(HBDT) – Áp zṷng khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t, liên kết dớ dê̒w fát chiến, kam kết dươ tha thi̭ tlươ̒ng nhửng xán fấm chất lươ̭ng, dám báw vḙ̂ xinh, an twa̒n thư̭c fấm. Dó la̒ nhửng wiḙ̂c nôông zân nôông zân ớ xa̭ nôông thôn mởi Liên Vṷ (La̭c Xơn) dang hưởng dêểnh dớ fát chiến nê̒n nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng.

Diê̒w dôô̭ng va̒ bố nhiḙ̂m dôô̒ng chỉ Fa̭m Kuốc Hưng zư̭ chức vṷ Chảnh ản Twa̒ ản nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, Twa̒ ản nhân zân tổi kaw da̒ tố chức Lḙ̂ Kôông bổ kwiết di̭nh bố nhiḙ̂m chức vṷ Chảnh ản Twa̒ ản nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Bỉ thư Ban kản xư̭ Dáng, Chảnh ản Twa̒ ản nhân zan tổi kaw; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Cú ti̭ch HĐND, Tlướng Do̒n ĐBQH tính; lẳnh da̭w kác kơ kwan thuô̭c tính, lẳnh da̭w kác kṷc, vṷ, viḙ̂n thuô̭c Twa̒ ản nhân zân tổi kaw.

Huyện Lương Sơn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện với nhân dân

(HBDT) - Ngă̒i 28/3, ta̭i xa̭ Thanh Lương, Hwiḙ̂n wí Lương Xơn tố chức hô̭i ngi̭ tiếp xúc, dỏi thwa̭i chư̭c tiếp kuố ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n vởi kác hô̭ zân wê̒l kác kơ chể, chỉnh xắch hổ chơ̭ tloong fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông thôn, nôông zân tlêênh diḙ̂ ba̒n kác xa̭ Thanh Lương, Long Xơn va̒ Hơ̭p Thanh

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính la̒ wiḙ̂c vởi Liên zwanh Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam - Singapore

(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi do̒n kôông tác kuố Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore (VSIP) zo Chủ ti̭ch Tâ̭p dwa̒n ta̭i miê̒n Bắc hwi̒nh Kwang Hái la̒ tlướng do̒n wê̒l hơ̭p tác ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn khảnh va̒ kác ban, ngă̒nh chức năng kuố tính.

Tăng kươ̒ng kwán lỉ, diê̒w tiết dác fṷc vṷ xán xwất

(HBDT) – "Dêểnh ka̭ ni̒ chươ kỏ diḙ̂ fương no̒ thôông bảw xắi tha ti̒nh tla̭ng ha̭n hản tlêênh ziḙ̂n rôô̭ng. Chăng vi̒ thể ma̒ chú kwan, bớ chi̒ ni̒ cho dêểnh kuổi vṷ xán xwất, kác diḙ̂ fương, dơn vi̭ tiếp tṷc tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng ha̭n, nhă̒m dám báw cho tốt nguô̒n dác thưởi cho xán xwất vṷ xwân năm 2019” – Dôô̒ng chỉ Châ̒n Kuốc Twán, Chi Kṷc Tlươ̒ng Chi kṷc Thwí lơ̭i cho mắt. 

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Khơi zâl khức meḙnh da̭i do̒n kết tloong kôông tác zân tôô̭c, tôn zảw.

(HBDT) – Fát hwi tốt khức meḙnh da̭i do̒n kết (DDK) to̒n zan tôô̭c, wê̒l kôông tác zân tôô̭c, kôông tác tôn zảw, kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ zúp kản bô̭, dáng viên (KB,DV) do̒n viên, hô̭i viên viên va̒ nhân zân thẩi ro̭ vai tlo̒, vi̭ chỉ chiển lươ̭c kuố khức meḙnh DDK to̒n zân tôô̭c tloong xư̭ ngiḙ̂p Kông ngiḙ̂p hwả – Hiḙ̂n da̭i hwả (KNH-HDH) dất nước. 

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí deẻnh zả thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kwỉ I năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 21/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố BTV Tính wí deẻnh zả kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhḙ̂m vṷ kwỉ I va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kwỉ II năm 2018; xem xét môô̭ch xổ nô̭i zung kwan tloo̭ng khác. Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác Ban Xâi zư̭ng Dáng T.Ư; kác dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ môô̭ch xổ ban ngă̒nh kuố tính

Dê̒ kaw chắch nhiḙ̂m kuố kấp wí, ngươ̒i dửng dâwg tloong kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông

(HBDT) – Khởm 14/3, Thươ̒ng Chư̭c Tính wí da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển zaw ban chwiên dê̒ kwỉ I "Wê̒l kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông, xứ lỉ vi fa̭m châ̭t tư̭ an twan zaw thôông”. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭.

To̒n tính kết na̭p mởi tlêênh 5.400 dáng viên

(HBDT) –Kwa nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, to̒n tính da̒ kết na̭p ản 5.421 dáng viên, bi̒nh kwân mối năm kết na̭p 2.168 dáng viên, nơng tôống xổ dáng viên to̒n Dáng bô̭ lêênh 64.000 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 643 tố chức kơ xớ Dáng.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí: Chủ tloo̭ng nơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng

(HBDT) – Dáng bô̭ hwiḙ̂n Lac thwsi kỏ 5.245 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 46 tố chức kơ xớ (TCKX) Dáng, kỏ 15 Dáng bô̭ xa̭, thi̭ chẩn, 9 Dáng bô̭ kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, lư̭c lươ̭ng vṷ chang va̒ 22 chi bô̭ chư̭c thuô̭c. Nơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng ản Dang bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá.

Xôi nối hwa̭t dôô̭nghướng ửng Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên năm 2019

Ngă̒i 2/3, a̭i xa̭ Kư Iên (Lương Xơn), Tính Dwa̒n da̒ tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên va̒ hướng ửng Thết tlôông kâl xwân Kí Hơ̭i năm 2019. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, lẳnh da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn, kác hwiḙ̂n, thă̒nh Dwa̒n, kác dơn vi̭ ta̒i chơ̭ va̒ khânh 700 DVTN da̭i ziḙ̂n kác khổi tlươ̒ng hoo̭c, kôông nhân viên chức, LLVC, DVTN xa̭, thi̭ chẩn.

Kă̭p mă̭t nư̭ la̭nh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính

(HBDT) - Nhân kí niḙ̂m 109 năm ngă̒i Kuốc tể fṷ nư̭ 8/3 va̒ 1979 năm khới Hai Ba̒ Chưng, thổl 6/3, Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ tính tố chức kă̭p mă̭t nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính. Zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ 37 nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính.

Kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i

(HBDT) – UBMTTQ tính da̒ ziḙ̂n tha hô̭i ngi̭ kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Oanh, Wí viên Thươ̒ng vṷ (WVTV) Tính wí Tlướng ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch UBMTTQ tính; dôô̒ng chỉ Dinh Văn Zư̭c, TUV, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lẳnh da̭w kác hô̭i, dwa̒n thế tính

Fổi hơ̭p 3 lư̭c lươ̭ng foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng ớ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kác năm kwa kôông átc fổi hơ̭p zươ̭ 3 lư̭c lươ̭ng dớ chiến khai kác fương ản báw vḙ̂ rư̒ng, foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCCR) tlêênh diḙ̂ fa̒n thă̒nh fổ Ho̒a Bi̒nh da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá. Nhâ̭n thức kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kác chú rư̒ng thư̭c hiḙ̂n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, báw vḙ̂ rư̒ng tư̒ng bước ản nơng lêênh.

Fṷ nư̭ xa̭ Chiê̒ng Châw năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT ) – Dớ zúp fṷ nư̭ thwát nge̒w, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) da̒ dấi meḙnh kác foong tla̒w fṷ nư̭ năng dôô̭ng xảng ta̭w xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng, tham za báw vḙ̂ môi tlươ̒ng... Dă̭c biḙ̂t, Hô̭i dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fổi hơ̭p vởi Ngân ha̒ng chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n, kiḙ̂n twa̒n kác tố tiết kiḙ̂m, wăl vổn, tỉn chấp wí thác zúp 139 hô̭i viên wăl vổn xổ thiê̒n 2,8 tí dôô̒ng th kwa 6 tố tiết kiḙ̂m va̒ wăl vổn dớ zúp hô̭i viên fát chiến kinh tể za di̒nh.

Tăng kươ̒ng hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i vi̒ fát chiến nôông thôn xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng

(HBDT) – Zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i (ZNXH) ta̭i diḙ̂ fương la̒ moo̭ch nhỏm dă̭c biḙ̂t kuố kác tố chức xa̭ hô̭i (zưởi hi̒nh thức tố chức fi lơ̭i nhwâ̭n, zwanh ngiḙ̂p, hô̭ za di̒nh, hơ̭p tác xa̭, nhỏm xán xwất hwă̭c zwanh ngiḙ̂p tư nhân) fṷc vṷ nhu kâ̒w chươ ản dáp ửng, ta̭w wiḙ̂c la̒ va̒ thu nhâ̭p bê̒n vưng cho nhửng ngươ̒i rḙ̂ bi̭ tốn thương, ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ, ngươ̒i nge̒w, fṷ nư̭... Ta̭i tính ha, Zư̭ ản Hổ chư̭ ZNXH va̒ xư̭ fát chiến nôông thôn, xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng (Zư̭ ản SERD) zo Tlung tâm CSIP fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n ớ 3hwiḙ̂n kỏ tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw la̒ Tân La̭c, Iên Thwí, La̭c Xơn. Zư̭ ản da̒, dang kỏ nhửng doỏng kóp tích kư̭c cho xư̭ fát chiến KT-XH kuố tính.

Xôi dôô̭ng thế thaw zân tôô̭c dâ̒w xwân

(HBDT) – Baw zi̭p dâ̒w xwân, ta̭i nhê̒w diḙ̂ fương tloong tính tố chức kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ; bẳnh nả, kẻw ko, dấi kâ̭i, ko̭t ko̒n, ko̭t paw, tu lu.... Kác hwa̭t dôô̭ng ni̒ da̒ tlớ thee̒nh xânchơi hấp zâ̭n zoong dêểnh khôông khỉ bui tươi, fẩn khới cho nhân zân, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, báw tô̒n, fát chiến kác môn thế thaw zân tôô̭c.

Fát hwi thể meḙnh kinh tể rư̒ng va̒ hưởng dêểnh fát chiến xán xwất lâm ngiḙ̂p thew chuô̭i zả tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính
Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính:

(HBDT) – Khởm 21/2, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm va̒ thi̒m hiếw ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwanh (XX-KZ) ta̭i Kôông ti Xơn Thwí (Zân Hwa̒ - Ki̒ Xơn). Dê̒w di kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Xớ NN&PTNT, Kôông Thương, Kṷc Thể tính, Chi Kṷc Hái kwan Hwa̒ Bi̒nh va̒ Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn.

Tưng bư̒ng ngă̒i hô̭i zaw kwân tlêênh dất Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Khởm ngă̒i 20/2, 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chứclḙ̂ tiḙ̂n dươ 1.500 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương dất Mươ̒ng lêênh dươ̒ng la̒ nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ Tố kuốc

Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn zô̒n khức hwa̒n thă̒nh kể kwă̭ch zew kẩl vṷ xwân

(HBDT) – Ngăi khâw ki̒ ngí Thết Ngwiên Dản, nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ dôô̒ng lwa̭t thuổng dôô̒ng, tố chức la̒ dất, kẩl lo̭ chiêm, tlôông kác lo̭i kâl ma̒w, tlôông rư̒ng, fát chiến chăn ruôi, fẩn dâ̒w hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ xwân 2019.

Dáng bô̭ Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ lẳnh da̭w dơn vi̭ hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ

(HBDT) – Dáng bô̭ Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ kỏ 7 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c, 37 dáng viên. Tloong năm 2018, Dáng bô̭ da̒ lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n xwất xắc nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, kôông tác xâi zư̭ng Dáng, xâi zư̭ng kơ kwan va̒ kác dwa̒n thế vưng meḙnh.

Iên Thwí fát dôô̭ng “Thết tlôông kâl dơ̒i dới nhở ơn Bác Hô̒” xwân Kí Hơ̭i 2019

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n thiểng ră̭i kuố Bác Hô̒ "Muô̒ xwân la̒ thết tlôông kâl, la̒ cho dất nước ka̭ng ngă̒i ka̭ng xwân” , ngă̒i 11/2 tức ngă̒i môô̒ng 7 Thết Kí Hơ̭i, UBND hwiḙ̂n Iên Thwí tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng "Thết tlôông kâl dơ̒i dới nhở ơn Bác Hô̒” gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch to̒n hwiḙ̂n fẩn dẩw tlôông 520 ha rư̒ng tâ̭p chung, 2.300 kâl fân tản.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính kă̭p mă̭t kản bô̭ hưw chỉ tính nhân zi̭p dâ̒w xwân Kí Hơ̭i 2019

(HBDT) - Ngă̒i 9/2 tức môô̒ng 5 Thết, dôô̒ng chỉ u̒i Văn Tính, Wí vên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ kỏ buối kă̭p mă̭t kản bô̭ hưw chỉ dâ̒w xwân Kí Hơ̭i 2019 ta̭i Kâw la̭c bô̭ (KLB) hưw chỉ tính. Tham zư buối kă̭p mă̭t kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Văn Zư̭c – Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính, lẳnh da̭w Văn foo̒ng Tính wí, UBND thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Da̭i hô̭i diếm Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam xa̭ Liên Vṷ

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 17-18/1, ta̭i Nha̒ văn hwả xa̭ Liên Vṷ (La̭c Xơn) da̒ ziḙ̂n tha Da̭i hô̭i Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam xa̭ Liên Vṷ, nhiḙ̂m ki̒ 2019 – 2024. Ni la̒ dơn vi̭ ản Hô̭i LHTN tính cho̭n tố chức Da̭i hô̭i diếm kấp xa̭ kuố tính. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w Tính Dwa̒n, Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ lẳnh da̭w hwiḙ̂n La̭c Xơn ku̒ng 80 da̭i biếw chỉnh thức da̭i ziḙ̂n cho khânh 1.700 kản bô̭, hô̭i viên, thanh niên xa̭ Liên Vṷ.