(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.


Môô̭ch ngoóc vi̭nh Ngo̒i Hwa, xa̭ Ngo̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c

Dêểnh ka̭ ni̒, khu vư̭c xa̭ Ngo̒i Hwa kỏ 7 nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, kháw xát, thư̭c hiḙ̂n dâ̒w tư tôống ziḙ̂n tích 1.714,215ha. Tloong rỉ UBND tính da̒ kwiết di̭nh chú chương dâ̒w tư cho 3 zư̭ ản, gô̒m: Zư̭ ản Khu ngí zươ̭ng va̒ zu li̭ch xinh thải hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng mă̭t dất  304,9 ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 800 tí dôô̒ng; zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải Ngo̒i Hwa vởi ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 304,9 ha, vổn dăng kiỉ dâ̒w tư 474,719 tí dôô̒ng, zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải V’Star- Ngo̒i Hwa kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 183,55ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 125 tí dôô̒ng. Kỏ 2 zư̭ ản dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải hô̒ Gươm – Sông Đa̒ va̒ zư̭ ản khu zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng Hô̒ Tiên – Ngo̒i Hwa. 2 zư̭ ản dang tloong kwả chi̒nh ngiên kửw, kháw xát la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải, thế thaw, bui chơi zái chỉ Thung Nai – Hwa̒ Bi̒nh va̒ khu zu li̭ch xinh thải thung lṷng Hwa Da̒w.

Vởi kác zư̭ ản da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p vởi chỉnh kwiê̒n va̒ diḙ̂ fương ku̒ng kác kơ kwan chức năng do da̭c, kiếm dểm ziḙ̂n tích va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n dê̒n bu̒ zái foỏng  mă̭t bă̒ng thew kwi di̭nh kuố Nha̒ nước. Tiển hă̒nh kác bước lâ̭p kwi hwă̭ch chi tiết 1/500; lâ̭p bảw kảw deẻnh zả tác dôô̭ng môi tlươ̒ng va̒ thư̭c hiḙ̂n kác thú tṷc chiến khai thew kwi di̭nh. Kác nha̒ dâ̒w tư dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư dớ hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ chi̒nh kơ kwan chức năng thấm di̭nh, chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n ban hă̒nh.
Nểw kác zư̭ ản tlêênh khởm ản chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ wiḙ̂c nơng kấp tiển dươ̒ng 435 bớ TF Hwa̒ Bi̒nh di vi̭nh Ngo̒i Hwa kết nổl khu lo̭i Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tôống chiê̒w za̒i 21,18km ku̒ng bển thwiê̒n Ngo̒i Hwa hwa̒n thă̒nh tloong năm 2020, thi̒ diếm zu li̭ch vi̭nh Ngo̒i Hwa xa̭ kỏ khu ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kấp vởi kác kheéch xa̭n da̭t tiêw chwấn 4 khaw, ku̒ng kác zi̭ch vṷ ngí zươ̭ng, bui chơi zái chỉ kaw kấp. Vi̭nh Ngo̒i Hwa xḙ tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch kuố Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, thu hút nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, ngí zươ̭ng va̒ la̒ môô̭ch tloong nhửng diếm zu li̭ch kwan tloo̭ng, kóp fâ̒n khởm dươ Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̭t kác tiêw chỉ tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc  za.

Twẩn Hu̒ng (Fo̒ng Kwán lỉ Zu li̭ch – Xớ VH-TT&DL)


KÁC TIN KHÁC


Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân

Kwi̭ I, Thư viḙ̂n tính tlưng bă̒i kheéch fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “Hwa̒ng Xa, Chươ̒ng Xa kuố Viḙ̂t Nam – nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒I 8/4 ta̭p tlươ̒ng THPT Tân La̭c (Tân La̭c), Xớ Thôông tin va̒ Chwiê̒n thôông fổi hơ̭p vởi Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w "Hwa̒ng Xa, Chươ̒ng Xa kuố Viḙ̂t Nam – nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”