(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒ năm 2019 “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”, ngă̒i 30/10, ta̭i xa̭ Xăm Khwe̒, Hô̭i LHFN tính fổi hơ̭p vởi Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Mai Châw tố chức zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” thu hút 365 hoo̭c xnh, fṷ hwinh hoo̭c xinh, hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ tham za


Tíww fấm "Chiḙ̂n tloong ngo̭ nhó” kuố dô̭i chiê̒n thôông xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) ta̭i buối zaw lưw.

 

Tại buổi giao lưu, 2 đội truyền thông của xã Xăm Khòe đã thể hiện các tiểu phẩm về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, các tình huống tìm hiểu kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường.

 

Với hình thức truyền thông sinh động, hấp dẫn, có sự tương tác, giao lưu với học sinh, phụ huynh và giải đáp những băn khoăn về giới tính, giải quyết vấn đề thông qua tình huống… đã giúp học sinh các trường học trên địa bàn, cha mẹ học sinh, người dân hiểu thêm những nội dung liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, bình đẳng giới, phòng chống xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng tránh… Từ đó, điều chỉnh, thay đổi thái độ, hành vi, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, vì một thế giới an toàn cho trẻ em.

 

Ta̭i buối zaw lưw, 2 dô̭i chiê̒n thôông kuố xa̭ Xăm Khwe̒ da̒ thế hiḙ̂n kác tiếw fấm wê̒l foo̒ng chổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, kác ti̒nh huổng kiển thức foo̒ng, chôổng xâm ha̭i tlé em va̒ ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng.

Vởi hi̒nh thức chiê̒n thôông xinh dôô̭ng, hấp zâ̭n, kỏ xư̭ tương tác, zaw lưw vởi hoo̭c xinh, fṷ hwinh va̒ zái dáp nhửng băn khwan wê̒l zởi tỉnh, zái kwiết vẩn dê̒ thôông kwa ti̒nh huổng... da̒ zúp hoo̭c xinh kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n, cha mḙ hoo̭c xinh, ngươ̒i zân hiếwthê nhửng nô̭i zung liên kwan dêểnh ti̒nh tla̭ng ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng, bi̒nh dắng zởi, foo̒ng chôổng xâm ha̭i tlé em, ki̭ năng foo̒ng tleẻnh... Bớ rỉ diê̒w chính, thăi dối thải dô̭, hă̒nh vi, kóp fâ̒n xâi zư̭ng môi tlươ̒ng hcoo̭ dươ̒ng lee̒nh meḙnh, vi̒ môô̭ch thể zởi an twa̒n cho tlé em

 


Thu Hươ̒ng (Tlung tâm VH-TT&TT hwiḙ̂n Mai Châw)


KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw diḙ̂w xwe̒ Thải

(HBDT) – Chi̭ Ha̒ Thi̭ Mai, dô̭i tlướng dô̭i văn ngḙ̂ bán Văn, thi̭ chẩn Mai Châw (Mai Châw) cho mắt: Bớ lô, Mai Châw la̒ xử xớ kuố nhửng diḙ̂w xwe̒. Xwe̒ Thải ản tố chức tloong kác lḙ̂ hô̭i kuố za di̒nh nhơ mư̒ng nha̒ mởi, dảm kuưởi, lḙ̂ hô̭i Chả Chiêng... Wa̒i tha xwe̒ ko̒n ản tố chức ta̭i kác lḙ̂ hô̭i kôô̭ng dôô̒ng nhơ Xên Mươ̒ng, too̭c na̭c Mươ̒ng, dỏn kheéch kwỉ thăm bán... Mo̭l Thải kỏ nhê̒w diḙ̂w xwe̒ nhơ xwe̒ bôống, xwe̒ woo̒ng, xwe̒ tlôổng chiêng.