Trong 2 ngày 13 - 14/6, Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có 170 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thủy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 13 - 14/6, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

MTTQ huyện Yên Thủy: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Yên Thủy đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 22 - 23/5, Ủy ban MTTQ TP Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có 220 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP Hòa Bình. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Cao Phong và các cấp ủy trực thuộc từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.

MTTQ huyện Tân Lạc: Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Tân Lạc và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng, từ đó từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XV

Chiều 3/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (kỳ họp bất thường). Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.