(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.


Kôông viên zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂T Nam ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong) thu hút dôông da̒w zu kheéch tloong dơ̭t ngí lḙ̂ 30/4 – 1/5 vươ̒ rô̒i.

Ản vỉ nhơ "Vi̭nh Ha̭ Long” tlêênh ka̭n kỏ nhửng ho̒n dáw nối khươ khôông Da̒ tloong xeenh, Thung Nai la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n. Dang la̒ thơ̒i diếm thích hơ̭p dêểnh kôô̒ng Thung Nai vi̒ thơ̒i tiết maách mé, rẳng nhê̒w, zoong la̭i kám zác thư thải khi̒ zu kheéch ngô̒i tlêênh thiê̒n za̭w kweenh hô̒, tâ̭n hướng khôông khỉ tloong lee̒nh baw ki̒ ngí lḙ̂ hăi zi̭p kuổi twâ̒n. Muô̒ ni̒ zu kheéch kỏ thế dêểnh thăm dôô̭ng Thác Bơ̒, hỏl Chă̭ch tloong vắch, dêểnh kác diếm kôông viên tác, hang Miẻng... Zu kheéch kỏ thế dêểnh dáw Zươ̒, dáw Kổl xăi xỏ. Dáw Zươ̒ ản thiết kể thew kiếw xinh thải tư̭ nhiên, wa̒i wiḙ̂c ngí zươ̭ng, zu kheéch ko̒n kỏ thế thướng thức nhê̒w lo̭i tlải kâl...


Tlêênh tiển zu li̭ch Bi̒nh Thanh – Thung Nai – loo̒ng hô̒ khôông Da̒, zu kheéch gẻ thăm la̒ng Mươ̒ng Zang Mô̭, thuô̭c xa̭ Bi̒nh Thanh. La̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ko̒n lưw zư̭ ngwiên vḙn nhửng nét chiê̒n thôổng, dă̭c chưng da̒ ta̭w rêênh khức hút kheéch zu li̭ch dổi vởi kheéch zu li̭ch kwuốc tể.


Tha̒nh lâ̭p bớ kuổi năm 2016, Kôông viên zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam (Heritis Park) ta̭i xóm Tiê̒ng, xax Bắc Fong la̒ diḙ̂ chí zoong la̭i cho zu kheéch nhửng chái ngiḙ̂m thủ vi̭, mởi mé khi̒ dêểnh Kaw Fong. Kôông viên rôô̭ng 15 ha, ản baw kweenh la̒ kon hỏl Wa̒ng kỏ nhê̒w ha̭ng mṷc dôô̭c dảw nhơ: báw ta̒ng ngâ̒m, hô̒ bản ngwiḙ̂t, xân lḙ̂ hô̭i, dươ̒ng vinh zănh, di̒nh hiểw hoo̭c... Zu kheéch kỏ zi̭p khảm fả zả tli̭ chi thức Viḙ̂t ản lưw zư̭ ta̭i khu chiến la̭m tlưng bă̒i hi̒nh ắnh, tư liḙ̂w kác nha̒ khwa hoo̭c, nhửng ngươ̒i kỏ xư̭ doỏng kóp lởn cho xư̭ fát chiến kuố dất nước.


Kaw Fong ko̒n nối thiểng vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh, zu li̭ch tham kwan kác diếm zi tích li̭ch xứ nhơ: Khu zu li̭ch tâm linh dê̒n thươ̒ng Bôô̒ng lai ớ chơ̒ chân khṷ Tlôốc Rôô̒ng ớ khu 3, thi̭ chẩn Kaw Fong; chuô̒ Khảnh ớ xa̭ Tha̭ch Iên, chuô̒ Kwe̒n Ang gẳn liê̒n ku̒ng xư̭ tích "Wâ̒n wa khṷ kổl”


Dôô̒ng chỉ Dăng Văn Ngwan, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n kaw Fong cho mắt: Fát hwi nhửng tiê̒m năng, lơ̭i thể ản thiên nhiên ưw da̭i, hwiḙ̂n xác di̭nh zu li̭ch la̒ ngă̒nh mui nhoo̭nh, doỏng kóp kwan tloo̭ng cho fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Bớ rỉ ban hă̒nh ngi̭ kwiết, xâi zư̭ng kể hwă̭ch fát chiến zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng kác tuor, tiển zu li̭ch dớ la̭i ẩn tươ̭ng. Kṷ thế tỉển Bi̒nh Thanh – Thung Nai – loo̒ng hô̒ khôông Da̒ la̒ tiển zu li̭ch tloo̭ng diếm kuố tính. Tiển Hơ̭p Fong – Zủng Fong – Thă̭ch Iên khảm fả dơ̒i khôông xinh hwa̭t kuố ngươ̒i Mươ̒ng....


Dớ thúc dấi zu li̭ch, hwiḙ̂n dang tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, kwáng bả, dôô̭ng viên, khwiển khích nhân zân zư̭ zi̒n chiê̒n thôổng văn hwả zân tôô̭c, gẳn kác lḙ̂ hô̭i kôô̒ng zu li̭ch, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ ngươ̒i zân tiếp kâ̭n nguô̒n dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thaơ̒ng zu li̭ch, dáp ửng nhu kâ̒w tham kwan, chái ngiḙ̂m kuố zu kheéch.

Bu̒i MinhKÁC TIN KHÁC


Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.