(HBDT) – Bớ kuổi năm 2019, xỏm Bưới Ka̭i, xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) chỉnh thức khai chương diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Ku̒ng mân xỏm Lwi̭ Ái – xa̭ Foong Fủ, xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, Bưới Ka̭i tlớ thee̒nh 1 tloong 3 mô hi̒nh diếm ZLKD ản dươ baw hwa̭t dôô̭ng.


Kác homestay ớ xỏm Bưới Ka̭i, xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) chấn bi̭ kác diê̒w kiḙ̂n dớ dỏn kheéch tham kwan

Thiên nhiên dà ban tă̭ng cho Bưới Ka̭i khỉ hâ̭w ôn hwa̒, hḙ̂ thôổng xinh thải da za̭ng. Nhất la̒ bớ khi̒ Nha̒ nước dâ̒w tư nơơng kấp kwuốc lô̭ 6 ta̭w tha diếm zư̒ng chân lỉ tướng kuố choỏng Dả Tlẳng. Thêm baw rỉ ngươ̒i zân tloong la̒ng kỏ ỉ thức báw tô̒n kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng. Nhê̒w foong tṷc, tâ̭p kwản tốt dḙp vấn zản lưw zư̭. Tloong dơ̒i khôổng xinh hwa̭t, nếp awn ớ kuố mo̭l Mươ̒ng ản zư̭ zi̒n.. Dă̭c biḙ̂t 100% nha̒ kuố ngươ̒i zân ớ ni vấn thew lổi kiển chúc nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng.. Ni chính la̒ lơ̭i thể kuố ngươ̒i zân Bưới Ka̭i dớ zư̭ ản AOP ta̭i Viḙ̂t Nam dâ̒w tư, hổ chơ̭ nhă̒m kái thiḙ̂n xinh kể bê̒n vưng ớ vu̒ng dôô̒ng ba̒w thiếw xổ.

Ông Bu̒i Văn Hôô̒ng, chú homestay Hôông Chwiên cho mắt: Kuổi năm 2018, tố chức fi Chỉnh fú AOP da̒ zúp dơ̭ kác hô̭ la̒ homestay tloong xỏm wăl vổn dớ muô khẳm, kái ta̭w nha̒ ớ kỏ mức wăl 30 tliḙ̂w dôô̒ng/ hô̭ ó tỉnh la̭i xwất. Thơ̒i zan khâw, zư̭ ản tiếp tṷc cho wăl thêm 15 tliḙ̂w dôô̒ng/ hô̭. Wa̒i tha zư̭ ản ko̒n ză̒nh nguô̒n hổ chơ̭ wê̒l vâ̭t chất, chang thiết bi̭ fṷc vṷ hwa̭t dj văn hwả, văn ngḙ̂. Hổ chơ̭ ngươ̒i zân tham za tâ̭p hwẩn wê̒l ZLKD. Bớ ni, ta̭i xỏm da̒ hi̒nh thă̒nh 3 homestay da̭t tiêw chấn la̒ Hôô̒ng Chwiên, Tháw Ngwiên, Bi̒nh Di̭nh.

Ku̒ng thơ̒i zan ni̒, Chưpng chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) da̒ dâ̒w tư, nơơng kấp ảng khả bê tôông baw xỏm, vớ rôô̭ng ảng khả dớ thwâ̭n tiên di la̭i. Ngươ̒i zân tích kư̭c tlôông wa, kâl kắnh, kái ta̭w dươ̒ng hwa thôốch, thươ̒ng xwiên vḙ̂ xinh ảng khả la̒ng, ngo̭ xỏm, zúp zu énh kỏ thêm kám nhân wê̒l khôông za vu̒ng rư̒ng nủi thươi dḙp, iên bi̒nh.

ZLKD da̒ xă̭n xa̒ng di baw hwa̭t dôô̭ng va̒ khai thác. Twi nhiên dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Twẩn, Bỉ thư Chi bô̭ xỏm Bưới Ka̭i băn khwăn: Ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 ắnh hướng chư̭c tiếp dêểnh zu li̭ch nỏi chung, ZLKD nỏi riêng. Bưới Ka̭i la̒ diếm ZLKD mởi cho rêênh chươ kỏ nhê̒w zu kheéch mắt dêểnh. Ka̭ ni̒ ta̭i khu vư̭c khṷ Bưới kỏ môô̭ch hang dôô̭ng rất thôốch, fu̒ hơ̭p xớ thích nhê̒w zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i ươ khảm fả, thảm hiếm. Bớ xỏm kỏ thế chái ngiḙ̂m khwáng 30 fút di bô̭ kwa khṷ bưới dêểnh tham kwan kuô choỏng Dả Tlẳng rất khânh. Dảng tiếc la̒ chươ kỏ ảng khả, cho rêênh chươ dươ ản baw khai thác.

Xỏm Bưới Ka̭i kỏ kỏ 107 hô̭, 531 nhân khấw. Bớ khi̒ xâi zư̭ng cho dêểnh khi̒ tlớ thee̒nh diếm ZLKD, ngươ̒i zân luôn dôô̒ng loo̒ng hướng ửng zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng gẳn ku̒ng fát chiến zu li̭ch. Xỏm da̒ hi̒nh thă̒nh 2 dô̭i văn ngḙ̂ chiên biếw ziḙ̂n chiêng, muổ hát, 1 tố ấm thư̭c, zi̭ch vṷ cho thê xe da̭p... I thew dôô̒ng chỉ Bỉ thư Chi bô̭, tỉnh dênhqr lô zài, dớ diếm ZLKD Bưới Ka̭i thu hút kheéch zu li̭ch, thew ngwiḙ̂n voo̭ng ba̒ kon, xa̭, hwiḙ̂n kwan tâm kái ta̭w ảng khả di bô̭ kuố choỏng Khṷ Tlẳng, thu hút zư̭ ản dâ̒w tư lêênh hang Bưới, ta̭w xán fấm zu li̭ch da za̭ng hơn, dáp ửng nhu kâ̒w tham kwan, chái ngiḙ̂m kúo zu kheéch.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.

Zẩl zâ̭l tiê̒m năng zu li̭ch xa̭ vu̒ng kaw Ngoo̭c Lâw

(HBDT) – Khung kắnh thơ môô̭ng kuố vu̒ng kaw, nhửng ngôi nha̒ xand, khỉ hâ̭w maách lee̒nh, ta̭w tiê̒m năng zu li̭ch cho xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn). Wa̒i thẳng kắnh thác Mu ta̭i xa̭ Tư̭ Zo, ba̭i Bu̒i kuố xa̭ Ngoo̭c Lâw i hưở hḙn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố vu̒ng kaw hwiḙ̂n La̭c Xơn

Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.