(HBDT) – Thew chí da̭w kuố BCH Daáng bô̭ hwiḙ̂n Kaw Foong, tloong zai dwa̭n 2020 – 2025, hwiḙ̂n tiếp tṷc bảm xát di̭nh hưởng dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể kwan tloo̭ng, fát chiến tương xưửng tiê̒m năng.

Kṷ thế fẩn dẩw dêểnh năm 2025, tôống lươ̭ng kheéch zu li̭ch da̭t khwaáng 455.000 lươ̭t, zwănh thu bớ hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch da̭t khwaáng 367 tí dôô̒ng; tăng tlướng bi̒nh kwân zu li̭ch – zi̭ch vṷ da̭t 15% tlớ lêênh, dươ tí tloo̭ng kuố ngă̒nh dêểnh năm 2025 chiểm 30% kơ kẩw kác ngă̒nh kinh tể.

Dớ hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw dê̒ tha dổi vởi fát chiến zu li̭ch, kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân hwiḙ̂n tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 04-NQ/HU ngă̒i 15/11/2017 kuố BCH Daáng bô̭ hwiḙ̂n khwả XXVII wê̒l fát chiến zu li̭ch zai dwa̭n 2017 – 2020 va̒ di̭nh hưởng dêểnh năm 2030. Thew rỉ, tâ̭p chuung hwi dôô̭ng kác nguô̒n vổn dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng  zu li̭ch, tăng kươ̒ng kwáng bả zu li̭ch, kỏ chỉnh xắch ưw da̭i thu hút dâ̒w tư baw zu li̭ch… Thôổng ke tloong zai dwa̭n 2016 – 2020, kỏ khwaáng 1,61 tliḙ̂w lươ̭t kheéch dêểnh tham hwan, zu li̭ch ta̭i hwiḙ̂n, tôống zwănh thu zu li̭ch ước da̭t tlêênh 140 tí dôô̒ng.

T.T


KÁC TIN KHÁC


Réw hơm hương vi̭ beẻnh uôi

(HBDT) – Ngwiên liḙ̂w dơn zán, kăch la̒ chăng kâ̒w ki̒, nhưng kỏ nhê̒w ỉ ngiḙ̂. Beẻnh uôi kuu̒ng nhửng nét dôô̭c dảw tloong ấm thư̭c ngươ̒i mươ̒ng bớ lô da̒ tlớ thee̒nh niê̒m tư̭ ha̒w kuố ngươ̒i zân.

Hwiḙ̂n Mai Châw zư̭ “thương hiḙ̂w” zu li̭ch vuu̒ng xeenh

(HBDT) – Kwa môô̭ch htơ̒i zan za̒i chi̭w ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19, kác kơ xớ lưw chủ zu li̭ch tl diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mia Châw bước baw zai dwa̭n tải fṷc hô̒i. Vởi mṷc dích kích kâ̒w zu li̭ch nôin diḙ̂, hwiḙ̂n tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n zái fáp zư vưưng vuu̒ng xeenh, zư̭ ""thương hiḙ̂w" diếm dêểnh an twa̒n.

Khảm fả Thuung Nai

(HBDT) – Tưư̒ng la̒ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, Thuung Nai (Kaw Foong) da̒ kỏ bước fát chiến mởi va̒ ngă̒i ka̭ng tlớ rêênh nối thiểng nhơ̒ khai thác lơ̭i thể zu li̭ch vuu̒ng hô̒

Zư̭ tinh hwa văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Baw dơ̒i năi, chuông mă̭t fa̒ tlớ thee̒nh nét dḙp văn hwả chăng thế thiểw tloong dơ̒i khôổng dôô̒ng baw zân tô̭c Mươ̒ng, Thải Tloong tính. Dêểnh kác bán Zaw rḙ̂ raa̒ng ngỏ kiế kác mḙ̂, kác bả ngô̒i tí mí thêw nhưửng chi tiết hwa văn. Chuông mă̭t fa̒ - tinh hwa văn hwả zân tôô̭c vấn luôn ản chân tloong, zư̭ zi̒n va̒ báo tô̒n, zu̒ chái kwa nhưng biển dối kuố li̭ch xứ

Khức hút zu li̭ch Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Fẩn dẩw dêểnh năm 2025 dỏn khwáng 27 va̭n lươ̭t kheéch, tôống zwănh thu zu li̭ch da̭t khwáng 85 tí dôô̒ng…, dỏ la̒ muc tiêw hwiḙ̂n Tân La̭c hưởng dêểnh, da̒ va̒ daang ản thư̭c hiḙ̂n bă̒ng nhưửng kắch la̒ fu̒ hơ̭p dớ thu hút dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch.