(HBDT) – Fát hwi lơ̭i thể wê̒l vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ foong kắnh thôốch dḙp, zaw thôông dươ̒ng thwí thwâ̭n tiḙ̂n dêểnh kác bán zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, vi̒ thể xỏm Tiḙ̂n, xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) kỏ nhê̒w kơ hô̭i fát chiến zu li̭ch va̒ tlớ thee̒nh la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôông hấp zâ̭n zu kheéch khi di zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.


Nha̒ văn hwả xỏm Tiḙ̂n xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) la̒ dươ̭c xinh hwa̭t văn hwả kôô̭ng dôô̒ng kuố ngươ̒i zân.

Dươ dân tôi di thăm xỏm, ôông Bu̒i Văn Thinh, Bỉ thư Chi bô̭ xỏm Tiḙ̂n cho mắt: La̒ xỏm vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ khânh 150 hô̭, tlêênh 90% la̒ mo̭l Mươ̒ng. Ka̭ ni̒ ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nếp khôổng xinh hwa̭t văn hwả chiê̒n thôổng kuố zân tô̭c, kỏ tlêênh 50% hô̭ zư̭ ản nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng. Tiển da̒ng 435 baw dêểnh xỏm dang ản nơng kấp, zư̭ kiển hwa̒n tha̒nh baw năm 2020, khi̒ rỉ ngươ̒i zân va̒ zu kheéch di la̭i thwâ̭n lơ̭i hơn. Xỏm ko̒n kỏ lơ̭i thể bă̒ng dươ̒ng thwí, kỏ thế kết nổl ku̒ng kác la̒ng zu li̭ch nhơ: la̒ng Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lươ̒ng, Dả Biê xa̭ Tiê̒n Fong (Đa̒ Bắc), bán Ngo̒i xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c) va̒ kác dáw zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Thẩi tiê̒m năng tlêênh, xỏm Tiḙ̂n da̒ ản Xớ VH-TT&DL chiến khai xâi zư̭ng mô hi̒nh zu li̭ch cô̭ng dôô̒ng pớ khảng 5/2017

Dớ zúp kác hô̭ tloong xỏm tiếp kâ̭n, la̒ kwen fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, xỏm da̒ kứ 5 hô̭ dú diê̒w kiḙ̂n di zư̭ lớp tâ̭p hwẩn, bô̒i zươ̭ng kiển thức wê̒l homestay zo Xớ VH-TT&DL tố chức. Mởi ni Xớ VH-TT&DL da̒ tố chức lớp tâ̭p hwẩn fương fáp tiếp thi̭, kwáng bả diếm dêểnh ta̭i xỏm Tiḙ̂n, kỏ 30 hô̭ kuố xa̭ Thung Nai va̒ Bi̒nh Thanh tham za, tloong rỉ kỏ 21 hô̭ xỏm Tiḙ̂n. Eenh Bu̒i Văn Kiên, xỏm Tiḙ̂n cho mắt: Ản tham za lớp tâ̭p hwẩn, zúp tôi va̒ kác hô̭ zân hiếw hơn wê̒l la̒ zu li̭ch, pớ rỉ áp zṷng ta̭i diḙ̂ fương hiḙ̂w kwá va̒ bê̒n vưng.

Kỏ khôông zan tloong lee̒nh, kánh kwan thiên nhiên dḙp, hấp zâ̭n, khi̒ xâi zư̭ng thee̒nh kôông la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, zu kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m ớ xỏm Tiḙ̂n ản khảm fả văn hwả bán diḙ̂, nha̒ ớ, kuô̭c khôổng xinh hwa̭t... Thướng thức ấm thư̭c zân tô̭c nhơ: ka dô̒l, kả hỏl, văng rư̒ng, ra̭w hwẳng v.v.

Ôông Bu̒i Văn Thinh, Bỉ thư chi bô̭ xỏm Tiḙ̂n cho mắt thêm: Dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̭i diḙ̂ fương, chi bô̭, chỉnh kwiê̒n xỏm da̒ xâi Ngi̭ kwiết wê̒l di̭nh hưởng fát chiến zu li̭ch, tloong rỉ, tâ̭p fát chiến zu li̭ch gẳn pơ̭i báw tô̒n băn hwả chiê̒n tlôổng kuố zân tô̭c. Tlước mă̭t xỏm cho̭n 5 hô̭ kỏ diê̒w kiḙ̂n tốt di tâ̭p hwẩn, nơng kấp, tu xướ, la̒ mởi kác nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng, kác hô̭ zân kỉ kam kết thư̭c hiḙ̂n tốt vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng... Tư̒ng bước xâi zư̭ng xỏm Tirnj thee̒nh la̒ng zu li̭ch homestay hấp zâ̭n kheéch zu li̭ch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m.


Xem bản dịch 

Hô̒ng Ngo̭c.


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch