Không có hình ảnh

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, UBNZ tính ban hă̒nh Văn bán xổ 445/UBND-KGV wê̒l wiḙ̂c ta̭m zư̒ng kác hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh zi̭ch vṷ wê̒l văn hwả, thế thaw ó kâ̒n thiết nhă̒m tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

Ngươ̒i zân xỏm Lư̭ng, xa̭ Kuổi Ha̭ bức xúc, lo lẳng wê̒l ô nhiḙ̂m bớ tla̭i kủi

(HBDT) – Dâ̒W khảng 3/2020, foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh liên tṷc nhâ̭n ản kác kuô̭c go̭i "kêw kửw"” kuố ngươ̒i zân va̒ kản bô̭ xỏm Lư̭ng, xa̭ Kuổi Ha̭ - Kim Bôi wê̒l ti̒nh tla̭ng ô nhiḙ̂m bớ tlang tla̭i kủi, la̒ dáw lô̭n kuô̭c khôổng. Ngă̒i 10/3, dâ̒n tôi da̒ wê̒l xỏm Lư̭ng. Ni la̒ xỏm záp rănh vởi xỏm Zứng Ôi, xa̭ Kim Bôi, kỏ tlang tla̭i ruôi kủi kwi mô 6.000 kon/lưở

Tăng kươ̒ng chiê̒n thôông foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh hḙ̂ thôổng chiê̒n thanh kơ xớ

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch dáp ửng kác kấp dô̭ kuố bêḙ̂nh Covid-19 gâi tha, wa̒i xư̭ chấn bi̭ tloong kôông tác zư̭ foo̒ng va̒ diê̒w tli̭, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương chăng dớ nắi xinh tâm lỉ chú kwan, lơ la̒ tloong nhân zân. Tloong rỉ hḙ̂ thôổng chiê̒n thănh kơ xớ doỏng vai tlo̒ tích kư̭c chiê̒n tái nhửng thôông tin dâ̒i dú, chỉnh xác, ki̭p thơ̒i wê̒l kôông tác chí da̭w, kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh dêểnh ngươ̒i zân.

Tâm hwiết zư̭ zi̒n ngê̒ zḙ̂t thố kấm kuố mo̭l Mông

(HBDT) – Tâm hwiết vởi thố kấm, moong muổn lưw zư̭ nhửng nét dḙp kuố chiê̒n thôổng zân tôô̭c, 6 năm kwa, chi̭ Va̒ng I Zẳnh, xỏm Hang Kiê (MaiChâw) ku̒ng nhửng ngươ̒i fṷ nư̭ tloong bán miḙ̂t ma̒i,zḙ̂t măi nhửng kải mu, ảw, wẳl da za̭ng mâ̒w xắc, ản nhê̒w ngươ̒i ươ chuô̭ng. Zḙ̂t thố kấm bớ lô da̒ gẳn bỏ kôô̒ng dơ̒i khôổng xinh hwa̭t kuốngươ̒i zân nơi ni̒, ản chiê̒n bớ thể hḙ̂ ni̒ la̭i thể hḙ̂ khác. Baw kác zi̭p lḙ̂, Thết kác dưở tla̭i, wa ma̭i mă̭c nhửng bô̭ kwâ̒n ảw, wẳl thố kấm, dew woo̒ng ba̭c, râm ran thew ka̒ di dêểnh kác buối chơ̭ fiên, vươ̒n mâ̭n, vươ̒n da̒w thảwm hwa dớ chiê̒n tlo̒, kă̭p kha̒. Xắc mâ̒w rư̭c rơ̭ kuố nhửng hwa văn thố kấm bắt mă̭t tlêênh ảw, wẳl ta̭w khức khôổng, diếm nhẩn dă̭c biḙ̂t kuố sắc mâ̒w văn hwả Mông Thăm xướng zḙ̂t măi kuố chi̭ Zánh, dâ̒n tôi ẩn tươ̭ng vởi nhửng dôi ba̒n thăi khẻw lẻw, thăn thwắt tư̒ng dươ̒ng kim mui chí, ta̭w tha nhửng tẩm bái, tư̒ng nét hwa văn râ̒n hiḙ̂n lô̒ xă̭c xơ̭.

Tích kư̭c, chú dôô̭ng chấn bi̭ cho Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭
Dáng bô̭ xa̭ Tủ Xơn:

(HBDT) – Dáng bô̭ xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) kỏ 15 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c. Dêểnh ka̭ ni̒, kác chi bô̭ da̒ hwa̒n thă̒nh tố chức Da̭i hô̭i Dáng nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2022. Kôông tác chấn bi̭ cho Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXII ziḙ̂n tha baw tlung twâ̒n khảng 5 ản tâ̭p chung chiến khai tlêênh tinh thâ̒n tích kư̭c, chú dôô̭ng, khán chương, hwi dôô̭ng xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭.

Kôông bổ kwiết di̭nh bố nhiḙ̂m Zảm dôốc Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w tính

(HBDT) – Ngă̒i 11/3, UBNZ tính da̒ tố chức kôông bổ Kwiết di̭nh wê̒l wiḙ̂c bố nhiḙ̂m Zảm dôốc Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính zư̭ va̒ tlaw kwiết di̭nh bố nhiḙ̂m

Xã Hùng Sơn ổn định bộ máy sau sáp nhập

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các xã: Bắc Sơn, Nật Sơn, Hùng Tiến (Kim Bôi) được sáp nhập thành xã Hùng Sơn. Ngay sau khi tổ chức thành công kỳ họp HĐND xã ngày 16/1, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời giải quyết những thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.