Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5.

Cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương BTV Tỉnh ủy về Đồ án quy hoạch (QH) phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 tại xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần rút kinh nghiệm một số nội dung: Việc QH phải đồng bộ để thuận lợi cho phát triển bền vững, lâu dài; đề nghị Sở Xây dựng khi duyệt QH cần hạn chế tối đa việc xây dựng nhà trên núi, nhất là các khu đô thị, gây ảnh hưởng tới kết cấu địa hình, cảnh quan môi trường; cần xem xét về vật liệu xây dựng trước khi duyệt quy hoạch… Các huyện, thành phố qua đây rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh lại những vấn đề nêu trên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo BTV Thành ủy Hòa Bình báo cáo, sớm chỉ đạo thực hiện; bên cạnh đó yêu cầu thành phố phải sớm rà soát lại QH phát triển kinh tế - du lịch hai bên bờ sông Đà, QH phát triển khu công viên của thành phố.

Cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh QH chung đô thị Cao Phong, huyện Cao Phong (tỷ lệ 1/5000), Đồ án QH chung đô thị Dũng Phong, huyện Cao Phong đến năm 2045 (tỷ lệ 1/5000), BTV Tỉnh ủy đồng ý với 2 đồ án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đồ án QH chung đô thị Cao Phong phải sắp xếp lại phần lõi đô thị cho hợp lý; quản lý đô thị cho khang trang, gọn gàng, QH hệ thống giao thông kết nối; giữ nguyên diện tích đất cho nông nghiệp, đặc biệt là diện tích cây có múi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn kết với thị trường tiêu thụ, đi đôi với việc lựa chọn cây giống, bảo vệ thị trường cam Cao Phong.

Đối với đồ án QH chung đô thị Dũng Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc thực hiện QH là rất cần thiết, thống nhất về phạm vi, diện tích, quy mô QH. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện QH cần giữ không gian xanh, hạn chế tác động tới môi trường, thiên nhiên; cần bố trí khu vực xây dựng trụ sở làm việc, thiết chế văn hóa đồng bộ; QH cảnh quan cho phù hợp. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương giao xây dựng QH lên đô thị loại V, tập trung thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030; nghiên cứu về giao thông kết nối giữa các đô thị.

Cho ý kiến vào xin chủ trương của BTV Tỉnh ủy về việc đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng dân tộc tại xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu; chủ trương BTV Tỉnh ủy về việc đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi… về cơ bản các đại biểu nhất trí với các nội dung, việc triển khai thực hiện sẽ góp phần phát triển KT-XH địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần tính toán, cân đối lại một số nội dung cho phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo các quy định của pháp luật. Đối với những diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng cần phải thực hiện đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác như: dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 6/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác QH, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững...

Lê Chung


Các tin khác


Hôm nay 21/5, Quốc hội thảo luận 2 dự thảo Luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 21/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ.

Ông Trần Thanh Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV với tỷ lệ tán thành tuyệt đối

Chiều 20/5, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội. Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, ông Trần Thanh Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đúng 9 giờ ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Hôm nay khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5, xem xét, thông qua 10 dự án luật

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc trọng thể vào ngày 20/5/2024, được tiến hành theo 2 đợt với tổng thời gian làm việc 26,5 ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục