(WBDT) – Ngă̒i 25/11, Tlung tâm zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam fổi hơ̠p mân Kông viên Zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (viết tắt la̒ Heritist) tố chức khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” ta̠i thơ̒ng 2, twa̒ nha̒ S1, Kông viên zi xán kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (xỏm Tiê̒ng, xa̠ Bắc Fong, wiê̠n Kaw Fong).


Dô̒ng chỉ Ngwiển Tiển Xinh, Fỏ Tlướng dwa̒n DBQH tính khwả XIV mân da̠i ziê̠n Tlung tâm Zi xán kác nha̒ khwa ho̠c, Wiê̠n wí Kaw Fong kách băng khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t”

Ni la̒ bâ̠n thử 2, Tlung tâm zởi thiê̠w kác kí vâ̠t kuố kác nha̒ khwa ho̠c tloong tôống xổ hơn 1200 nha̒ khwa ho̠c Tlung tâm da̒ tiếp kâ̠n ngiên kửw bớ nawm 2008 dêểnh chi̒ ni̒. Hơn 100 hiê̠n vâ̠t kuố hơn 80 nha̒ khwa ho̠c thuô̠c nhê̒w lỉnh vư̠c ản lươ̠ cho̠n bớ kho lưw chư̠ kuố Tlung tâm. Chiến la̠m zởi thiê̠w kác kí vâ̠t thew 3 chú dê̒: Ho̠c tâ̠p, lâ̠p thân, lâ̠p ngiê̠p; Doỏng kóp, kôổng hiển, hi xinh; Ti̒nh iêw – dôi lưở, za di̒nh, kwê hương.


Kác da̠i biếw tham kwan chiến la̠m

Mối mô̠ch kí vâ̠t ản zởi thiê̠w ớ chiến la̠m kỏ thế chí la̒ chang bán tháw kả, nhửng kuổn nhâ̠t kỉ ku... nỏ chưở dơ̠ng nhửng kâw chiê̠n ku̠ thế, fán ánh bổi kánh kuố tư̒ng zai dwa̠n li̠ch xứ. Dỏ la̒ nhửng kâw chiê̠n liên kwan dêểnh kwả chi̒nh ó ngư̒ng ho̠c tâ̠p, vươn lêênh lỉnh hô̠i chi thức, chấn bi̠ ha̒nh chang cho bán thân dớ fu̠c vu̠ dất nước. Hăi kâw chiê̠n wơ̒l kwả chi̒nh ngiên kửw khwa ho̠c, xảng ta̠w, ngi̠ lư̠c vươn lêênh dớ kỏ nhửng the̒nh kôông tloong xư̠ ngiê̠p va̒ ká nhửng kâw chiê̠n kuô̠c dơ̒i nhơ ti̒nh ba̠n, ti̒nh iêw, ti̒nh thâ̒i tlo̒.

Chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” la̒ mô̠ch tloong nhửng wa̠t dôô̠ng̠ fát wi zả tli̠ zi xán kuố kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam.

Chiến la̠m kẻw za̒i tloong 1 năm, vớ kướ tất ká kác ngă̒i tloong twâ̒n.


KÁC TIN KHÁC


Khai hô̭i chuô̒ Tiên, xa̭ Fủ La̭w, wiḙ̂n La̭c Thwí năm 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 19/2 (tức môô̒ng 4 Thết Mâ̭w Tất), Ban tố chức kác lḙ̂ hô̭i wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức lḙ̂ khai hô̭i chuô̒ Tiên, xa̭ Fṷ La̭w, wiḙ̂n La̭c Thwí năm 2018. Tham zư̭ lḙ̂ khai hô̭i kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, wiḙ̂n La̭c Thwí ku̒ng rất dôông ngươ̒i zân, zu khéch thâ̭p fương, tăng ni, fâ̭t tứ khânh xa dê̒w wơ̒l tham zư̭

Khai mạc lệ hội Khai Ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2018

Ngă̒i 23/2 tức mô̒ng 8 thết âm lịch, UBND xa̭ Fong Fủ wiḙ̂n Tân La̭c tố chức lḙ̂ hô̭i Khai Ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2018 tại xỏm Li̭, xa̭ Fong Fủ wiḙ̂n Tân La̭c. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hwiḙ̂n wỉ, UBND wiḙ̂n, kác xớ, ban, nga̒nh tloong tính va̒ rất dôông nhân zân tl mân wa̒i wiḙ̂n

Độc đáo bảo tàng di sản văn hóa Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Tọa lạc trên vùng đất cao thoáng, thuộc tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình với khuôn viên rộng hơn 4.000 m2, Bảo tàng di sản văn hóa Mường là nơi trưng bày giới thiệu về di sản văn hóa Mường, trong đó có nhiều hiện vật quý có niên đại hàng nghìn năm.


Khai chương tour zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Ngă̒i 11/1, Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ khai chương tuor zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh 

Nhi̭p khôổng mởi ớ thôn Bu̒i Tlảm

(WBDT) – Kỏ tôống 141 hô̭, 699 nhân khấw, thu nhâ̭p kuố 77% hô̭ chú iểw bớ chăn ruôi, chô̒ng cho̭t, dêểnh ni bi̒nh kwân thu nhâ̭p ớ thôn Bu̒i Tlảm (xa̭ Hwa̒ Xơn – Lương Xơn) da̒ da̭t 30 tliḙ̂w dô̒ng/ngươ̒i/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 2,1% thew tiêw chỉ mởi