Fỏ Bỉ thư Tính wí Ngô Văn Twẩn kháw xát ti̒nh hi̒nh fát chiến zu li̭ch va̒ ruôi tlôô̒ng thwí xán vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Khởm 22/10, dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí ku̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính và lẳnh da̭w kác Xớ: KH&DT, VH-TT&ZL, Xâi zư̭ng, Liên minh HTX tính, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, Chi kṷc Thwí xán da̒ tiển hă̒nh kháw xát ti̒nh hi̒nh fát chiến zu li̭ch va̒ ruôi tlôô̒ng thwí xán tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Deẻnh zả fân haa̭ng 30 xán fấm OCOP kấp tính năm 2019

(HBDT) – Ngă̒I 22/10, Hô̭i dôô̒ng deẻnh zả, fân ha̭ng xná fấm OCOP tính zai dwa̭n 2019- 2020 tố chức Hô̭i ngi̭ deẻnh zả, thấm di̭nh va̒ chẩm diếm, xếp haa̭ng dơ̭t 1 kác xán fấm OCOP năm 2019. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ thă̒nh viên hô̭i dôô̒ng, kác chú thế tham za chương chi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Xa̭ Iên Lâ̭p hổ chơ̭ dô̒ng ba̒w thiếw xổ nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng

(HBDT) – Iên Lâ̭p la̒ xa̭ vu̒ng kaw, thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK) kuố hwiḙ̂n Kaw Foong, kỏ khânh 450 hô̭, zân tô̭c Mươ̒ng chiểm 98%. Diḙ̂ hi̒nh xa dô̒l khṷ fức ta̭p, zân kư chăng tâ̭p chung, thu nhâ̭p fṷ thuô̭c baw xán xwất nôông ngiḙ̂p cho rêênh kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 35%, kâ̭n nge̒w khwáng 30%.

Chung thăi hổ chơ̭ ngươ̒i nge̒w chăng dớ ngăi bi̭ dá la̭i khả khâw

(HBDT) – LTS: Thew kể hwă̭ch, Khaảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019 ản tố chức ơe kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11. Lḙ̂ fát dôô̭ng Khaảng kaw diếm kấp tính ản tố chức baw ngăi f11/10 ta̭i chṷ xớ MTTK tính. Nhân zi̭p ni̒ foỏng viên Bảw hwa̒ Bi̒nh foóng vẩn dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂nThi̭ Oanh, Tlươ̒ng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK tính, Tlướng Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” tính wê̒l Khảng kaw diếm va̒ nhửng hwa̭t dôô̭ng hổ chơ̭ ngươ̒i nge̒w, kôô̭ng dôô̒ng nge̒w tloong tính.

Kôông bổ Kwiết di̭nh wê̒l hơ̭p nhát, tha̒nh lâ̭p kác Chi kṷc Thể khu vư̭c ta̭i 35 tính, tha̒nh fổ

(HBDT) - Ngă̒i 30/9, Bô̭ Ta̒i chỉnh tố chức Hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển to̒n kwuốc kôông bổ kác Kwiết di̭nh kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Ta̒i chỉnh wê̒l wiḙ̂c hơ̭p nhất kác Chi kṷc Thể (CKT) dớ thă̒nh lâ̭p kác CKT khu vư̭c thuô̭c 35 Kṷc Thể tính, thă̒nh fổ dơ̭t 3 năm 2019. Dôô̒ng chỉ Dinh Tiển Zủng, WV BCH TƯ Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ Ta̒i chỉnh chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ ta̒i diếm kâ̒w kuố tính kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính.

Chấn bi̭ tốt Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, tiển tới Da̭i hô̭i III kuố Dáng
Zaw ban tlư̭c tiển ngă̒nh Tố chức xâi zư̭ng Dáng to̒n kwuốc:

(HBDT) – Khuô̭ng 30/9, Ban Tố chức Tlung ương tố chức Hô̭i ngi̭ zaw ban tlư̭c tiển ngă̒nh Tố chức xâi zư̭ng Dáng deẻnh zả ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 9 khaảng dâ̒w năm 2019 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh. Dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Chỉnh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Tlươ̒ng Ban Tố chức T.Ư chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭, ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Hwa̒ng Minh Twẩn, Wí viên BTV Tính wí, Tlướng Ban Tố chức Tính wó; lẳnh da̭w kác Ban xâi zư̭ng Dáng, hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.