(HBDT) – Twi chươ fái la̒ tha̒nh fổ zu li̭ch, ki̒ ngí Thết zương li̭ch kẻw za̒i 4 ngă̒i vươ̒ kwa, TF Hwa̒ Bi̒nh ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ chon dêểnh thăm. Tươ̭ng da̒i Bắc Hô̒, dâ̭p thwí diḙ̂n hwa̒ Bi̒nh... la̒ hửng diếm ản lươ̭ cho̭n nhê̒w. Choong tlêênh mă̭t dâ̭p khi̒ tlơ̒i dêm thuổng, ngỏ zoo̒ng khôông Da̒ nhơ zái luô̭ loong lanh vi̒ ánh diḙ̂n khol boỏng, nhê̒w ngươ̒i ră̒ng "Dủng la̒ zoo̒ng khôông ảnh xảng”. Khôông Da̒ va̒ kôông chi̒nh thwí diḙ̂n da̒ zúp zu kheéch mắt dêểnh Hwa̒ Bi̒nh nhê̒w hơn.


Zi tích diḙ̂ diếm Bác Hô̒ wê̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̭ng XHCN Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ chí dó zảw zṷc chiê̒n tlôổng kắch ma̭ng, ản TF Hwa̒ Bi̒nh kwi hwă̭ch xâi zư̭ng twiển zu li̭ch.

Pớ năm 2017, Nha̒ mẳi thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản Thú tưởng Chỉnh fú tha kwiết di̭nh kôông nhâ̭n kôông chi̒nh kwan tloo̭ng liên kwan dêểnh an ninh kuốc za. Zo rỉ ngươ̒i zân chăng ản chăng ản tư̭ zo kwa la̭i nơi ni̒. Wiḙ̂c ni̒ kỏ ánh hướng dêểnh fát chiến zu li̭ch tha̒nh fổ, twi nhiên nha̒ mẳi vẩn cha̒w dỏn kheéch zu li̭ch tloong zởi ha̭n cho fép. Twi nhiên kác diếm dêểnh văn hwả, zái chỉ hal bên nâ̭m khôông kon dươ̒ng xă̭ch xḙ, kỏ nhửn khu fổ ấm thư̭c, kwản ka̒ fê vấn thu hút zu kheéch.

Nhửng năm da̒ kwa, zu li̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ bước chiến mêê̒nh. Dáng bô̭ va̒ chỉnh kwiê̒n tha̒nh fổ xác di̭nh zu li̭ch la̒ nhă̒nh kinh tể kwan tloo̭ng tloong chiển lươ̭c fát chiến KT-XH. BCH Dáng bô̭ TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ ban ha̒nh Ngi̭ kwiết wê̒l fát chiến zu li̭ch zai dwa̭n 2015 – 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030.

Tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ kỏ 8 zi tích li̭ch xứ văn hwả va̒ zanh lam thẳng kắnh ản kôông nhâ̭n. Wa̒i tha kác zi tích da̒ ản kháw xát dươ baw zanh xắch dê̒ ngi̭ kấp tính kwán lỉ. Ni la̒ tiê̒m năng thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến zu li̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh kuố tính va̒ kuố vu̒ng Tâi Bắc.

Vởi di̭nh hưởng thu hút dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch thew hưởng chất lươ̭ng kaw, da za̭ng hwả, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm zu li̭ch kỏ lơ̭i thể kuố tha̒nh fổ. Ưw tiên thu hút kác zư̭ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thơ̒ng zu li̭ch, zi̭ch vṷ, nha̒ ha̒ng, kheéch xa̭n kaw kấp, kác kôông chi̒nh văn hwả, thế thaw, bui chơi zái chỉ, kôông viên... Kác zư̭ ản dâ̒w tư nhơ: Kôông ti kố fâ̒n thương ma̭i Di̭nh Nhwâ̭n xâi zư̭ng zư̭ ản khu bui chơi, zái chỉ mức dâ̒w tư 12 tí dôô̒ng. Kôông ti Hwa̒ng Xơn xâi zư̭ng zư̭ ản khu thương ma̭i – zi̭ch vṷ, tôống mức dâ̒w tư hơn 375 tí dôô̒ng...

Tha̒nh fổ hiḙ̂n kỏ 120 kơ xớ lưw chủ, tl ri kỏ 14 kheéch xa̭n pớ 1 – 3 khaw, 106 nha̒ ngí kỏ tôống xổ 1.502 buô̒ng foo̒ng . Tloong năm 2018 tiển dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh thôông xe da̒ kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH kuố tính, tloong rỉ kỏ fát chiến zu li̭ch.

Tha̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác tiển, diếm zu li̭ch ta̭i tha̒nh fổ va̒ liên vu̒ng nhơ: Twiển zu li̭ch kwâ̒n thế nha̒ mẳi thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh – loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Dê̒n Thác Bơ̒ - dôô̭ng Thác Bơ̒. Tiển loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh – kác bán văn hwả zân tôô̭c xa̭ Thải Thi̭nh, Báw ta̒ng Khôông zan văn hwả Mươ̒ng.v.v...

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ thu hút zu heéch tloong va̒ wa̒i nước dêểnh tham kwan ngí zươ̭ng ngă̒i ka̭ng nhê̒w lêênh. Năm 2015 tha̒nh fổ dỏn 600.000 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tôống zwanh thu 88.9 tí dôô̒ng, dêểnh năm 2018 ước dỏn 710.000 lươ̭t kheéch, tăng 15,5% xo ku̒ng năm 2017, tôống zwanh thu ước da̭t 196 tí dôô̒ng, tăng 25,5% xo ku̒ng năm 2017.

Mă̭c zu̒ ngă̒nh zu li̭ch tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ fát chiến tích kư̭c, xoong vấn ko̒n nhê̒w ha̭n chể. Wiḙ̂c khai thác ta̒i ngwiên zu li̭ch ko̒n ha̭n chể, xán fấm zu li̭ch ko̒n nge̒w na̒n, chươ kỏ xán fấm dă̭c chưng. Wiḙ̂c kết nổi kác twiển, tour tloong va̒ wa̒i tính ki̒n ha̭n chể. Kôông tác dâ̒w tư ha̭ thơ̒ng dang râ̒n hi̒nh thă̒nh, chươ kỏ tâ̒m chiển lươ̭c bê̒n vưng, chươ kỏ khu, diếm zu li̭ch tâ̒m kơk. Môô̭ch bô̭ fâ̭n nhân zân chươ kỏ ỉ thức, chắch nhiḙ̂m báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ta̒i ngwiên zu li̭ch...

Ka̭ ni̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng kác nhiḙ̂m vṷ, zái fáp kṷ thế cho zai dwa̭n tiếp thew dớ thúc dấi fát chiến zu li̭ch xửng tâ̒m la̒ ngă̒nh kih tể kwan tloo̭ng kóp fâ̒n chiến zi̭hc kơ kẩw kinh tể tha̒nh fổ.

                                                                                      Bi̒nh Zang


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai kôông tác văn hwả, thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng kuổi năm 2018

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tô̭c Mươ̒ng kóp fâ̒n báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Ngă̒i 28/6, UBND tính ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 1349/QĐ-UBND phê zwiḙ̂t Dê̒ ản ră̭i va̒ hoo̭c thiểng zân tôô̭c Mươ̒ng zai dwa̒n 2018 – 2025, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2035 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chí da̭w tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ta̭i tính

(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019

(HBDT) - Thổl 20/6 Ta̭i tiê̒n xắnh Kung Văn hwả tính, Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p vởu Tố chức Childfund va̒ Word Vision da̒ tố chức dêm Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, UB MTTQ Viḙ̂t nam tính, lư̭c lươ̭ng kôông an, ku̒ng hơn 200 ủn hoo̭c xinh da̭i ziḙ̂n cho kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Fát chiến zu li̭ch – kơ hô̭i mởi cho Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Bán Ngo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c) ản kwi hwă̭ch la̒ vu̒ng lo̭i – tlung tâm fát chiến khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Bán Ngo̒i la̒ bán khỏ khăn kuố tính, kỏ khânh 90 hô̭ zân, 300 nhân khấw, ngươ̒i zân chí tlôông baw deẻnh bắt kả, thôm, la̒ roo̭ng, khai thác lâm xán. Kuô̭c khôổng ó ốn di̭nh, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw hơn xo ku̒ng mă̭t bă̒ng. Twi nhiên bán Ngo̒i kỏ tiê̒m năng lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, zu li̭ch văn hwả.

Zaw lưw chiê̒n thôổng xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w

(HBDT) – Thổl ngă̒i 4/6 ta̭i xa̭ Dô̒ng Tâm (La̭c Thwí), Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ va̒ Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức dêm zaw lưw chiê̒n thôông xâi zư̭ng khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w zai dwa̭n 2018 - 2020.