(HBDT) – Twi chươ fái la̒ tha̒nh fổ zu li̭ch, ki̒ ngí Thết zương li̭ch kẻw za̒i 4 ngă̒i vươ̒ kwa, TF Hwa̒ Bi̒nh ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ chon dêểnh thăm. Tươ̭ng da̒i Bắc Hô̒, dâ̭p thwí diḙ̂n hwa̒ Bi̒nh... la̒ hửng diếm ản lươ̭ cho̭n nhê̒w. Choong tlêênh mă̭t dâ̭p khi̒ tlơ̒i dêm thuổng, ngỏ zoo̒ng khôông Da̒ nhơ zái luô̭ loong lanh vi̒ ánh diḙ̂n khol boỏng, nhê̒w ngươ̒i ră̒ng "Dủng la̒ zoo̒ng khôông ảnh xảng”. Khôông Da̒ va̒ kôông chi̒nh thwí diḙ̂n da̒ zúp zu kheéch mắt dêểnh Hwa̒ Bi̒nh nhê̒w hơn.


Zi tích diḙ̂ diếm Bác Hô̒ wê̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̭ng XHCN Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ chí dó zảw zṷc chiê̒n tlôổng kắch ma̭ng, ản TF Hwa̒ Bi̒nh kwi hwă̭ch xâi zư̭ng twiển zu li̭ch.

Pớ năm 2017, Nha̒ mẳi thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản Thú tưởng Chỉnh fú tha kwiết di̭nh kôông nhâ̭n kôông chi̒nh kwan tloo̭ng liên kwan dêểnh an ninh kuốc za. Zo rỉ ngươ̒i zân chăng ản chăng ản tư̭ zo kwa la̭i nơi ni̒. Wiḙ̂c ni̒ kỏ ánh hướng dêểnh fát chiến zu li̭ch tha̒nh fổ, twi nhiên nha̒ mẳi vẩn cha̒w dỏn kheéch zu li̭ch tloong zởi ha̭n cho fép. Twi nhiên kác diếm dêểnh văn hwả, zái chỉ hal bên nâ̭m khôông kon dươ̒ng xă̭ch xḙ, kỏ nhửn khu fổ ấm thư̭c, kwản ka̒ fê vấn thu hút zu kheéch.

Nhửng năm da̒ kwa, zu li̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ bước chiến mêê̒nh. Dáng bô̭ va̒ chỉnh kwiê̒n tha̒nh fổ xác di̭nh zu li̭ch la̒ nhă̒nh kinh tể kwan tloo̭ng tloong chiển lươ̭c fát chiến KT-XH. BCH Dáng bô̭ TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ ban ha̒nh Ngi̭ kwiết wê̒l fát chiến zu li̭ch zai dwa̭n 2015 – 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030.

Tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ kỏ 8 zi tích li̭ch xứ văn hwả va̒ zanh lam thẳng kắnh ản kôông nhâ̭n. Wa̒i tha kác zi tích da̒ ản kháw xát dươ baw zanh xắch dê̒ ngi̭ kấp tính kwán lỉ. Ni la̒ tiê̒m năng thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến zu li̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh kuố tính va̒ kuố vu̒ng Tâi Bắc.

Vởi di̭nh hưởng thu hút dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch thew hưởng chất lươ̭ng kaw, da za̭ng hwả, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm zu li̭ch kỏ lơ̭i thể kuố tha̒nh fổ. Ưw tiên thu hút kác zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng zu li̭ch, zi̭ch vṷ, nha̒ ha̒ng, kheéch xa̭n kaw kấp, kác kôông chi̒nh văn hwả, thế thaw, bui chơi zái chỉ, kôông viên... Kác zư̭ ản dâ̒w tư nhơ: Kôông ti kố fâ̒n thương ma̭i Di̭nh Nhwâ̭n xâi zư̭ng zư̭ ản khu bui chơi, zái chỉ mức dâ̒w tư 12 tí dôô̒ng. Kôông ti Hwa̒ng Xơn xâi zư̭ng zư̭ ản khu thương ma̭i – zi̭ch vṷ, tôống mức dâ̒w tư hơn 375 tí dôô̒ng...

Tha̒nh fổ hiḙ̂n kỏ 120 kơ xớ lưw chủ, tl ri kỏ 14 kheéch xa̭n pớ 1 – 3 khaw, 106 nha̒ ngí kỏ tôống xổ 1.502 buô̒ng foo̒ng . Tloong năm 2018 tiển dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh thôông xe da̒ kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH kuố tính, tloong rỉ kỏ fát chiến zu li̭ch.

Tha̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác tiển, diếm zu li̭ch ta̭i tha̒nh fổ va̒ liên vu̒ng nhơ: Twiển zu li̭ch kwâ̒n thế nha̒ mẳi thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh – loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Dê̒n Thác Bơ̒ - dôô̭ng Thác Bơ̒. Tiển loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh – kác bán văn hwả zân tôô̭c xa̭ Thải Thi̭nh, Báw ta̒ng Khôông zan văn hwả Mươ̒ng.v.v...

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ thu hút zu heéch tloong va̒ wa̒i nước dêểnh tham kwan ngí zươ̭ng ngă̒i ka̭ng nhê̒w lêênh. Năm 2015 tha̒nh fổ dỏn 600.000 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tôống zwanh thu 88.9 tí dôô̒ng, dêểnh năm 2018 ước dỏn 710.000 lươ̭t kheéch, tăng 15,5% xo ku̒ng năm 2017, tôống zwanh thu ước da̭t 196 tí dôô̒ng, tăng 25,5% xo ku̒ng năm 2017.

Mă̭c zu̒ ngă̒nh zu li̭ch tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ fát chiến tích kư̭c, xoong vấn ko̒n nhê̒w ha̭n chể. Wiḙ̂c khai thác ta̒i ngwiên zu li̭ch ko̒n ha̭n chể, xán fấm zu li̭ch ko̒n nge̒w na̒n, chươ kỏ xán fấm dă̭c chưng. Wiḙ̂c kết nổi kác twiển, tour tloong va̒ wa̒i tính ki̒n ha̭n chể. Kôông tác dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng dang râ̒n hi̒nh thă̒nh, chươ kỏ tâ̒m chiển lươ̭c bê̒n vưng, chươ kỏ khu, diếm zu li̭ch tâ̒m kơk. Môô̭ch bô̭ fâ̭n nhân zân chươ kỏ ỉ thức, chắch nhiḙ̂m báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ta̒i ngwiên zu li̭ch...

Ka̭ ni̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng kác nhiḙ̂m vṷ, zái fáp kṷ thế cho zai dwa̭n tiếp thew dớ thúc dấi fát chiến zu li̭ch xửng tâ̒m la̒ ngă̒nh kih tể kwan tloo̭ng kóp fâ̒n chiến zi̭hc kơ kẩw kinh tể tha̒nh fổ.

                                                                                      Bi̒nh Zang


KÁC TIN KHÁC


Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Thu hút zư̭ ản dâ̒w tư zu li̭ch ta̭i fân khu Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân

Kwi̭ I, Thư viḙ̂n tính tlưng bă̒i kheéch fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.