(HBDT) - Năm 2022, ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát da̒ thúc dấi fṷc hô̒i hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch. Ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi, lươ̭ng kheéch tham kwan, chái ngiḙ̂m va̒ dắi la̭i kác khu, diếm zu li̭ch tăng tlướng vươ̭t bơ̭c xo ku̒ng ki̒ 2021, kaw diếm zi̭p Zô̭ Tố Huu̒ng Vương va̒ ki̒ ngí lḙ̂ 30/4, 1/5.


Khu xinh thải ngí zươ̭ng An La̭c Ecofarm Hot and Spring (Kim Bôi) la̒ môô̭ch tloong nhửng diếm thu hút énh zi̭p kuổi twâ̒n.

Fát hwi lơ̭i thể nguô̒n dác khwảng noỏng, hwiḙ̂n dang tâ̭p chuung khai thác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng xeenh, dáp ưửng tiêw chỉ an twa̒n, chất lươ̭ng. Tloong 5 khảng dâ̒w năm, to̒n hwiḙ̂n do̒n khânh 77.500 lươ̭t kheéch dêểnh tham kwan, ngí zươ̭ng. Tôống thu bớ zu li̭ch ước da̭t 170 tí dôô̒ng, thư̭c hiḙ̂n 50% kể hwă̭ch năm. Kác khu, diếm zu li̭ch thu hút dôông kheéch zu li̭ch, gô̒m Serena Resort, Kim Bôi, An La̭c Ecofarm and HotSpring, Hoa Viên Hotel, TTluung tâm diê̒w zươ̭ng ngươ̒i kỏ kôông... Mô̭ch xổ lo̭i hi̒nh zu li̭ch chái ngiḙ̂m mởi dang fát chiến thu hút xư̭ tham za kuố khả dôông zu kheéch nhơ: Treking khảm fả dính nủi 800 (nủi Da̭i Ba̒ng), kẳm tla̭i roo̭c khôông Bôi...
KÁC TIN KHÁC


Ki̭ch bán chi tiết Chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t “Hwa̒ Bi̒nh – Thănh âm xử Mươ̒ng”

(HBDT) – Ngă̒i 28/7, Ban Tố chức Chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh – Thănh âm xử Mươ̒ng” pơ̭i Carnival nawm 2022 ta̒ ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 145/QĐ-BTC wê̒l Fê zwiḙ̂t ki̭ch bán Chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh – Thănh âm xử Mươ̒ng”.

Fát chiến zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh

(HBDT) - Xác di̭nh fát chiến zu li̭ch la̒ dôô̭ng lư̭c fát chiến kuố hwiḙ̂n, nhửng năm năm, La̭c Thwí da̒ dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp dớ bứt fả ngă̒nh kôông ngiḙ̂p chăng khỏi ni̒ tloong tương lai.

Nét thôốch buu̒ng loo̒ng hô̒ khôông Da̒

(HBDT) - Hô̒ khôông Da̒ la̒ nơi zu li̭ch xinh thải pơ̭i tâm linh, i la̒ nơi nuôi kả lôô̒ng pe̒ rất hơ̭p têểnh thăm hô khôông Da̒, zu kheéch ản ngỏ môô̭ch Ngo̒l hwa thôốch thươi, buu̒ng khôông dác êm dê̒m, thá mêê̒nh kôô̒ng ta̒n chiếc thwiê̒n gô̭, hăi faw pơi lô̭i, ản thướng thức mỏn kả nảng hương bi̭ hơm ngoo̭ch, kă̭p ta̒n ún kon ma̭i mo̭l Mươ̒ng, Thải kôô̒ng tlaang fṷc zư̭c rơ̭ xắc mă̒w pơ̭i thướng thức kác tiết mṷc muổ, hát, nha̭c zân tôô̭c… Dă̭c biḙ̂t, zu kheéch ản thắp nẻn hương tloong dê̒n Bơ̒ linh thiêng kuố kô̭i nguô̒n khôông dác…

Hwiḙ̂n Mai Châw báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Thải

(HBDT) - Hwiḙ̂n vuu̒ng kaw Mai Châw la̒ diḙ̂ ba̒n khinh khôổng tâ̭p chung kuố mo̭l Thải. Tloong nhi̭p khôổng hiḙ̂n da̭i, ha ít thẩi ngươ̒i zân mă̭c tlang fṷc chiê̒n thôổng ha̒ng ngă̒i, mê thiểng khể, foong tṷc, tâ̭p kwản, nếp nha̒ sa̒n.... vấm zư̭ ản tlo̭n vḙn.

Dôô̭c dảw chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t “Hwa̒ Bi̒nh - Thănh âm xử Mươ̒ng” Pơ̭i Canival năm 2022

(HBDT) - Thew Kể hwă̭ch xổ 127/KH-UBND, ngă̒i 18/7/2022 kuố WBNZ tính, ngă̒i 31/7, tính ha xḙ tố chức chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh - Thănh âm xử Mươ̒ng” pơ̭i Canival năm 2022. Ni la̒ môô̭ch chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t dôô̭c dảw kỏ xư̭ kết hơ̭p iểw tổ văn hwả chwiê̒n thôổng dă̭c xắc kuố tính kôô̒ng tỉnh hiḙ̂n da̭i, ẩn tươ̭ng, ngḙ̂ thwâ̭t hấp zâ̭n.

Hô̭i tháw khwa ho̭c “Mo tloong tơ̒i khôổng mo̭l Mươ̒ng xưa va̒ năi”

(HBDT) - Viḙ̂n Âm nha̭c thuô̭c Ho̭c viḙ̂n Âm nha̭c Kuốc za Viḙ̂t Nam fổi hơ̭p vởi Xớ VH-TT&DL tính vư̒a tố chức hô̭i tháw khwa ho̭c "Mo tloong tơ̒i khôổng mo̭l Mươ̒ng xưa va̒ năi”. Bi la̒ môô̭ch tloong kác hwa̭t dôô̭ng nă̒m tloong chương tli̒nh xêi zưư̭ng hô̒ xơ kuốc za vê̒l di xán Mo Mươ̒ng dḙ̂ tli̒nh UNESCO kôông nhâ̭n paw danh xăắch Di xán văn hwả fi vâ̭t thế kâ̒n ản báw vḙ̂ khấn kấp. Tham dư̭ kỏ kác fỏ zảw xư, nha̒ khwa ho̭c, da̭i diḙ̂n kác tính, thăă̒nh fổ tham za xêi zưư̭ng hô̒ xơ kuốc za vê̒l di xán Mo Mươ̒ng: Hwa̒ Bi̒nh, Thanh Hwả, Ninh Bi̒nh, Fủ Tho̭, Ha̒ Nô̭i.