(WBDT) – Ngă̒i 25/11, Tlung tâm zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam fổi hơ̠p mân Kông viên Zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (viết tắt la̒ Heritist) tố chức khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” ta̠i thơ̒ng 2, twa̒ nha̒ S1, Kông viên zi xán kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (xỏm Tiê̒ng, xa̠ Bắc Fong, wiê̠n Kaw Fong).


Dô̒ng chỉ Ngwiển Tiển Xinh, Fỏ Tlướng dwa̒n DBQH tính khwả XIV mân da̠i ziê̠n Tlung tâm Zi xán kác nha̒ khwa ho̠c, Wiê̠n wí Kaw Fong kách băng khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t”

Ni la̒ bâ̠n thử 2, Tlung tâm zởi thiê̠w kác kí vâ̠t kuố kác nha̒ khwa ho̠c tloong tôống xổ hơn 1200 nha̒ khwa ho̠c Tlung tâm da̒ tiếp kâ̠n ngiên kửw bớ nawm 2008 dêểnh chi̒ ni̒. Hơn 100 hiê̠n vâ̠t kuố hơn 80 nha̒ khwa ho̠c thuô̠c nhê̒w lỉnh vư̠c ản lươ̠ cho̠n bớ kho lưw chư̠ kuố Tlung tâm. Chiến la̠m zởi thiê̠w kác kí vâ̠t thew 3 chú dê̒: Ho̠c tâ̠p, lâ̠p thân, lâ̠p ngiê̠p; Doỏng kóp, kôổng hiển, hi xinh; Ti̒nh iêw – dôi lưở, za di̒nh, kwê hương.


Kác da̠i biếw tham kwan chiến la̠m

Mối mô̠ch kí vâ̠t ản zởi thiê̠w ớ chiến la̠m kỏ thế chí la̒ chang bán tháw kả, nhửng kuổn nhâ̠t kỉ ku... nỏ chưở dơ̠ng nhửng kâw chiê̠n ku̠ thế, fán ánh bổi kánh kuố tư̒ng zai dwa̠n li̠ch xứ. Dỏ la̒ nhửng kâw chiê̠n liên kwan dêểnh kwả chi̒nh ó ngư̒ng ho̠c tâ̠p, vươn lêênh lỉnh hô̠i chi thức, chấn bi̠ ha̒nh chang cho bán thân dớ fu̠c vu̠ dất nước. Hăi kâw chiê̠n wơ̒l kwả chi̒nh ngiên kửw khwa ho̠c, xảng ta̠w, ngi̠ lư̠c vươn lêênh dớ kỏ nhửng the̒nh kôông tloong xư̠ ngiê̠p va̒ ká nhửng kâw chiê̠n kuô̠c dơ̒i nhơ ti̒nh ba̠n, ti̒nh iêw, ti̒nh thâ̒i tlo̒.

Chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” la̒ mô̠ch tloong nhửng wa̠t dôô̠ng̠ fát wi zả tli̠ zi xán kuố kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam.

Chiến la̠m kẻw za̒i tloong 1 năm, vớ kướ tất ká kác ngă̒i tloong twâ̒n.


KÁC TIN KHÁC


La̭c paw thung lṷng Hang Kiê, dḙp iên lee̒nh nhơ kố tích

Thung lung Hang Kiê, hwiḙ̂n Mai Châw, tính Hwa̒ Bi̒nh ớ tlóm khươ bổn biê̒l khṷ, kweenh năm mâl mu̒ baw fú. Dươ̭c ni̒ da̒ tư̒ng ản vỉ nhơ thung lṷng tứ thâ̒n, ka̭ ni̒ Hang Kiê da̒ dối thăi, tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch lỉ tướng.

Hưởng vớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ xỏm Tiḙ̂n

(HBDT) – Fát hwi lơ̭i thể wê̒l vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ foong kắnh thôốch dḙp, zaw thôông dươ̒ng thwí thwâ̭n tiḙ̂n dêểnh kác bán zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, vi̒ thể xỏm Tiḙ̂n, xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) kỏ nhê̒w kơ hô̭i fát chiến zu li̭ch va̒ tlớ thee̒nh la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôông hấp zâ̭n zu kheéch khi di zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Xa̭ Thươ̭ng Kốc do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ản chiến khai bớ năm 2016, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng (KVD) "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” ản nhân zân xa̭ Thươ̭ng Kốc (La̭c Sơn) tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n, gẳn kung foong tla̒w "Chung khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi NTM”

Khai chương zư̭ ản Khu dô thi̭ Zen Village 40 tiḙ̂n ích dắng kấp ta̭i Tlung tâm bơ̒ tlải tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Khởm ngă̒i 21/10, Kôông ti Kố fâ̒n Thương ma̭i (KFTM) Za̭ Hơ̭p tố chức lḙ̂ tha mă̭t zởi thiḙ̂w khu dô thi̭ Zen Village ta̭i fươ̒ng Hửw Ngi̭ - TF Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ lḙ̂ zởi thiḙ̂w Zư̭ ản bất dôô̭ng xán dất nê̒n nha̒ lô fổ, shophouse, biḙ̂t thư̭ liê̒n kê̒ Zen Village, kỏ ha̒ng tlăm kheéch ha̒ng, nha̒ dâ̒w tư tloong va̒ wa̒i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p Da̒i Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh tính

(HBDT) – Ngă̒i 11/10, Da̒i Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh (FT-CH) tính tố chức kí niḙ̂m 60 năm thă̒nh lâ̭p (1958 - 2018). Zư̭ lḙ̂ kí niḙ̂m kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dôô̒ng chỉ Ngwiển Tha̒nh Lương, Fỏ Tôống zảm dôốc Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t nam, da̭i ziḙ̂ Bô̭ TT-TT; Da̒i FT-CH 16 tính khu vư̭c fiể Bắc; lảnh da̭w UBND tính, kác xớ, ban, ngă̒nh, lẳnh da̭w, zảm dôốc Da̒i TT-TH kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ dôông dú kản bô̭ ngwiên la̒ lẳnh da̭w, foỏng viên, biên tâ̭p viên, kỉ thwâ̭t viên da̒i FT-CH tính kwa kác thơ̒i ki̒