(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

 


La̒ng Ngo̒i, xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c) kỏ vé dḙp hư̭w ti̒nh, thu hút nhê̒w zư̭ ản dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch..

Tlước ni zo dất kănh tác ha̭n hḙp, chí kỏ môô̭ch xổ ziḙ̂n tích dớ tlôông rố, tlôông rư̒ng, cho rêênh dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ớ la̒ng Ngo̒i kă̭p nhê̒w khỏ khăn, fṷ thuô̭c chú iểw baw ngê̒ ruôi kả lôô̒ng va̒ deẻnh bắt thwí xán tlêênh hô̒. La̒ng vấn kỏ nhửng lơ̭i thể, tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch, nét dă̭c chưng la̒ng Mươ̒ng cố, foong tṷc tâ̭p kwản, thiên nhiê thươi dḙp… 

Dớ hổ chơ̭ ngươ̒i zân la̒ zu li̭ch, Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai zư̭ ản khu zu li̭ch văn hwả, xinh thải, ngí zươ̭ng Ngo̒i Hwa. Ngươ̒i zân ản wăl vổn ó tỉnh la̭i xâi zư̭ng, kái ta̭w nha̒ ớ, kung kấp kác vâ̭t zṷng kâ̒n thiết dớ hwa̒n thiḙ̂n zi̭ch vṷ. Wa̒i tha kôông ti ko̒n kết hơ̭p kôô̒ng Tlươ̒ng Kaw dăng Zu li̭ch Ha̒ Nô̭i da̒w ta̭w 50 thanh niên kuố la̒ng wê̒l ki̭ năng kửw hô̭, 15 nhân viên buô̒ng foo̒ng, 20 za di̒nh ản da̒w ta̭w zi̭ch vṷ dỏn kheéch. Dêểnh ka̭ ni̒ zư̭ ản da̒ hwa̒n thă̒nh zai dwa̭n 1 kỏ 7 homestay da̭t chấn.

Zu kheéch za̒nh nhê̒w ti̒nh kám tốt dḙp khi̒ dêêht thăm la̒ng Ngo̒i, wa̒i kỏ kắnh dḙp thiên nhiên, ớ ni ko̒n kỏ kôông viên rác nối to nhất Viḙ̂t nam, kỏ kác tố hơ̭p tlo̒ chơi nhơ cano, motor, chwf thiê̒n kayak…

Thew dôô̒ng chỉ Dinh Văn Bươ̭ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Xuổi Hwa, zu li̭ch da̒ thư̭c xư̭ thúc dấi KT-XH, bớ môô̭ch la̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, thu nhâ̭p bi̒nh kwân la̒ng Ngo̒i da̒ da̭t 20 tliḙ̂w dôô̒ng năm 2019. Khắp dêểnh zu li̭ch la̒ng Ngo̒i xḙ khới xắc hơn khi ảng khả baw dôô̭ng Hwa Tiên ản dâ̒w tư. Nhê̒w zư̭ ản da̒ ản tính fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư ta̭i la̒ng. Kṷ thế như zư̭ ản zu li̭ch xinh thải kuố zănh ngiḙ̂p La̭c Hô̒ng, Hô̒ Gươm, V’Star, kỏ tôống mức dâ̒w tư thấp nhát 400 tí dôô̒ng, kaw nhất 1.000 tí dôô̒ng… Tương lai 5- 10 năm nươ̭, khi̒ kác zư̭ ản di baw hwa̭t dôô̭ng, ziḙ̂n ma̭w zu li̭ch va̒ dơ̒i khôổng kuố ngươ̒i zân la̒ng NGo̒i chănc chẳn xḙ khả hơn. 

Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.