(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Vé dḙp na̒ bơ̭c thaang Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn)

 Na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒i

Xwất fát bớ TF Hwa̒ Bi̒nh khi̒ 6h, xe chă̭l khwáng môô̭ch thiểng rưới dâ̒n tôi kỏ mă̭t ta̭i Miê̒n Dô̒l. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thươ̭ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: ""Bớ thơ̒i bổ dả, mo̭l Miê̒n Dô̒l da̒ kănh tác tlêênh na̒ bơ̭c thaang. Nó la̒ mô̒ hôi, kôông khức kuố bao lớp mo̭l chá rêênh 400ha na̒ bơ̭c thaang tlêênh kaa̒nh dô̒l. Ka̭ ni̒, tloong nhi̭p khôổng mởi, wiḙ̂c kẩl hải tlêênh na̒ bơ̭c thaang da̒ dơ̭ hơn tlước. Nha̒ nước kwan tâm cho dắp bai dâ̒u nguô̒n, hḙ̂ thôổng mương ản kưửng hwả. Mẳi kă̒l, bươ̒, tuốt lo̭, xăi xát ản ngươ̒i zân dươ baw xứ zuṷng, thăi cho la̒ bă̒ng chân thăi tlước ni̒

Thi̒m hưởng fát chiến zu li̭ch

Eenh Bu̒i Văn Hương, kôông chức văn hwả xa̭ va̒ i la̒ hưởng zâ̭n viên zu li̭ch rất am hiếw Miê̒n Dô̒l dươ dâ̒n tôi di thăm kwan kác kuung na̒ bơ̭c thaang chỉn wa̒ng tlêênh deenh kw nê̒n xeenh nủi rưư̒ng. Vé dḙp mêênh maang, tlaảng tlái kuố dô̒l Le̒ (xỏm Bôl Thươ̭ng) ớ dô̭ kaw hơn 1.000 m xo kôô̒ng mư̭c dác biến, nhê̒w thanh niên va̒ ká kác "fươ̭t thú” da̒ cho̭n Miê̒n Dô̒l la̒ diếm dêểnh chái ngiḙ̂m, khảm fả. Twi nhiên, ka̭ ni̒, Miê̒n Dô̒l vấn chí la̒ tiê̒m năng chươ ản khai thác.

Bớ thư̭c tể rỉ, eenh Hương da̒ tham mưw cho lẳnh da̭w xa̭ xâi zưư̭ng kác chương chi̒nh, kể hwă̭ch wê̒l báw tô̒n, kwi hwă̭ch vuu̒ng kỏ kắnh dḙp nhơ naf bơ̭c thaang, tháw ngwiên xeenh; kết hơ̭p tiên chiê̒n dêểnh ba̒ kon lưw zư̭ nhưửng foong tṷc, tâ̭p kwản chiê̒n thôổng, tích kư̭c zaw lưw, hoo̭c hói dớ xă̭n xaa̒ng, tư̭ tin, vớ rôô̭ng hưởng di fát chiến zu li̭ch ta̭i diḙ̂ fương. Eenh Hương rất nhiḙ̂t ti̒nh, tâm hwiết, xă̭n xaa̒ng la̒ hưởng zâ̭n viên cho kác dwa̒n kwăi, gi hi̒nh, chái ngiḙ̂m, kác dwa̒n kheéch dêểnh kôô̒ng Miê̒n Dô̒l.

Tin ră̒ng tloong tương lai ó xa, Miê̒n Dô̒l xḙ tlớ thee̒nh diếm dêểnh kuố zu kheéch muôn fương. Ka̭ ni̒ lo̭ Miê̒n Dô̒l daang xeenh mướt nhơ mơ̒i, hôốc zu kheéch, hưở hḙn môô̭ch muô̒ lo̭ chỉn rư̭c rơ̭ khaảng 10. Nhất đi̭nh, dâ̒n tôi hḙn kă̭p la̭i Miê̒n Dô̒l tloong muô̒ lo̭ chỉn!KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Foong: Zai dwa̭n 2020 – 2025, dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể kwan tloo̭ng.

(HBDT) – Thew chí da̭w kuố BCH Daáng bô̭ hwiḙ̂n Kaw Foong, tloong zai dwa̭n 2020 – 2025, hwiḙ̂n tiếp tṷc bảm xát di̭nh hưởng dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể kwan tloo̭ng, fát chiến tương xưửng tiê̒m năng.

Xa̭ Tân Mi̭: Zư̭ bán xắc văn hwả nha̒ xa̒n Mươ̒ng

(HBDT) – Wê̒l vuungf chiển khu Mươ̒ng Khỏi, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên la̒ kác nha̒ văn hwả xỏm, bán va̒ nha̒ zân chú iểw la̒ nha̒ xa̒n la̒ bớ vâ̭t liḙ̂w bê tông cốt thép, vươ̒ bê̒n vưng ma̒ zư̭ ản nét dḙp chiê̒n thôổng ngươ̒i Mươ̒ng.

Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.