(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19


Ban liên la̭c Hô̭i Hưw chỉ Tôống Kôông ti Khôông Da̒ ta̭i Hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng khấw chang i tể cho kác chi hô̭i khu vư̭c bơ̒ tlải Khôông Da̒, dớ kác chi hô̭i tlaw tă̭ng dêểnh hô̭i viên.

Hô̭i Hưw chỉ TKT Khôông Da̒ ta̭i Hwa̒ Bi̒nh ka̭ ni̒ kỏ 3.250 hô̭i viên xinh hwa̭t ta̭i 78 chi hô̭i, thuô̭c 5 Ban liên la̭c kơ xớ. Dủng kơơ̒ng thên hôốc "hưw chỉ”, thuối dơ̒i kác hô̭i viên dê̒w da̒ kaw, da xổ tlêênh 70 thuối, tất ká dê̒w da̒ tư̒ng kỏ nhửng năm khảng kôổng hiển xâi zư̭ng kôông chi̒nh Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh. Vươ̒ tlo̒n 20 năm hwa̭t dôô̭ng, Hô̭i la̒ dươ̭c gẳn kết kuố ha̒ng ngi̒n kư̭w kôông nhân Khôông Da̒ dang ngí chể dô̭ ta̭i Hwa̒ Bi̒nh.

Kỏ xổ lươ̭ng hô̭i viên nhê̒w, dê̒w la̒ ngươ̒i kaw thuối, tloong ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 ziển biển fức ta̭p. Ban liên la̭c Hô̭i da̒ ză̒nh tă̭ng mỏn kwa̒ thiết thư̭c cho kác hô̭i viên: Mói ngươ̒i môô̭ch kẳi khấw chang foo̒ng, chôổng zi̭ch. Khâw chang ản kỏi kấn thâ̭n tloong tư̒ng foong bi̒ kỏ in lô gô chiê̒n thôổng ku̒ng zoo̒ng chư : Kản bô̭, hô̭i viên hắi dew khấw chang dươ̭c kôông kôô̭ng.

"Ni la̒ hă̒nh dôô̭ng kon, ỉ ngiḙ̂n lởn, miểng tlu̒ ó thôốch mê thôốch bớ thăi bơơng...” Ôông Ngwiḙ̂n Xwân Hiê̒n, Tlươ̒ng Ban liên la̭c Hô̭i Hưw chỉ TKT Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh chiê xé. Ôông la̒ ngươ̒i ngi̭ tha "mỏn kwa̒ thơ̒i Covid-19” dớ kới tă̭ng to̒n thế kản bô̭, hô̭i viên va̒ môô̭ch xổ tố chức, dwa̒n thế, kả nhân da̒ gẳn bỏ kôô̒ng Hô̭i tloong xuốt thơ̒i zan kwa.

Bắt dâ̒w bớ ỉ thức báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho za di̒nh va̒ cho kôô̭ng dôô̒ng. Covid-19 ziển biển fức ta̭o dủng baw thơ̒i diếm Hô̭iHưw chỉ TKT Khôông Da̒ kí niḙ̂m 20 năm thă̒nh lâ̭p. Hô̭i da̒ ngư̒ng kác hwa̭t dôô̭ng kí niḙ̂m, hô̭i ho̭p, ngư̒ng nhửng chiển zu li̭ch khai xwân zư̭ kiển baw dâ̒w khảng 3. Môô̭ch xổ za di̒nh hô̭i hô̭i viên hwa̭n wiḙ̂c kưởi hói cho kon, chẩw... Dă̭c biḙ̂t, bắt dâ̒w bớ khảng 3, Thươ̒ng chư̭c Hô̭i ngiêm túc tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác hô̭i viên va̒ za di̒nh thư̭c hiḙ̂n tốt lơ̒i kêw go̭i "Hắi ớ iên khi̒ Tố kwuốc kâ̒n”.

"Hiếw ro̭ thôông diḙ̂p, ha̒ng ngi̒n hô̭i viên Hô̭i Hưw chỉ TKT Khôông Da̒ ta̭i Hwa̒ Bi̒nh dang la̒ tlo̒n chắch nhiḙ̂m kuố kôông zân iêw nước. Dôô̒ng thơ̒i vởi vai tlo̒ la̒ ngươ̒i dư̒ thuối nhất tloong za di̒nh, dâ̒n tôi báw ban kon chẩw thư̭c hiḙ̂n tốt kác khwiển kảw kuố, zúp nuơng kaw hiḙ̂w kwá foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19” - Ôông Ngwiḙ̂n Xwân Hiê̒n, Tlươ̒ng Ban liên la̭c Hô̭i Hưw chỉ TKT Khôông Da̒ chiê xé

Thu Chang


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.

Khức hút zu li̭ch Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Xa̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ vu̒ng dất mo̭l Mông kư chủ lô dơ̒i. Kánh kwan thiên nhiên ko̒n hwang xơ, ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nhiê̒w foong tṷc tâ̭p kwản, nét văn hwả dḙp, ớ ni dang tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch mởi la̭, hấp zâ̭n tlêênh hă̒nh chi̒nh khảm fả nhửng miê̒m dất kướ ngo̭ Tâi Bắc

Khảng 5 thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh