuối, 2 KLB kuố fṷ nưxj, 2 KLB nam tlung niên. Kỏ nhê̒w thă̒nh viên tiêw biếw nhơ chi̭ Bu̒i Thi̭ Thỏn, kác eenh Châ̒n Kwuốc Hwa̒n, Fa̭m Văn Bẩw… Ta̭i kác zái thế thaw zo thi̭ chẩn tố chức, kác dô̭i kuố fổ thươ̒ng xwiên da̭t nhất to̒n do̒n. Hâ̒w nhơ za di̒nh no̒ i kỏ môô̭ch thă̒nh viên tham za KLB.

Zo xáp nhâ̭p bớ la̒ng nôông ngiḙ̂p, fổ Ngiḙ̂ Zân kỏ 58 hô̭ zân xán xwất nôông ngiḙ̂p. Ba̒ kon da̒ chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, dươ kác lo̭i kâl ăn tlải kỏ zả tli̭ nhơ kam, bưới… râw xeenh kác lo̭i baw tlôông thăi thể tlêênh ziḙ̂n tích tlôông lo̭ 1 vṷ bấp bêênh, kẻm hiḙ̂w kwá. Dôô̒ng thơ̒i tâ̭n zṷng nguô̒n fṷ fấm tloong nôông ngiḙ̂p dớ chăn ruôi za xúc, za kâ̒m. Nhơ̒ rỉ kác hô̭ la̒ nôông ngiḙ̂p chêênh lêḙ̂ch ó dảng kế xo kôô̒ng mă̭t bă̒ng thi̭ chẩn.

Ka̭ ni̒, tiển dươ̒ng nô̭i thi̭ di kwa khu fổ twi da̒ ản naơng kấp, mê chươ dám báw CTATZT, ko̒n vi fa̭m wê̒l hă̒nh lang zaw thôông, mâ̭t dô̭ xe kô̭ di la̭i nhê̒w, môi tlươ̒ng bṷi bấn. Wa̒i tha, nhê̒w boỏng diḙ̂n kaw áp tloong khu vư̭c da̒ bi̭ hoóng. Dớ khác fṷc ti̒nh tla̭ng ni̒, fổ da̒ kứ lư̭c lươ̭ng fổi hơ̭p thi̭ chẩn va̒ kơ kwan chức năng diḙ̂ fương dấi meḙnh tiên chiê̒n, nhắc nhớ, hưởng zâ̭n ngươ̒i zân chấp hă̒nh kwi di̭nh wê̒l CTATZT.

Dôông chỉ Châ̒n Kwang Lán, Bỉ thư Chi bô̭ cho mắt: Mo̭i hcú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, chỉnh fú, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước ản tiên chiê̒n dêểnh nhân zân thư̭c hiên. Fổ ka̭ ni̒ ản chiê thee̒nh 7 tố, tloong rỉ 4 tố hwa̭t dôô̭ng thew zoo̒ng ho̭. Fổ da̒ ản deẻnh zả la̒ fổ văn hwả tiêw biếw kuố thi̭ chẩn, kỏ 180/181 hô̭ da̭t za di̒nh văn hwả, hciểm 99,4%, hô̭ nge̒w zám ko̒n 8 hô̭ bă̒ng 44 hô̭; kâ̭n nge̒w ko̒n 5 hô̭ = 2,8%. Bi̒nh kwân thu nhâ̭p dâ̒w ngươ̒i năm 2020 da̭t tlêênh 50 tliḙ̂w dôô̒ng.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép Mai Châw vấn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến KT-XH tloong diê̒w kiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch Covid-19, mê hwiḙ̂n Mai Châw vấn da̭t ản nhửng kết kwá dảng gi nhâ̭n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Bưới Ka̭i moong ản tiếp thêm nguô̒n lư̭c

(HBDT) – Bớ kuổi năm 2019, xỏm Bưới Ka̭i, xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) chỉnh thức khai chương diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Ku̒ng mân xỏm Lwi̭ Ái – xa̭ Foong Fủ, xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, Bưới Ka̭i tlớ thee̒nh 1 tloong 3 mô hi̒nh diếm ZLKD ản dươ baw hwa̭t dôô̭ng.