(HBDT) - Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Nông zân tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ ziḙ̂n tha tloong 2 ngă̒i (22 – 23/5) kỏ xư̭ tham zư̭ kuố hơn 200 da̭i biếw tiêw biếw dêểnh bớ kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒nBan Chấp ha̒nh Hô̭i Nôông zân thnh fổ Hwa̒ Bi̒nh khwả IX tha mă̭t.

Tloong nhiḙ̂m ki̒ kwa kỏ xư̭ dối mởi mḙnh tloong hwa̭t dôô̭ng, xâi zư̭ng tố chức Hô̭i vưng meḙnh, nôông zân tha̒nh fổ da̒ tích kư̭c ửng zṷng khwa hoo̭c, kôông ngḙ̂ baw xán xwất, tiếp kâ̭n thi̭ tlươ̒ng, la̒ thăi dối kinh tể nôông ngiḙ̂p va̒ bô̭ mă̭t nông thôn. Dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố da xổ nôông zân ản kái thiḙ̂n, diê̒u kiḙ̂n ăn, ớ, hoo̭c,khảm chươ bêḙ̂nh ớ khu vư̭c nôông thôn an nơng lêênh. Dêểnh năm 2017, kỏ 3.066 hô̭ nôông zân/tôống xổ 5.128 hô̭ hô̭i viên da̭t tiêw chấn hô̭ xán xwất kinh zwanh zói kác kấp, tăng 1.372 hô̭ xo ku̒ng hôid dâ̒w nhiḙ̂m ki̒, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w da chiê̒w zám ko̒n 1.31%. Ti̒nh hi̒nh an ninh chỉnh tli̭, cha̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i ớ nôông thôn ản zư̭ vưng. Ha̒ng năm kwa fân lo̭i tố Hô̭i vng meḙnh va̒ khả chiểm tlêênh 85%, ci Hô̭i vưng mḙnh va̒ khả chiểm 87%, kơ xớ Hô̭i vưng mḙnh va̒ khả chiểm 93%, ó kỏ kơ xớ Hô̭i iểw kẻm. Kác kấp Hô̭i da̒ ản kác kấp tă̭ng thướng nhê̒w băng khen, ziẩi khen: 7 bă̒ng khen kuố Tlung ương Hô̭i Nông zân Viḙ̂t Nam, 3 bă̒ng khen kuố UBND tính, 13 ba̒ng khen kuố Hô̭i Nông zan tính, 22 zẩi khen kuố UBND tha̒nh fổ... 

Fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, năng dôô̭ng, xảng ta̭w, xửng dảng la̒ noo̒ng kốt kuố foong tla̒w nôông zân va̒ kôông kuô̭c xâi zư̭ng NTM, kác da̭i biếw đa biếw kwiết thôông kwa fương hưởng, mṷc tiêw nhiḙ̂m ki̒ mởi: Tâ̭p hơ̭p kác thơ̒ng lớp nôông zan tham za baw tố chức Hô̭i, xâi zư̭ng tố chức Hô̭i vưng mḙn to̒n ziḙ̂n. Nơng kaw nhâ̭n thức wơ̒l mo̭i mă̭t cho hô̭i viên, zúp nôông zân kỏ thêm kiển hức, kinh ngiḙ̂m, khá năng tiếp thu khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ mởi áp zṷng bw xán xwất, dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̭ng kaw kuố thi̭ tlươ̒ng. Fổi hơ̭p chă̭t chḙ ku̒ng chỉnh kwiê̒n, kác ba, nga̒nh liên kwan, dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng zi̭ch vṷ, hổ chơ̭ nôông zân fát chiến xán xwất, kinh zwanh; dối mởi nô̭i zung va̒ fương thức xâi zư̭ng hô̭i, hwa̭t dôô̭ng ớ kác kấp; dấi meḙnh kác foong tla̒w thi duô, tích kư̭c tham za xâi zư̭ng NM

Da̭i Hô̭i da̒ tiển ha̒nh bâ̒w Ban chấp ha̒nh Hô̭i Nôông zân tha̒nh fổ khwả mới kỏ 21 dôô̒ng chỉ, bâ̒w 14 di̭ biếw tham zư̭ Da̭i hô̭i Nông zân tính khắp dêểnh.


                                                                         Bu̒i Minh

 


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch