(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.


Kôông viên zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂T Nam ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong) thu hút dôông da̒w zu kheéch tloong dơ̭t ngí lḙ̂ 30/4 – 1/5 vươ̒ rô̒i.

Ản vỉ nhơ "Vi̭nh Ha̭ Long” tlêênh ka̭n kỏ nhửng ho̒n dáw nối khươ khôông Da̒ tloong xeenh, Thung Nai la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n. Dang la̒ thơ̒i diếm thích hơ̭p dêểnh kôô̒ng Thung Nai vi̒ thơ̒i tiết maách mé, rẳng nhê̒w, zoong la̭i kám zác thư thải khi̒ zu kheéch ngô̒i tlêênh thiê̒n za̭w kweenh hô̒, tâ̭n hướng khôông khỉ tloong lee̒nh baw ki̒ ngí lḙ̂ hăi zi̭p kuổi twâ̒n. Muô̒ ni̒ zu kheéch kỏ thế dêểnh thăm dôô̭ng Thác Bơ̒, hỏl Chă̭ch tloong vắch, dêểnh kác diếm kôông viên tác, hang Miẻng... Zu kheéch kỏ thế dêểnh dáw Zươ̒, dáw Kổl xăi xỏ. Dáw Zươ̒ ản thiết kể thew kiếw xinh thải tư̭ nhiên, wa̒i wiḙ̂c ngí zươ̭ng, zu kheéch ko̒n kỏ thế thướng thức nhê̒w lo̭i tlải kâl...


Tlêênh tiển zu li̭ch Bi̒nh Thanh – Thung Nai – loo̒ng hô̒ khôông Da̒, zu kheéch gẻ thăm la̒ng Mươ̒ng Zang Mô̭, thuô̭c xa̭ Bi̒nh Thanh. La̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ko̒n lưw zư̭ ngwiên vḙn nhửng nét chiê̒n thôổng, dă̭c chưng da̒ ta̭w rêênh khức hút kheéch zu li̭ch dổi vởi kheéch zu li̭ch kwuốc tể.


Tha̒nh lâ̭p bớ kuổi năm 2016, Kôông viên zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam (Heritis Park) ta̭i xóm Tiê̒ng, xax Bắc Fong la̒ diḙ̂ chí zoong la̭i cho zu kheéch nhửng chái ngiḙ̂m thủ vi̭, mởi mé khi̒ dêểnh Kaw Fong. Kôông viên rôô̭ng 15 ha, ản baw kweenh la̒ kon hỏl Wa̒ng kỏ nhê̒w ha̭ng mṷc dôô̭c dảw nhơ: báw ta̒ng ngâ̒m, hô̒ bản ngwiḙ̂t, xân lḙ̂ hô̭i, dươ̒ng vinh zănh, di̒nh hiểw hoo̭c... Zu kheéch kỏ zi̭p khảm fả zả tli̭ chi thức Viḙ̂t ản lưw zư̭ ta̭i khu chiến la̭m tlưng bă̒i hi̒nh ắnh, tư liḙ̂w kác nha̒ khwa hoo̭c, nhửng ngươ̒i kỏ xư̭ doỏng kóp lởn cho xư̭ fát chiến kuố dất nước.


Kaw Fong ko̒n nối thiểng vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh, zu li̭ch tham kwan kác diếm zi tích li̭ch xứ nhơ: Khu zu li̭ch tâm linh dê̒n thươ̒ng Bôô̒ng lai ớ chơ̒ chân khṷ Tlôốc Rôô̒ng ớ khu 3, thi̭ chẩn Kaw Fong; chuô̒ Khảnh ớ xa̭ Tha̭ch Iên, chuô̒ Kwe̒n Ang gẳn liê̒n ku̒ng xư̭ tích "Wâ̒n wa khṷ kổl”


Dôô̒ng chỉ Dăng Văn Ngwan, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n kaw Fong cho mắt: Fát hwi nhửng tiê̒m năng, lơ̭i thể ản thiên nhiên ưw da̭i, hwiḙ̂n xác di̭nh zu li̭ch la̒ ngă̒nh mui nhoo̭nh, doỏng kóp kwan tloo̭ng cho fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Bớ rỉ ban hă̒nh ngi̭ kwiết, xâi zư̭ng kể hwă̭ch fát chiến zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng kác tuor, tiển zu li̭ch dớ la̭i ẩn tươ̭ng. Kṷ thế tỉển Bi̒nh Thanh – Thung Nai – loo̒ng hô̒ khôông Da̒ la̒ tiển zu li̭ch tloo̭ng diếm kuố tính. Tiển Hơ̭p Fong – Zủng Fong – Thă̭ch Iên khảm fả dơ̒i khôông xinh hwa̭t kuố ngươ̒i Mươ̒ng....


Dớ thúc dấi zu li̭ch, hwiḙ̂n dang tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, kwáng bả, dôô̭ng viên, khwiển khích nhân zân zư̭ zi̒n chiê̒n thôổng văn hwả zân tôô̭c, gẳn kác lḙ̂ hô̭i kôô̒ng zu li̭ch, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ ngươ̒i zân tiếp kâ̭n nguô̒n dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thaơ̒ng zu li̭ch, dáp ửng nhu kâ̒w tham kwan, chái ngiḙ̂m kuố zu kheéch.

Bu̒i MinhKÁC TIN KHÁC


Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.

Zu li̭ch vươ̒n Kaw Fong nhửng lâ̭n ngi̭

(HBDT) – Tâm lỉ nga̭i vớ kướ dỏn kheéch, nhê̒w nha̒ vươ̒n chươ kwan tâm, chươ kỏ thêm nhê̒w xán fấm hấp zâ̭n di ku̒ng nhửng chăn chớ tloong fát chiến zu li̭ch vươ̒n kam ớ hwiḙ̂n Kaw Fong. Khâw khwáng 5 năm kế bớ ngă̒i dâ̒w xwất hiḙ̂n, lo̭i hi̒nh zu li̭ch ni̒ vấn ko̒n khả mơ̒ tlaa̭ch

Xa̭ Ân Ngiḙ̂ Báw tô̒n, fát hwi kác môn thế thaw zân tôô̭c

(HBDT) - Nhửng năm kwa, ku̒ng vởi xư̭ kwan tâm fát chiến foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) kwâ̒n chủng nỏi chung, xa̭ Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) ko̒n chủ tloo̭ng kôông tác báw tô̒n, zư̭ zi̒n va̒ fát hwi kác môn thế thaw zân tôô̭c. Kwa rỉ kóp fâ̒n nâơng kaw khức khwé, dơ̒i khôổng văn hwả, tinh thâ̒n cho nhân zân, báw tô̒n va̒ fát hwi nhửng nét dḙp văn hwả chiê̒n thôổng kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c.