Từ đầu năm đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hoà Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD&ĐT. Trong đó có công văn về việc đầu tư, xây dựng trường học và các điều kiện đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; về sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện Tân Lạc: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

Từ khi triển khai Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn huyện Tân Lạc đã góp phần tích cực trong định hướng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác và chi, tổ hội nghề nghiệp, tạo ra các sản phẩm OCOP. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng NTM.

Hội viên nông dân góp trên 9.900 ngày công xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM.

Khơi dậy sức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Hòa Bình đã phát huy vai trò xung kích, khơi dậy sức trẻ tích cực tham gia các công trình, phần việc thanh niên… góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các địa phương.

Xã Tân Mỹ cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng nông thôn mới

Xác định mục tiêu cao nhất trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, xã xác định kinh tế nông nghiệp là mũi nhọn, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, rừng là giải pháp trọng tâm. 

Nâng cao chất lượng điện năng, góp sức xây dựng nông thôn mới

Điện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, với nỗ lực trong đầu tư, cải tạo đã giúp nâng cao chất lượng điện năng. Qua đó góp phần thúc đẩy thực hiện các tiêu chí khác trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện Lạc Sơn: Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 15,22 tiêu chí/xã

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, đến nay, huyện có 11 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), gồm: Nhân Nghĩa, Xuất Hóa, Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Hương Nhượng, Yên Nghiệp, Thượng Cốc, Yên Phú, Tân Lập, Vũ Bình, Văn Nghĩa. Có 12 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí, gồm: Ngọc Sơn, Định Cư, Chí Đạo, Tuân Đạo, Mỹ Thành, Miền Đồi, Ngọc Lâu, Quý Hòa, Tự Do, Bình Hẻm. Bình quân tiêu chí NTM của huyện đạt từ 15,22 tiêu chí/xã. Năm 2024, huyện không phấn đấu xã đạt chuẩn NTM. Năm 2025, huyện dự kiến phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM, gồm Định Cư và Văn Sơn.

Dự kiến huy động 25 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Theo Sở NN&PTNT, tổng nguồn vốn dự kiến huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 là 25 nghìn tỷ đồng.

Khơi dậy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, phong trào thi đua "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM) thu hút được cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) trong tỉnh tham gia với nhiều cách làm hay và tổ chức các hoạt động thiết thực. Phong trào đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tại địa phương.

Đồng Tâm chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Đồng Tâm là xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Lạc Thủy. Sau khi đạt chuẩn NTM, phát huy những kết quả đạt được, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã tập trung mọi nguồn lực nâng chất các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Huy động trên 16 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Hòa Bình đã huy động được trên 16.485 tỷ đồng từ ngân sách và huy động từ các nguồn hợp pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Huyện Tân Lạc: Bình quân đạt 16 tiêu chí nông thôn mới/xã

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Tân Lạc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đạt 3%

Thống kê kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 31/5, tỉnh Hoà Bình mới giải ngân được 19,1 tỷ đồng, đạt 3% kế hoạch vốn giao năm 2024. Đối với nguồn vốn năm 2022, 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024 đã giải ngân 45,5 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn giao.

Tuổi trẻ huyện Kim Bôi chung tay xây dựng nông thôn mới

Với phương châm mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có ít nhất một hành động cụ thể, thời gian qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên..., góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại các địa phương.

Xã Đoàn Kết vượt khó xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho người dân, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018, cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân xã Đoàn Kết, huyện Yên Thuỷ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt NTM nâng cao vào năm 2025.