(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

 


La̒ng Ngo̒i, xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c) kỏ vé dḙp hư̭w ti̒nh, thu hút nhê̒w zư̭ ản dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch..

Tlước ni zo dất kănh tác ha̭n hḙp, chí kỏ môô̭ch xổ ziḙ̂n tích dớ tlôông rố, tlôông rư̒ng, cho rêênh dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ớ la̒ng Ngo̒i kă̭p nhê̒w khỏ khăn, fṷ thuô̭c chú iểw baw ngê̒ ruôi kả lôô̒ng va̒ deẻnh bắt thwí xán tlêênh hô̒. La̒ng vấn kỏ nhửng lơ̭i thể, tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch, nét dă̭c chưng la̒ng Mươ̒ng cố, foong tṷc tâ̭p kwản, thiên nhiê thươi dḙp… 

Dớ hổ chơ̭ ngươ̒i zân la̒ zu li̭ch, Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai zư̭ ản khu zu li̭ch văn hwả, xinh thải, ngí zươ̭ng Ngo̒i Hwa. Ngươ̒i zân ản wăl vổn ó tỉnh la̭i xâi zư̭ng, kái ta̭w nha̒ ớ, kung kấp kác vâ̭t zṷng kâ̒n thiết dớ hwa̒n thiḙ̂n zi̭ch vṷ. Wa̒i tha kôông ti ko̒n kết hơ̭p kôô̒ng Tlươ̒ng Kaw dăng Zu li̭ch Ha̒ Nô̭i da̒w ta̭w 50 thanh niên kuố la̒ng wê̒l ki̭ năng kửw hô̭, 15 nhân viên buô̒ng foo̒ng, 20 za di̒nh ản da̒w ta̭w zi̭ch vṷ dỏn kheéch. Dêểnh ka̭ ni̒ zư̭ ản da̒ hwa̒n thă̒nh zai dwa̭n 1 kỏ 7 homestay da̭t chấn.

Zu kheéch za̒nh nhê̒w ti̒nh kám tốt dḙp khi̒ dêêht thăm la̒ng Ngo̒i, wa̒i kỏ kắnh dḙp thiên nhiên, ớ ni ko̒n kỏ kôông viên rác nối to nhất Viḙ̂t nam, kỏ kác tố hơ̭p tlo̒ chơi nhơ cano, motor, chwf thiê̒n kayak…

Thew dôô̒ng chỉ Dinh Văn Bươ̭ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Xuổi Hwa, zu li̭ch da̒ thư̭c xư̭ thúc dấi KT-XH, bớ môô̭ch la̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, thu nhâ̭p bi̒nh kwân la̒ng Ngo̒i da̒ da̭t 20 tliḙ̂w dôô̒ng năm 2019. Khắp dêểnh zu li̭ch la̒ng Ngo̒i xḙ khới xắc hơn khi ảng khả baw dôô̭ng Hwa Tiên ản dâ̒w tư. Nhê̒w zư̭ ản da̒ ản tính fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư ta̭i la̒ng. Kṷ thế như zư̭ ản zu li̭ch xinh thải kuố zănh ngiḙ̂p La̭c Hô̒ng, Hô̒ Gươm, V’Star, kỏ tôống mức dâ̒w tư thấp nhát 400 tí dôô̒ng, kaw nhất 1.000 tí dôô̒ng… Tương lai 5- 10 năm nươ̭, khi̒ kác zư̭ ản di baw hwa̭t dôô̭ng, ziḙ̂n ma̭w zu li̭ch va̒ dơ̒i khôổng kuố ngươ̒i zân la̒ng NGo̒i chănc chẳn xḙ khả hơn. 

Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Hiḙ̂w kwá xâi zưng La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng an ninh ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) - Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n

Dám báw an twa̒n hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Bớ Thết Năm mơit tlớ tha, zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dang fṷc hô̒i dớ thư̭c hiḙ̂n "mṷc tiêw kép” dấi lu̒i zi̭ch Covid-19 va̒ fát chiến kinh tể. Wiḙ̂c kwán lỉ hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, la̒ môô̭ch tloong nhửng tiển diếm zu li̭ch tloo̭ng diếm luôn ản kwan tâm, chủ tloo̭ng.

Tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố kấp wí Dáng dổi vởi kôông tác zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ Zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính thă̭ mă̭t BTV Tính wí kỉ ban hă̒nh Kết lwâ̭n xổ 46-KL/TU ngă̒i kúo BTV Tíh wí khwả XVI wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố kác kấp wí Dáng dổi vởi kôông tác zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭i Zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh

Dêểnh Kaw Foong chái ngiḙ̂m zu li̭ch vươ̒n kam

(HBDT) – "Kam Kaw Foong vươ̒ hơm, vươ̒ maách/ Kâw hát thươ̒ng rang, kâw hát bán Mươ̒ng…” Kâw hát dâ̒i ti̒nh, ngoo̭ch rỉ nhơ mơ̒i hôốc kheéch muôn fương wê̒l kôô̒ng Kaw Foong. Năm 2014, Chí zâ̭n diḙ̂ lỉ cho xán fấm kam da̒ khắng di̭nh thương hiḙ̂w kam Kaw Foong tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Dớ báw vḙ̂, nơơng tâ̒m, kwáng bả thương hiḙ̂w, hwiḙ̂n Kaw Foong da̒ chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c. Nối bâ̭t la̒ tâ̭p chung fát chiến chuô̭i zu li̭ch chái ngiḙ̂m vươ̒n kam kôô̒ng zu li̭ch tâm linh.

Wê̒l khôông Bôi tha thiết muô̒ xwân

(HBDT) – Baw nhửng ngă̒i záp Thết Ngwiên dản, dác khôông Bôi xeenh biếc, thôốch miên man. Bớ tlêênh kaw ngỏ thuổng, khôông Bôi kỏ mâ̒w xeenh tuôn za̒i xoỏng nhơ khăn luô̭ dă̭c biḙ̂t.Tlước khi tha biến, khôông Bôi di kwa kác vu̒ng dất thươi dḙp, tloong rỉ kỏ hwiḙ̂n La̭c Thwí.