Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Lạc tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Trong năm 2023, công tác CCHC, đánh giá chỉ số CCHC được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc quan tâm, chỉ đạo. UBND huyện kịp thời triển khai các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC. Việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tương đối tốt. Trong năm không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị được đảm bảo; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ cấp huyện đến cấp xã; 100% văn bản (trừ văn bản mật) trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử; hệ thống chữ ký số chuyên dùng tại UBND huyện và các đơn vị trực thuộc được áp dụng đạt tỷ lệ cao. 

Bên cạnh thuận lợi, huyện còn những mặt hạn chế như: Tài liệu, số liệu minh chứng, tài liệu minh chứng kết quả thực hiện các tiêu chí thành phần chỉ số CCHC không đầy đủ theo quy định nên nhiều chỉ tiêu không đạt điểm hoặc bị trừ điểm. Điểm điều tra xã hội học qua khảo sát lãnh đạo, quản lý đối với lĩnh vực CCHC và khảo sát người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đều giảm so với năm 2022. Công tác tuyên truyền CCHC thiếu tính đa dạng; thực hiện chưa tốt các hoạt động về theo dõi, thi hành pháp luật. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC còn xảy ra. Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần có phát sinh hồ sơ và được xử lý trực tuyến đạt tỷ lệ thấp. Ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức, viên chức chưa nghiêm. Công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số chưa đạt yêu cầu đề ra.

Từ thực tế đó, vừa qua, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số CCHC năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với UBND tỉnh. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, các đại biểu nêu ra những khó khăn trong quản lý phần mềm văn bản điều hành mới; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới chỉ số CCHC năm 2023 tụt giảm và đề ra các giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trung tâm VH-TT&TT huyện phối hợp Trung tâm VNPT huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh cho trên 100 cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Bùi Văn Tinh, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Để cải thiện chỉ số CCHC năm 2024, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND huyện. Các phòng, ban, ngành của huyện phải xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của đơn vị, nêu rõ trách nhiệm của đơn vị mình cũng như người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC để huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). 

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong phạm vi quản lý, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, đề xuất, tham mưu các sáng kiến, mô hình, giải pháp có tính mới, tính hiệu quả nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ CBCCVC trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, tổ chức. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CBCCVC; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích, bảo vệ, động viên, khen thưởng kịp thời những người làm tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Chủ động cập nhật các TTHC được công bố. Thường xuyên rà soát, kịp thời công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực trên Trang Thông tin điện tử của huyện, xã. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tuân thủ quy trình, trả kết quả đúng thời gian quy định. Giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đảm bảo đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tiếp tục duy trì "Điểm hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thực hiện thanh toán trực tuyến” tại các xã, thị trấn. Tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC…


Hương Lan

Các tin khác


Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Phấn đấu xóa hết nhà tạm, dột nát trong tỉnh

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở. Qua đó, tỉnh đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực sửa nhà, làm nhà kiên cố, giúp các hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Lãnh đạo sinh hoạt chi bộ bám sát yêu cầu thực tiễn

Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục