(HBĐT) - Sáng 24/11, Ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 4389/TB-VPUBND, ngày 6/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/5/2022 của BCĐ CCHC tỉnh; dự báo kết quả thực hiện tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh; đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

 
Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban chỉ đạo tỉnh.
 

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/5/2022 của BCĐ CCHC tỉnh. Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, các giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân. Các cơ quan đơn, đơn vị chủ động, tích cực thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 4389 TB- VPUBND. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những đề xuất về giải pháp mới, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Một số nội dung bị trừ điểm trong chỉ số CCHC năm 2021 đã được khắc phục trong năm 2022 như: Đã có được 4 giải pháp mới, hiệu quả trong CCHC và phát triển KT-XH; đã cập nhật, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Các tiêu chí đánh giá liên quan đến cải cách tài chính công và phát triển KT-XH được cải thiện đáng kể so với năm 2021 như: Mức độ thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp; tỷ lệ thu ngân sách của khu vực doanh nghiệp… 

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị có số lượng phó trưởng phòng vượt định mức so với quy định; vẫn còn công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương; còn nhiều hồ sơ TTHC giải quyết chậm, muộn, quá hạn; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC chưa đúng quy định, không đính kèm thành phần hồ sơ lên Hệ thống, hồ sơ tích trả kết quả trước và đúng hạn nhưng chậm cập nhật kết quả giải quyết lên Hệ thống, chỉ tiêu thanh toán trực tuyến thấp...
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thảo luận tại cuộc họp.

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp CCHC trong thời gian tới. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thảo luận về nội dung khắc phục tồn tại trên các phần mềm quản lý văn bản. 


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được thời gian qua. Đồng thời cho rằng: Thời gian thành khắc phục các nội dung kiến nghị CCHC không còn nhiều, đề nghị các thành viên BCĐ tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số giải pháp như: Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ; thường xuyên kiểm tra giám sát về tinh thần thái độ, tác phong, lề lối làm việc, tiến độ và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định; thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thanh toán trực tuyến; thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để cập nhật, công khai TTHC còn hiệu lực, gỡ bỏ các TTHC hết hiệu lực trên Trang Thông tin điện tử của địa phương theo quy định; khắc phục ngay tình trạng giải quyết quá hạn hồ sơ TTHC, phải ban hành văn bản xin lỗi người dân, tổ chức theo quy định. Nếu cơ quan, đơn vị nào xảy ra tình trạng chưa cập nhật TTHC, vẫn còn đăng tải TTHC cũ và hết hiệu lực, không đánh giá chất lượng giải quyết TTHC... thì kiên quyết hạ mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó...


Hương Lan


Các tin khác


Tập trung rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo 

(HBĐT) - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang ở năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Để có cơ sở đánh giá kết quả chương trình giảm nghèo năm 2022, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, các xã, thị trấn trong tỉnh đã triển khai đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình nhằm ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Xã Yên Trị khéo làm, khéo vận động Nhân dân

(HBĐT) - Trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa…, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Trị (Yên Thủy) luôn xác định vai trò đi đầu của công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện "Dân vận khéo” với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần giúp xã đạt được những kết quả tích cực.

Xã Thu Phong vang mãi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

(HBĐT) - Trở lại xã Thu Phong (Cao Phong) dịp cuối năm, chúng tôi được nghe kể chiến công oanh liệt của quân và dân xã dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ ngày 20/7/1966.

Củng cố tin cậy, tăng cường hợp tác Việt Nam-Mexico

Tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Chuyến thăm của đoàn là sự tiếp nối, duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (*)

(HBĐT) Chiều 30/11, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Ngày 25/11/2022, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 822 – KL/TU về việc "sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục