Sáng 8/12, tại hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh diễn ra phiên khai mạc Kỳ họp thứ mười hai (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời.
 
Các đại biểu tham dự Kỳ hop. 

Sau Phiên họp trù bị thông qua chương trình kỳ họp, dự kiến phân công Thư ký và thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ họp diễn ra phiên họp chính thức.Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII là thời điểm quan trọng để HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá lại những kết quả đạt được, chưa đạt được trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm, các Nghị quyết do HĐND ban hành. Trên tinh thần đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng về KT-XH và ngân sách; thực hiện nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; về hoạt động giám sát; hoạt động chất vấn. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn theo nhóm vấn đề do Thường trực HĐND tỉnh đề xuất trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề nghị của các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ các nhóm vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn đặt câu hỏi chất vấn đối với các đối tượng được chất vấn quy định tại Điều 5, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu qua hệ thống quản lý văn bản, tập trung tham gia ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; chất vấn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm mà cử tri quan tâm, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có những quyết định đúng đắn đối với các vấn đề rất quan trọng thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên Báo Hòa Bình điện tử).Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt. 

Sau phát biểu khai mạc, đại biểu dự họp nghe đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tich UBND tỉnh trình bày báo cáo và tờ trình (tóm tắt) về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023. Trong đó đánh giá: Năm 2022, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, còn 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (đó là Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chỉ đạt 90% trong khi đó kế hoạch đề ra là 92%); tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 9,03% (Theo số liệu thông báo của Tổng cục Thống kê tại Công văn số 2013/TCTK-TKQG, ngày 30/11/2022); GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng; tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 6.410 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.437 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 33,42%; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện; trong năm có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới trên toàn tỉnh đến cuối năm 2022 đạt 71 xã, chiếm 55% tổng số xã, số tiêu chí nông thôn mới trung bình trên một xã đạt 16 tiêu chí... (Toàn văn Báo cáo tóm tắt đăng trên Báo Hòa Bình điện tử) Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trình bày Thông báo
 tóm tắt. 

Tại Kỳ họp, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trình bày Thông báo (tóm tắt) của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân năm 2022 và một số ý kiến, kiến nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả thực hiện Thông báo kết luận các nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 và 7 tờ trình về: Việc giao chỉ tiêu biên chế công chức; Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng; Quy định nội dung, mức chi để tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo; Quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động tỉnh Hòa Bình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 129 ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Quang cảnh khai mạc Kỳ họpĐồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo 
Kỳ họp. 

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực và cố gắng của HĐND tỉnh đã góp phần thúc đẩy hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH và đảm bảo AN-QP. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: HĐND tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của tỉnh. Nâng cao chất lượng Quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách, các vấn đề về kinh tế, xã hội, tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước, các dự án công trình quan trọng của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi để tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay. Các vị đại biểu Hội đồng nhân tiếp tục nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên Báo Hòa Bình điện tử).


Tại phiên khai mạc, các đại biểu được nghe: Báo cáo (tóm tắt) thẩm tra các báo cáo và Nghị quyết về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; báo cáo (tóm tắt) công tác năm 2022 của các ngành Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) trình bày dự thảo báo cáo.


Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo.


Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2022. Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự trình bày dự thảo báo cáo. 

 
Hương Lan - Bùi Minh - Thu Trang

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục chung tay bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện để người cao tuổi đóng góp trí tuệ, công sức, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và thảo luận một số vấn đề quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

( HBĐT)- Ngày 29/9, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm và thảo luận một số vấn đề quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng

(HBĐT) - Ngày 28/9, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức phiên họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ và các thành viên BCĐ PCTN,TC tỉnh.

Tập trung cao độ ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ ngày 25/9 đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi tới trên 500mm, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tại nhiều địa phương nhất là các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chung vui Đêm hội Trăng rằm với thiếu nhi

Tối 27/9, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với chủ đề "Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục